DoP Archiwum

Archiwum certyfikatów DoP dla produktów Recticel Insulation

{"28":{"nid":"2282","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurothane-g-pl","translation_languages":["pl"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja w\u0142a\u015bciwo\u015bci u\u017cytkowych Eurothane G (PL)","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"8739","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL","size":321,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=JBiuTu1p"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=D3gdOU_e"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=8fQhITUD"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=Iy9ujzfi"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=iFxMbXr9"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=xGjQnDTe"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=Of1pLi73"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=yGLOim59"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=Rw_OX5C-"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=aXBUdiDy"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=CFCE8zy7"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=ZtuUEzpa"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=e5rbLx_k"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=01lvtR9X"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane G (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64204-DOP-Eurothane%20G%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=WquEmmYa"}}},"field_products_accessories":null},"30":{"nid":"2061","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurofloor","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"5","name":"Pod\u0142oga","en_name":"Floor","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"12492","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurofloor 01-11-2015","size":489,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=OjtTgBvu"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=Wob8vIvT"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=e1lkbc_o"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=62hQsLum"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=cag0FIqa"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=3ioazbHW"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=ENZIdDbB"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=OYJ2G9xy"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=JQlczm6J"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=rTH7L4Ii"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=JhYSahck"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=9V3VUNX_"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=fmyMSg6r"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=0-g3Wne3"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2015.11.1_PL_0.pdf?itok=j5YsjWZB"}}}],"field_is_archive":false,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Eurofloor","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12491","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL","size":489,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=m1MXi53B"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=f055FDKu"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=McyH4kpJ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=3ooBqFZQ"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=mrV-vlZe"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=2ttiqK3d"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=uD9F4agL"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=QA0ymn_5"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=H6z7k0BZ"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=9FuBdAge"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=zdr8--u1"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=LDyO0VSI"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=NMKx8M6o"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=hY2U8q79"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64679-DOP-Eurofloor-a-CPR-2022.05.1_PL.pdf?itok=TT05vEoD"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"122","type":"product","url":"\/pl\/eurofloor","translation_languages":["en","nl","be-nl","be-fr","pl","es"],"title":"Eurofloor","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"5","name":"Pod\u0142oga","en_name":"Floor","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"31":{"nid":"2062","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurofloor-300","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"5","name":"Pod\u0142oga","en_name":"Floor","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Eurofloor 300","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12411","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL","size":488,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=f6aLQK1A"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=hiBamqnj"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=3OwvzsXd"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=CdRAxcyo"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=BheFkDk3"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=u22Kd34t"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=0LJZclMy"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=42N5fY_d"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=QYN2cg38"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=PoRrMp4c"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=AN1sIQk4"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=QKtnhBjl"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=xPrWtfL3"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=m5pKtS0w"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor 300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64699-DOP-Eurofloor%20300-a-CPR-2016.01.1_PL.pdf?itok=r2M7xfHo"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"123","type":"product","url":"\/pl\/eurofloor-300","translation_languages":["en","nl","be-nl","be-fr","pl","es"],"title":"Eurofloor 300","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"5","name":"Pod\u0142oga","en_name":"Floor","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"32":{"nid":"2063","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurofloor-xentro","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"5","name":"Pod\u0142oga","en_name":"Floor","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Eurofloor Xentro","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12377","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL","size":423,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=GzCVrqlt"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=lryuZ_b4"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=VRScDpTJ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=ABtENt_i"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=KiGNdXvL"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=sw4yXWH_"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=NzuCpB8J"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=f1xrtEZm"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=dy1Pldr0"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=f8WnIBXv"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=EzrpFinX"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=GLnVJgpk"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=_YVyTwOp"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=pfTNBaIf"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64659-DOP-Eurofloor%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=dUG8vu6U"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"263","type":"product","url":"\/pl\/eurofloor-xentro","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","pl","es"],"title":"Eurofloor Xentro","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"5","name":"Pod\u0142oga","en_name":"Floor","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"38":{"nid":"2064","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurothane-silver-0","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"10859","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-03-2018","size":185,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=DAw7uNm7"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=p-tY_5Dj"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=z7KjwDth"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=68rtzI_c"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=LwZP0Rlh"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=lonOAuZo"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=GnfZnjcV"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=m37pwzZN"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=-arRVGmt"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=eMtznbA5"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=PxmOWMtN"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=PI5U593Y"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=ywl44Cad"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=hBw4s3aA"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_PL.pdf?itok=kInfow8m"}}}],"field_is_archive":false,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Eurothane Silver","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12216","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0","size":422,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=kg6stIrF"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=GUHMg07H"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=HPax-fjs"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=33gBimcz"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=tRS0Yp3T"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=-LHnQx0t"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=1SjSaXwV"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=ZyocMPN7"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=dYtZ6fYc"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=T59TiwF_"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=r_yfVbR2"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=L8baWk9J"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=gfCAA-pe"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=B9eI9kmt"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_PL_0.pdf?itok=sRze3p4s"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"132","type":"product","url":"\/pl\/eurothane-silver","translation_languages":["en","nl","be-nl","be-fr","pl","es"],"title":"Eurothane Silver","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"40":{"nid":"2414","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurothane-silver-e","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"12704","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver E 01-11-2021","size":418,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=WGsf-jfi"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=P5KXyikw"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=_g_s0Zw4"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=QsjK0GTp"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=5BgoGGM7"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=qofC42Ky"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=cOZ6zgUN"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=_2JEVYJm"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=mLV2Om5d"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=Skks8Whe"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=KO8cQsZy"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=8Pqj8fRy"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=Qp1pSWI4"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=tnr7c1bn"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2021.11.1_PL_1.pdf?itok=hBNCzqGE"}}},{"fid":"10844","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver E 01-12-2020","size":418,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=MhSt_3wz"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=C79ldTaF"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=YPFumyig"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=cUgJIwGi"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=Kk3Cgtmg"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=b_RXlpBo"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=7akZMOr0"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=J3dTyZvE"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=D5VX1oOZ"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=Jf0JPZSE"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=sD3GY5Je"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=uTiFnjke"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=mehYCkI2"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=7mK1r9Jm"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2020.12.1_PL_0.pdf?itok=RBTlMSum"}}},{"fid":"8137","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver E 01-10-2020","size":1267,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=_Z3ySwbj"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=1-fE4t5_"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=nvLKviJO"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=WQx6xuAG"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=akpm9r84"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=cg7ITCox"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=494UstyX"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=RBAQQznW"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=Uj3JyXfW"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=NYZOCcO9"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=mwYC7h9_"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=DPKmRj4Q"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=bA8BAUKp"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=3O4WWkow"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2020.10.1_0.pdf?itok=uVP4XyKT"}}},{"fid":"8127","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver E 01-08-2018","size":1265,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=fnLdLger"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=izHJpp5O"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=WXe0CNeQ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=KZ-U5D5L"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=qsp2_aVM"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=Ce1qBFGi"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=3hs9NPPU"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=7MrcJ2X6"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=pcJbRfHe"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=s0GV1uKn"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=DQ_lKS5E"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=8tkTzsXt"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=V9jZ3Vn5"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=lxpAWje2"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018081_4.pdf?itok=Z7XEq7ho"}}},{"fid":"8130","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver E 01-02-2018","size":776,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=NkI9oXim"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=8Y6_XxEn"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=RI-ZGGUw"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=4UVH85Q4"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=TDuXwF0n"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=oRcnRhIP"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=Y4irSDFi"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=Hg76Q9Q0"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=Hig18_mX"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=9Z5cUOA3"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=p3Jjyze7"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=V4L9muPG"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=nWMDK38T"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=OfSUlgfS"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-a-CPR_2018021_4.pdf?itok=6ST7vMlL"}}}],"field_is_archive":false,"title":"Deklaracja w\u0142a\u015bciwo\u015bci u\u017cytkowych Eurothane Silver E","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12711","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0","size":418,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=ccNlW15a"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=QcXQvvCc"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=W05YqQjJ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=dhq_3BFY"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=DyuoyQro"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=jNYJTZnI"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=vkBF7yDg"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=zB0267na"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=y9-wBWL1"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=qXVDDEGw"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=MQ_lQl5_"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=m5Wy23Dn"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=nIvZPI7O"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=VZTakRMV"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane Silver E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64037-DOP-Eurothane%20Silver%20E-a-CPR-2022.06.1_PL_0.pdf?itok=euAMTNXh"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"542","type":"product","url":"\/eurothane-silver-e","translation_languages":["en","fi","sv","lv","lt","et"],"title":"Eurothane Silver E","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"43":{"nid":"2067","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-eurowall-xentro","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"4","name":"Mur szczelinowy","en_name":"Cavity wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Eurowall Xentro","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12335","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL","size":423,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=bnrjU82O"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=-kPsldNE"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=SJMlMZP5"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=V69A6X05"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=QOn2lxhW"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=MjiKr9Qk"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=Vhu2gthP"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=yUVApWGv"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=5snSwVOU"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=sl9I6aoO"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=vANKLZQf"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=tw4oItzW"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=lz_QIK8a"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=OiXIzze9"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64628-DOP-Eurowall%20Xentro-a-CPR-2020.10.1_PL.pdf?itok=oRW3XzGC"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"139","type":"product","url":"\/pl\/eurowall-xentro","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","pl","es"],"title":"Eurowall Xentro","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"4","name":"Mur szczelinowy","en_name":"Cavity wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"44":{"nid":"2053","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-ip-pir","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"211","name":"\u015aciana prefabrykowana","en_name":"Prefab wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"10692","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP IP PIR 022 01-05-2020","size":414,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=enU9rIjf"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=d4bNhvQE"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=aeRza_1J"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=_TFDrMuQ"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=9bpPKjms"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=4fvhERtL"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=rvwyO6Bu"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=JWv8Ue2z"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=gpVzlhS0"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=kBkKDLP-"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=BjApNRSM"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=qxvhe1sd"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=-1RkFQEL"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=4kQyhwS-"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP PIR 022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64054-DOP-IP%20PIR%20022-a-CPR-2020.05.1_PL_0.pdf?itok=77_G79Ut"}}}],"field_is_archive":false,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych IP PIR","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"15328","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","type":"PDF","name":"64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2","size":1077,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=TcBMatXm"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=ylucJw9b"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=AX8ZP0-8"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=32RAKH2e"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=o-hR2kT_"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=5mWV0S8C"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=c3kiHPxd"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=wXUMSkgy"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=nfhyBFQf"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=tIBnyjYv"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=X8hH9_59"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=3O1O1S1d"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=RafMUIMg"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=tgbWcUXx"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP PIR-a-CPR-2023.03.01 ALL_2.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64612-DOP-IP%20PIR-a-CPR-2023.03.01%20ALL_2.pdf?itok=yTeGv9lF"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"3765","type":"product","url":"\/pl\/ip-pir","translation_languages":["en","nl","be-nl","be-fr","pl","fi","sv","lv","lt","et"],"title":"IP PIR","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"211","name":"\u015aciana prefabrykowana","en_name":"Prefab wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"45":{"nid":"2068","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-l-ments","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"105","name":"Poddasze","en_name":"Loft","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych L-Ments","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12585","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0","size":422,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=K9FiOBmV"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=ssqY7bH6"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=dFjBwugN"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=mfbSP6Ut"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=uXsTBSAj"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=eshoWML4"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=rNvbO7PS"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=7u64WzoC"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=QWjphGuZ"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=Uqgaq9tA"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=d6syVWbH"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=4-Clk7gB"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=dM95Bcbi"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=IPT-hyb4"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64925-DOP-L-Ments-a-CPR-2016.04.1_PL_0.pdf?itok=OHEwrQz6"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"141","type":"product","url":"\/pl\/l-ments","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","pl"],"title":"L-Ments","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"105","name":"Poddasze","en_name":"Loft","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"46":{"nid":"2060","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-lumix","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Lumix","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12343","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL","size":424,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=ZtV8opb6"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=flo8gY8W"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=j8kJhk9E"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=Nk4Dd4P0"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=fgc535uq"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=8jaAqhwa"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=kZUvBvGw"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=Hi0uR-Hi"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=ukTN5O92"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=3kelDwb6"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=soiLjEZa"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=ZlFgU569"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=dbaib8yX"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=nBJAezdU"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64632-DOP-Lumix-a-CPR-2019.11.1_PL.pdf?itok=eeLwibm5"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"706","type":"product","url":"\/pl\/lumix","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","pl","es"],"title":"Lumix","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"47":{"nid":"2069","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-powerdeck","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Powerdeck","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12195","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL","size":521,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=v1EpmLiD"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=DKg9aRtc"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=88Q9m1uJ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=pP3l9_YA"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=zgseAB1a"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=GKRotlsE"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=lAYXIkWl"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=Ayhw83Dq"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=6No2pCgj"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=jNgToOJk"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=vbIOfobh"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=imbFT9kk"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=bIwq_olb"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=qTydEoFu"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64020-DOP-Powerdeck-a-CPR-2019.02.1_PL.pdf?itok=5skn96Yn"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"143","type":"product","url":"\/pl\/powerdeck","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","pl","es","de"],"title":"Powerdeck","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"52":{"nid":"3080","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-rectifix","translation_languages":["pl"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych Rectifix","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12415","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","type":"PDF","name":"69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1","size":425,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=M0LmW6yO"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=Q8qBHFkr"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=SwpL69yK"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=Y_Bp-Nkw"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=MiBjLpT3"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=gyNLceF3"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=EQiqYewT"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=-GIPUnEp"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=X0rVjUOz"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=isNN2u09"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=A5TkXnlM"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=X4xxTL3E"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=toROyGzx"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=3gan8-6a"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix Sarking Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/69999-DOP-Rectifix%20Sarking%20Screw-a-CPR-2016.06.1_PL_1.pdf?itok=l0-z51r7"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"118","type":"accessory","url":"\/pl\/rectifix","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","pl","es","de"],"title":"Rectifix ","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false}]},"53":{"nid":"2437","url":"\/pl\/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych-simfofit","translation_languages":["pl"],"field_applications":[{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"11462","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Simfofit 01-06-2020","size":436,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=qrnm3Arm"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=GthKLHxq"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=mriHq6DE"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=d5rIQGMN"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=mK3Umvin"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=rszTU3XG"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=ZlSFIJGf"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=Z0vKT5hJ"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=qojHdMVB"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=DWkWr6o3"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=caagnDmd"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=LzwzDjIN"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=dRwYWUt8"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=0mxK_yl_"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2020.06.1_PL_0.pdf?itok=G_Zyre_8"}}},{"fid":"8161","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","type":"PDF","name":"DoP Simfofit 01-03-2019","size":478,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=J2VwfE8P"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=24TWjRWR"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=7uFPAEKj"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=NsqyJVOb"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=6TU1BqL3"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=pMaEWjgO"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=Ur0ooJRV"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=N_z4QnIU"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=sDBLZnZG"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=uqMk5Lcu"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=CV5IvLgh"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=cLbHta40"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=idIpFLRl"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=BlL23FFn"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47000-a-CPR_2019031_1.pdf?itok=6TM2xXto"}}},{"fid":"8162","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","type":"PDF","name":"DoP Simfofit 01-12-2018","size":675,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=720RHaoE"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=Gch5Aylh"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=fygSzxBE"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=8Tb3bIRb"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=I1S_853W"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=UIT1Sxks"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=GnB_cyH4"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=z_9c0SIa"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=ZQWBTlCv"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=CS9MmFF4"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=G9FvJJFO"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=X9IqmY_8"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=0g5_7Kj4"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=5GJ5b5OH"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018121_1.pdf?itok=Y9oyPmHo"}}},{"fid":"8163","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","type":"PDF","name":"DoP Simfofit 01-06-2018","size":922,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=GT32qv_0"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=7jfurJ_B"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=59Xdn0Cw"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=hXTOOo-m"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=6RDbhLft"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=kLEW2Vhg"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=3f2T1izm"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=41ZyiePx"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=hEYuzCfc"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=9T3tiiy-"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=JvrCaANl"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=i4DNIwwI"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=i7VVgII_"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=LqhAz4YG"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018061_1.pdf?itok=uW-Dvb3F"}}},{"fid":"8164","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","type":"PDF","name":"DoP Simfofit 01-01-2018","size":67,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=yO5Q-L3w"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=13wbjmk5"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=PvAZoWIb"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=aN9agIYx"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=vIQ21u7D"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=QwmNz5x1"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=vPaaWWY6"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=3EdRt3J5"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=1F2tkGZg"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=hw-nrsUU"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=PnsvrAf-"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=J0cMRLMI"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=5fCKCgDJ"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=z0CgtPQb"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/67000-a-CPR_2018011_1.pdf?itok=rVu6hVBX"}}}],"field_is_archive":true,"title":"Deklaracja w\u0142a\u015bciwo\u015bci u\u017cytkowych Simfofit","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12534","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","type":"PDF","name":"47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1","size":452,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=GZWFGxuq"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=cgfP84n-"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=fhQQ-WOZ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=NI488QS1"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=_Q1Zwq24"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=stdvDgZj"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=wfPLRvsm"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=GK9-6X_J"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=VyO61AtS"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=Xm8F8yRt"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=RIi7VXts"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=-b4C7a71"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=o_DMu5_A"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=8xTUSR5q"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47000-DOP-Simfofit-a-CPR-2022.01.1_PL_1.pdf?itok=0FLGMslp"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"459","type":"product","url":"\/pl\/simfofit","translation_languages":["en","fr","be-nl","be-fr","pl"],"title":"Simfofit","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"64":{"nid":"2280","url":"\/dop-copopren-impact-150","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"478","name":"Espa\u00f1a","en_name":"Espa\u00f1a","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"es","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"485","name":"Romania","en_name":"Romania","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"ro","field_is_international_language":true}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"11476","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Copopren + Impact 150 01-06-2020","size":490,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=YGkMdQq6"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=cWKfaMuu"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=jEdDrXyz"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=LKz1LM41"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=LClW8_1C"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=fv6y3TOF"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=Rlk-jQck"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=aQDY9J7P"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=sDo_X4vC"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=8ZukW_39"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=dEhShqXu"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=595x0tKF"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=O2K00rSi"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=Ilg9hHfv"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2020.06.1_0.pdf?itok=skCCPugS"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Copopren + Impact 150","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12543","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","type":"PDF","name":"47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1","size":531,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=JmrM0OGT"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=AON9YzNw"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=ZHDYrnbr"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=8f4sykbO"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=6E8TD3VT"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=7ZR6YLRg"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=FgZ8lFMp"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=_K_d1hqh"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=nhFaLT_i"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=e5l6MmkI"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=cFX9wPo5"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=M_ju_Mep"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=2Hn-IlOu"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=5oE1-meZ"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren+ Impact 150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/47705-DOP-Copopren%2B%20Impact%20150-a-CPR-2022.01.1_1.pdf?itok=IzBkxurY"}}},"field_products_accessories":null},"65":{"nid":"2251","url":"\/dop-core-vq","translation_languages":["en"],"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"482","name":"Denmark","en_name":"Denmark","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"da","field_is_international_language":true},{"tid":"478","name":"Espa\u00f1a","en_name":"Espa\u00f1a","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"es","field_is_international_language":false},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"473","name":"Finnish","en_name":"Finnish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fi","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"475","name":"Latvian","en_name":"Latvian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lv","field_is_international_language":false},{"tid":"476","name":"Lithuanian","en_name":"Lithuanian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lt","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"474","name":"Swedish","en_name":"Swedish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sv","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"7617","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","type":"PDF","name":"DoP Core-VQ 01-02-2019","size":425,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=vgF_UiDu"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=zxANhSJC"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=uOxkDN-k"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=frTjl9Oc"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=YMOXXntq"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=3wMSsSIi"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=3Llxgt7Y"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=mV81MX8g"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=U3mZ6856"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=3z0iZzLO"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=l6TlTiC8"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=kWrNlugp"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=OS6PmhQS"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=iyHKUY09"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Core-VQ_66101-v-CPR_2019-02-01_v01.pdf?itok=rgdJLGnz"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Core-VQ","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"9094","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","type":"PDF","name":"66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0","size":422,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=XdWcxe5Z"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=E4K94_m7"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=8V99iSlZ"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=a_ix2KAk"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=b4lM496h"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=SYmz-SZm"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=0I8MULM1"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=9l6yq6f9"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=HcxmJZ0P"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=4GWuaqjh"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=PWQ0C1UP"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=DjGKKgfM"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=nFqc-9Os"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=SNacMmfg"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/66102-DOP-Core-VQ-a-CPR-2019.02.1_0.pdf?itok=Du72jN_J"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2231","type":"archived_product","url":"\/core-vq","translation_languages":["en"],"title":"Core-VQ","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false},{"nid":"701","type":"product","url":"\/pl\/deck-vq","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","pl","fi","sv","lv","lt","et","es","de"],"title":"Deck-VQ","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"66":{"nid":"2131","url":"\/dop-cronus-01-12-2016","translation_languages":["en"],"field_applications":[{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"478","name":"Espa\u00f1a","en_name":"Espa\u00f1a","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"es","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Cronus 01-12-2016","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12575","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","type":"PDF","name":"64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0","size":459,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=Q19-YsSp"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=9pLjtXYL"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=OM6IZa8x"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=eK4QjR3p"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=BftsjiNy"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=OpxbVhou"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=_X009NBH"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=62GsELtM"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=lV77R7-7"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=yLVAulmG"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=oSFV-89_"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=0pmKK69V"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=mPxHMGEd"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=QU6pQkQX"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64606-DOP-Cronus-a-CPR-2016.12.1_0.pdf?itok=0vEiju8B"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"121","type":"product","url":"\/pl\/cronus","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","pl","es"],"title":"Cronus","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"80":{"nid":"3068","url":"\/nl\/dop-dupanel-x","translation_languages":["nl"],"field_applications":[{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":null,"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Du.Panel X","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12346","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","type":"PDF","name":"64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL","size":343,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=3Ij2acyS"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=6POEsrc6"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=5Npn0dJu"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=Ovw_PFDX"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=5pu3Vvk1"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=1i50dqP9"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=0UvikOxE"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=lsPocDJV"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=8OgoNBe9"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=Uqu6i0_T"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=Es3L1hgn"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=Scu3iWtp"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=MLSs5cev"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=s_BubG7l"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64633-DOP-Du.Panel%20X-a-CPR-2018.10.1_NL.pdf?itok=iZ3Eokq-"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"447","type":"product","url":"\/dupanel-x","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","es"],"title":"Du.Panel X ","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"83":{"nid":"2132","url":"\/dop-eurodeck-01-12-2014","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":null,"field_paragraphs_document":[{"fid":"7002","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurodeck 01-12-2013","size":144,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=9m_glrLV"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=ysyc0UgE"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=U6XSYsZO"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=4KJddo5T"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=EvzMUOwr"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=NCIFbuQ6"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=093WedFO"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=PNMjIfAw"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=elMApgug"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=62jI8lcn"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=okXWGfAo"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=nfJbYcHl"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=9Izk4w-m"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=xp-STeEl"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2013041.pdf?itok=ERWqhu_m"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurodeck 01-12-2014","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7001","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121","size":85,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=wpC-ULiY"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=mbgrLN3j"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=z68NFdxH"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=gbPrJw0R"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=XuvYOiqf"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=fnUI2Qte"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=Pr18nd-L"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=cbLir7GB"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=RjYsByZ9"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=r5refPr7"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=hY1eS072"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=of2nLgwX"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=TTb_4ua4"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=3YUbiANi"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurodeck_64688-a-CPR_2014121.pdf?itok=8DlA74NF"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2139","type":"archived_product","url":"\/eurodeck","translation_languages":["en"],"title":"Eurodeck","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]},"103":{"nid":"2281","url":"\/dop-euroroof-reno-b","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"478","name":"Espa\u00f1a","en_name":"Espa\u00f1a","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"es","field_is_international_language":false},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"473","name":"Finnish","en_name":"Finnish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fi","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"487","name":"Iceland","en_name":"Iceland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"is","field_is_international_language":true},{"tid":"486","name":"Italy","en_name":"Italy","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"it","field_is_international_language":true},{"tid":"475","name":"Latvian","en_name":"Latvian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lv","field_is_international_language":false},{"tid":"476","name":"Lithuanian","en_name":"Lithuanian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lt","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"485","name":"Romania","en_name":"Romania","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"ro","field_is_international_language":true},{"tid":"474","name":"Swedish","en_name":"Swedish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sv","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Euroroof Reno (B)","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12152","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","type":"PDF","name":"64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0","size":1236,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=Sc1jBSnx"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=9lAaO07m"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=VrCPJs3a"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=GM07D58i"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=yCJQydgs"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=hQEZ6S9l"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=GRr_8A9K"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=_nTxIx3c"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=p4CAaeXY"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=sN3Z2Nd8"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=2BALSdmj"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=kxnSPH0L"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=E7aYtIqx"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=AsvuG86G"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof Reno (B)-a-CPR-2019.09.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64013-DOP-Euroroof%20Reno%20%28B%29-a-CPR-2019.09.1_0.pdf?itok=SZj3DsoP"}}},"field_products_accessories":null},"112":{"nid":"2283","url":"\/dop-eurothane-al-ll","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"483","name":"Czech","en_name":"Czech","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"cs","field_is_international_language":true},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"475","name":"Latvian","en_name":"Latvian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lv","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"488","name":"Portugal","en_name":"Portugal","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pt","field_is_international_language":true},{"tid":"485","name":"Romania","en_name":"Romania","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"ro","field_is_international_language":true},{"tid":"489","name":"Slovakia","en_name":"Slovakia","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sk","field_is_international_language":true},{"tid":"484","name":"Slovenia","en_name":"Slovenia","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sl","field_is_international_language":true}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane AL (LL)","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12329","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","type":"PDF","name":"64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0","size":969,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=R46CCAow"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=ZuiRPuYS"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=5uahB8vK"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=9cgbkAkQ"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=gb6zl5kD"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=gxx-utSv"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=b5WV3o9A"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=PZAa_xe_"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=q7dbcSiL"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=Ul-4SNTt"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=_sADp8js"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=hioFt3bY"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=QwnVsdTI"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=SAln1q7d"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane AL (LL)-a-CPR-2017.10.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64617-DOP-Eurothane%20AL%20%28LL%29-a-CPR-2017.10.1_0.pdf?itok=Xl-sMnpc"}}},"field_products_accessories":null},"113":{"nid":"2133","url":"\/dop-eurothane-al-paille-01-12-2014","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"483","name":"Czech","en_name":"Czech","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"cs","field_is_international_language":true},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"489","name":"Slovakia","en_name":"Slovakia","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sk","field_is_international_language":true},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane AL Paille 01-12-2014","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7003","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121","size":883,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=hsQZec4j"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=ESnrhsjV"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=r1vn79d4"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=0ovpc6sL"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=geOJQXcd"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=iykiemln"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=2w4qIVCq"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=fBGomSUr"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=dP0alCJh"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=vW0oQZcx"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=1OcKmDWe"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=CnRXFGRg"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=Fpj5eRJu"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=wddWPBrI"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille_64607-a-CPR_2014121.pdf?itok=CUqlo8G0"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2140","type":"archived_product","url":"\/eurothane-al-paille","translation_languages":["en"],"title":"Eurothane AL Paille","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]},"114":{"nid":"2134","url":"\/dop-eurothane-al-paille-ll-01-12-2014","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"483","name":"Czech","en_name":"Czech","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"cs","field_is_international_language":true},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"489","name":"Slovakia","en_name":"Slovakia","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sk","field_is_international_language":true},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"7004","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane AL Paille LL 01-08-2014","size":402,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=H-wW-0rs"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=u7X0CncV"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=ngtm5DVE"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=qtSRsw6Y"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=5zDhJgfH"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=z3Q7ZtFx"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=EO8nb3RU"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=QYTs5jhM"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=OOKsNFKc"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=oMzDh467"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=1KFg1fpZ"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=L2b_ZDxV"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=yMIYvdco"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=8x2DbD6M"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014081.pdf?itok=el9ZFQel"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane AL Paille LL 01-12-2014","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7005","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121","size":488,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=cXbHdnub"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=iKqzivn_"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=NenCuyFo"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=7Z4OcIS2"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=2m-hYgyZ"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=2SWKMhLW"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=NsWJCV29"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=k-NE8uC-"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=79AYA1SH"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=MK1pP3GX"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=-gulY1vX"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=DMcc05FQ"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=MRJcWNuL"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=B3fYSbjS"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-AL-Paille-LL_64617-a-CPR_2014121.pdf?itok=pjWdqEpc"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2141","type":"archived_product","url":"\/eurothane-al-paille-ll","translation_languages":["en"],"title":"Eurothane AL Paille LL","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]},"117":{"nid":"2136","url":"\/dop-eurothane-bi-3a-01-12-2014","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane Bi-3A 01-12-2014","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7016","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121","size":451,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=V2NbYyqh"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=1MmtOVB2"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=f6XovBp2"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=DUA3lh-S"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=UWuM4RBu"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=rtF1iMb5"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=h0FyeWMU"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=fWi7jAeP"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=nCoZ6szr"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=DhekNvr6"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=LpVdpNWR"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=R5zGp4M2"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=UMljTFAh"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=n8j4Zut2"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-Bi-3A_64611-a-CPR_2014121.pdf?itok=WjNmzSIl"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2143","type":"archived_product","url":"\/eurothane-bi-3a","translation_languages":["en"],"title":"Eurothane Bi-3A","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]},"159":{"nid":"3172","url":"\/nl\/dop-eurothane-g-600","translation_languages":["nl"],"field_applications":[{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"105","name":"Poddasze","en_name":"Loft","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":null,"field_paragraphs_document":[{"fid":"11788","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane G 600 01-11-2015","size":464,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=Ja5XSVTt"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=ZQ_9FptR"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=Plg6acUn"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=PSD7cZww"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=ZBc8TtFv"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=4eB5TXLf"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=830XxhIa"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=oBOkNXfT"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=kkMeMGQk"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=XRNvsHmU"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=6ErtNX_i"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=Ng5svtO5"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=AjlRfIGE"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=oCoV8GGl"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2015.11.1_BE_NL_0.pdf?itok=uEy6C7m1"}}},{"fid":"7109","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane G 600 01-12-2014","size":406,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=2kgfdd9e"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=kry58Qsp"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=6Y9xM7S3"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=fcAav5Z4"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=1JH5oOO0"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=XU87uqOP"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=X8_7fbxg"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=03fh1Hpj"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=bMp9tBCF"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=M89QQ6uA"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=UyhO8a97"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=JwwVrwge"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=dUwPkrpx"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=YsKKBYF8"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014121_0.pdf?itok=LQVokwBi"}}},{"fid":"7110","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane G 600 01-04-2014","size":693,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=lBmzeVc6"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=VHljXrfz"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=K7mOzk0X"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=z5ZyjD_K"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=bDlDsgay"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=Hr5QjMNC"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=sjg_EM5L"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=Pu3_vXzT"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=sGmd5g6h"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=z6INsFwU"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=svXJ7BPQ"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=TdBFC-U_"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=qEeMe-iH"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=4DNyYhq1"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-a-CPR_2014041_0.pdf?itok=K4AQ_xGa"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane G 600 ","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12259","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","type":"PDF","name":"64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL","size":418,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=n7dXXasy"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=lRbnempi"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=FGnCFFi2"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=p8xR7EIi"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=PRoxHun5"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=dc-DUHmq"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=VP3gvH4K"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=AXrB1j5r"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=mBqBgTdf"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=0axqB9wx"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=2wa5oloE"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=mfclxGSO"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=i_R8RLRD"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=_rmdlehU"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane G 600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64210-DOP-Eurothane%20G%20600-a-CPR-2022.02.1_NL.pdf?itok=65IqQzYw"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"190","type":"product","url":"\/pl\/eurothane-g","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","pl","fi","sv","lv","lt","et"],"title":"Eurothane G","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"8","name":"Dach sko\u015bny","en_name":"Pitched roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"105","name":"Poddasze","en_name":"Loft","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"165":{"nid":"2284","url":"\/dop-eurothane-g-hydro-pl","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane G Hydro (PL)","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"9114","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","type":"PDF","name":"64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL","size":321,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=gB075sxn"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=a_BwsVz1"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=eRvTNj6s"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=ZwOmkMry"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=dh3IE0hL"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=SNfPgUGI"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=V0k0zAmW"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=ETnJ3Ozc"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=vfnYlQsx"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=C10oK-oS"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=0ywjpbMi"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=_9aF1oaP"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=Q9hIpcvd"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=T07BKntO"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane G Hydro (PL)-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64219-DOP-Eurothane%20G%20Hydro%20%28PL%29-a-CPR-2019.08.1_PL.pdf?itok=zNp-V1z8"}}},"field_products_accessories":null},"176":{"nid":"2177","url":"\/dop-eurothane-pc-01-05-2015","translation_languages":["en"],"field_applications":[{"tid":"211","name":"\u015aciana prefabrykowana","en_name":"Prefab wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"482","name":"Denmark","en_name":"Denmark","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"da","field_is_international_language":true},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"473","name":"Finnish","en_name":"Finnish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fi","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"475","name":"Latvian","en_name":"Latvian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lv","field_is_international_language":false},{"tid":"476","name":"Lithuanian","en_name":"Lithuanian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lt","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"474","name":"Swedish","en_name":"Swedish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sv","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane PC 01-05-2015","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7059","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051","size":1049,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=GwBFdfi0"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=QunKBuia"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=OEjVv3p6"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=UjL8EzYl"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=6owbvZXe"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=zXabHwAT"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=0iUHtVM8"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=mV0zloQF"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=gyqKEudw"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=UGyfnb3C"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=jcy1D1bk"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=eTz8F1f4"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=Ad1pBo8v"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=8LX0HLHA"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurothane-PC_64055-a-CPR_2015051.pdf?itok=TQPtxBqk"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"336","type":"product","url":"\/pl\/eurothane-pc","translation_languages":["en","fr","en-gb","pl"],"title":"Eurothane PC","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"211","name":"\u015aciana prefabrykowana","en_name":"Prefab wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"186":{"nid":"2587","url":"\/dop-eurothane-silver","translation_languages":["en"],"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":null,"field_paragraphs_document":[{"fid":"10863","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-03-2018","size":395,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=qAOpu45T"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=Wb4JJWka"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=n05_Uljo"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=jUtcuj8P"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=sVq_44F7"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=5qVfX4Ya"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=jVnF_s3w"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=3E6Ivqy5"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=52lV3OFO"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=Dv6L1vXW"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=k2v7luHv"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=BEW_L2wW"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=uE6DI2No"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=6-VNC-DX"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2018.03.1_EN_0.pdf?itok=0FvygGwB"}}},{"fid":"8635","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-02-2018","size":271,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=thfzmXA5"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=s4U8dou2"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=Npxs7Ybn"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=gpEt15eJ"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=aFh-2SMQ"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=B569IrRX"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=iDQpDBiG"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=5YPSN-Oq"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=Su-u4DKw"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=wS12r14j"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=Th-CfE_6"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=UtJQ9Fre"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=XyZbH-7O"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=gQAZFvEx"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2018021.pdf?itok=V3wW4zhE"}}},{"fid":"8636","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-11-2015","size":829,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=S5okZgEp"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=EhIDXdGL"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=CruSSBey"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=SVcje7pn"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=1GwFLCcB"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=Z1V73a2Y"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=kUL0bGhZ"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=OotmO2xo"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=GzBc-VvF"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=m8jqB9kO"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=4Ylc22yL"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=u_508RSQ"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=y3GSN5zx"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=ArsZOJQ3"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015111.pdf?itok=LINaqDou"}}},{"fid":"8637","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-09-2015","size":746,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=NdlNABQN"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=TIl7mSId"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=XxZRdpr7"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=LUSPTnI_"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=_DY7nWTJ"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=ZAvs1MEY"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=EhzfIHcE"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=k48w4Yc3"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=_U6jDVpM"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=YsHmU8l_"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=4OJQVRTT"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=SbLbCKLy"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=LuZEhFfx"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=W1SR174m"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2015091.pdf?itok=Fd-DlVfu"}}},{"fid":"8638","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-12-2014","size":901,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=WaRIVg2U"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=7DYjiG0C"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=M8UuAMli"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=8bdhdm0w"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=4Nz2hufO"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=dxrIA_Da"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=1G62ewHS"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=4_z7BM-r"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=eF5ZyWwA"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=X-yIAu-Q"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=vJoYIFYq"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=9ECBEPFi"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=9FNRZT1G"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=F3FJt_AH"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2014121.pdf?itok=I3xewrbL"}}},{"fid":"8639","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurothane Silver 01-04-2013","size":690,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=JKXPBIfA"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=GPOj2U9b"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=KW6gF5YA"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=vZxonUZ5"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=7HhF_nkf"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=9Dj6dGpi"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=CjmQnZIy"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=flASGVoM"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=5WxD5-yp"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=Q_FtLy9V"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=2gKKbKYO"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=XKEcyDk-"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=q3XKIlTD"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=iKXkmIGS"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-a-CPR_2013041.pdf?itok=0cr9N0ev"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurothane Silver","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12214","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","type":"PDF","name":"64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0","size":395,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=MZm64IxR"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=QGpSVQgR"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=5ahOgT_j"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=g0fVSP4L"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=AzfajQbL"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=V_MLZtJi"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=vC0Eg14G"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=U1_Mgfxd"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=Wj4yrInk"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=WBqqcWkC"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=DeSyEVMk"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=0xlHk4ZN"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=TQcP1q-N"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=jf_K6gyw"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64030-DOP-Eurothane%20Silver-a-CPR-2021.11.1_EN_0.pdf?itok=rKHVBAiP"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"132","type":"product","url":"\/pl\/eurothane-silver","translation_languages":["en","nl","be-nl","be-fr","pl","es"],"title":"Eurothane Silver","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"9","name":"Dach p\u0142aski","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"224":{"nid":"2287","url":"\/dop-eurowall-xentro","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"483","name":"Czech","en_name":"Czech","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"cs","field_is_international_language":true},{"tid":"482","name":"Denmark","en_name":"Denmark","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"da","field_is_international_language":true},{"tid":"478","name":"Espa\u00f1a","en_name":"Espa\u00f1a","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"es","field_is_international_language":false},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"473","name":"Finnish","en_name":"Finnish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fi","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"475","name":"Latvian","en_name":"Latvian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lv","field_is_international_language":false},{"tid":"476","name":"Lithuanian","en_name":"Lithuanian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lt","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"474","name":"Swedish","en_name":"Swedish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sv","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurowall + Xentro","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"12580","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","type":"PDF","name":"64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0","size":1098,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=ziG_Zq0G"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=1MwlsIP2"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=rXW-2QQ5"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=pMEU3OWu"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=pEH7bN8m"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=XSKuwwkM"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=pFakEG73"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=g1WUn_BT"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=4Stjyt_H"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=E64AaRry"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=pGQsJf_w"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=5LDuWdAp"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=SPfs_RAM"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=yz5NrsP6"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall + Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/64694-DOP-Eurowall%20%2B%20Xentro-a-CPR-2019.03.1_0.pdf?itok=F6Usga8L"}}},"field_products_accessories":null},"226":{"nid":"2181","url":"\/dop-eurowall-21-01-11-2015","translation_languages":["en"],"field_applications":[{"tid":"4","name":"Mur szczelinowy","en_name":"Cavity wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"482","name":"Denmark","en_name":"Denmark","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"da","field_is_international_language":true},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"476","name":"Lithuanian","en_name":"Lithuanian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lt","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"7067","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurowall 21 01-10-2015","size":1985,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=Vo-V8Ug2"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=owN-UqcC"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=2pKrt3L9"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=cEG0ZHwA"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=ieLlcPXj"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=-rhhSrzV"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=XwXaXy9t"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=L6fuDJ51"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=w176qYyY"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=YQxu-dcy"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=QlEo8QDL"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=tCxCI5HA"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=KDh0BYj3"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=r9iC1SD0"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2015101.pdf?itok=_QOyWHwR"}}},{"fid":"7068","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP Eurowall 21 01-12-2014","size":480,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=BrMc3CGK"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=DkEl5ccR"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=JYOvuEIa"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=HE7Exk0S"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=hEpVZGrm"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=DZ6M8C7r"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=DLPwY_UJ"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=YSWb9ucV"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=5dSn28c4"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=FETx7wy4"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=NfDhYbF6"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=U8-OjsKq"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=3192x3Mg"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=vFVqFiGN"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-a-CPR_2014121.pdf?itok=tniRCnqd"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Eurowall 21 01-11-2015","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7069","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111","size":683,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=0AVDTUrC"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=pPDwZg-F"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=lZWtT8GY"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=SHYflQ6H"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=pdbztfCu"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=ibw-pvbb"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=SHa9Otb5"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=2zKOnfpi"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=KVPIZBNL"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=V6bZkaYp"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=tqMHgAgD"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=zGxvYWRD"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=m_QJVr-Y"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=2-v_tUNf"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Eurowall-21_64658-A-CPR_2015111.pdf?itok=31n3edZj"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"133","type":"product","url":"\/pl\/eurowall-21","translation_languages":["en","nl","be-nl","be-fr","pl"],"title":"Eurowall 21","sticky":false,"field_description":false,"field_image":false,"field_applications":[{"tid":"4","name":"Mur szczelinowy","en_name":"Cavity wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"210","name":"\u015aciana wewn\u0119trzna","en_name":"Internal wall","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"6","name":"Sufit","en_name":"Ceiling","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}]}]},"255":{"nid":"2186","url":"\/dop-ip-pir-023-01-08-2015","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"483","name":"Czech","en_name":"Czech","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"cs","field_is_international_language":true},{"tid":"482","name":"Denmark","en_name":"Denmark","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"da","field_is_international_language":true},{"tid":"478","name":"Espa\u00f1a","en_name":"Espa\u00f1a","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"es","field_is_international_language":false},{"tid":"477","name":"Estonian","en_name":"Estonian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"et","field_is_international_language":false},{"tid":"473","name":"Finnish","en_name":"Finnish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fi","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"475","name":"Latvian","en_name":"Latvian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lv","field_is_international_language":false},{"tid":"476","name":"Lithuanian","en_name":"Lithuanian","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"lt","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"474","name":"Swedish","en_name":"Swedish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"sv","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"7088","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP IP PIR 023 01-12-2014","size":2296,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=xjevuFwa"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=GKSdHdG4"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=pvBh4SPB"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=sLHMZxBL"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=6cIDlTu0"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=It-VX6ev"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=DLpcb-N7"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=IMGiylW1"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=8sUVR6yO"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=1wmyn40r"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=ul0OOV8v"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=A5cRqnJb"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=WdNOkiSa"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=I-Nqfbj4"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2014121.pdf?itok=UJHM9Zl5"}}},{"fid":"7089","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","type":"PDF","name":"DoP IP PIR 023 01-04-2013","size":542,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=qNx7Wsc_"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=QvADaiHY"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=MiJ5O6U3"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=v4Z9o2wk"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=bv9s0_Ir"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=4d6mzlqr"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=eIigBloL"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=KzXk5GRf"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=DjdNF_eQ"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=E-VNJxRu"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=TGhFo4Tm"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=rrk_sGP7"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=9ZQInG7B"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=29sBXSLW"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2013041.pdf?itok=T6kQmkQM"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP IP PIR 023 01-08-2015","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7087","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","type":"PDF","name":"DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081","size":709,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=E8pmhxH6"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=0XzjzuTC"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=nJszIfqy"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=cbsgTUMe"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=zkaxEK4y"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=9dTX2bYQ"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=RT8uCKfb"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=ZW0QYKcx"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=Q_aXSb0H"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=NPJ3gwiK"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=0DjYz4of"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=TYfBomaN"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=8lvMfWZM"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=T0Jo9EyD"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_IP-PIR-023_64054-a-CPR_2015081.pdf?itok=LHkBBbww"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2158","type":"archived_product","url":"\/ip-pir-023","translation_languages":["en"],"title":"IP PIR 023","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]},"272":{"nid":"2189","url":"\/dop-powerdeck-b-01-12-2014-0","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"7099","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","type":"PDF","name":"DoP Powerdeck B 01-04-2013","size":692,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=58-_Gi5P"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=NvQc_yWa"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=OFMbZAFK"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=8EixYg94"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=QYwWvnwt"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=3sRJh6ai"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=XTrXRpo0"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=w9VcXELM"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=xNMQbNqD"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=nFYQ0O5U"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=qPR0PBx1"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=Ha_L_onO"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=LVf0OtBc"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=CExPITjA"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2013041.pdf?itok=85VywcU1"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Powerdeck B 01-12-2014","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7098","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121","size":477,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=0LEBhVOE"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=ZJZh4Qtg"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=Ui45V8Lw"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=QtxAX4jL"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=kC3R1zdE"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=lVzfsdLr"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=wqMN5PAQ"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=LLBSe_9Y"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=onC1IbU3"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=A7CjUy9S"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=GncmrZZZ"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=4qmaVh59"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=fZxbqnjF"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=-D15fYbY"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_64023-a-CPR_2014121.pdf?itok=_aOHQqR-"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2161","type":"archived_product","url":"\/powerdeck-b","translation_languages":["en"],"title":"Powerdeck B","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]},"273":{"nid":"2191","url":"\/dop-powerdeck-b-01-12-2014","translation_languages":["en"],"field_applications":null,"field_dop_languages":[{"tid":"469","name":"Belgi\u00eb","en_name":"Belgi\u00eb","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-nl","field_is_international_language":false},{"tid":"470","name":"Belgique","en_name":"Belgique","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"be-fr","field_is_international_language":false},{"tid":"468","name":"French","en_name":"French","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"fr","field_is_international_language":false},{"tid":"479","name":"German","en_name":"German","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"de","field_is_international_language":false},{"tid":"467","name":"Nederland","en_name":"Nederland","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"nl","field_is_international_language":false},{"tid":"472","name":"Polish","en_name":"Polish","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"pl","field_is_international_language":false},{"tid":"471","name":"United Kingdom","en_name":"United Kingdom","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":"en-gb","field_is_international_language":false}],"field_paragraphs_document":[{"fid":"7103","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","type":"PDF","name":"DoP Powerdeck B A 01-04-2013","size":139,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=1N2TNjBj"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=tJNGiICe"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=wvgI5nEP"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=SRZgvp4_"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=Kts3VOTK"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=I49zVAH7"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=BfGQ7BbW"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=0Sse_0Oy"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=C6tXcODk"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=a-NGM_f4"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=0jYWVYGs"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=d2dU2nWR"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=7E7pndwQ"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=jG09NyKz"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2013041.pdf?itok=_hL4Ai4l"}}}],"field_is_archive":true,"title":"DoP Powerdeck B A 01-12-2014","sticky":"0","field_document_type":{"tid":"452","name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","en_name":"DoP (Declaration of Performance)","field_name":"DoP (Deklaracja W\u0142a\u015bciwo\u015bci U\u017cytkowych)","format":"pdf","image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},"field_file_pdf":{"fid":"7102","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","uri":"public:\/\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","type":"PDF","name":"DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121","size":88,"thumbnail":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.thumb.jpg","thumbnail_60":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.thumb_60.jpg","image_styles":{"crop_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/crop_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=D8h72pql"},"document_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/document_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=H1XUVD4k"},"fullwidth":{"uri":"public:\/\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/fullwidth\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=3T96Nh96"},"large":{"uri":"public:\/\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/large\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=lh7C-HvX"},"max_1300x1300":{"uri":"public:\/\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_1300x1300\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=MhlKXVUk"},"max_2600x2600":{"uri":"public:\/\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_2600x2600\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=e9sFjEmi"},"max_325x325":{"uri":"public:\/\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_325x325\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=ExlO-GIS"},"max_650x650":{"uri":"public:\/\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=grXs0wQl"},"medium":{"uri":"public:\/\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=uA5xZ1--"},"original":{"uri":"public:\/\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/original\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=rRztLzF_"},"product_carousel_item":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=y9n63glJ"},"product_carousel_item_thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/product_carousel_item_thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=LeRcI7XW"},"recticel_talks_teaser":{"uri":"public:\/\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=Y_vYc7ZR"},"stockists_branch":{"uri":"public:\/\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/stockists_branch\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=5e0f85lX"},"thumbnail":{"uri":"public:\/\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf","url":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/thumbnail\/public\/downloads\/DoP_Powerdeck-B_A_64024-a-CPR_2014121.pdf?itok=zmRNsvRW"}}},"field_products_accessories":[{"nid":"2163","type":"archived_product","url":"\/powerdeck-b-0","translation_languages":["en"],"title":"Powerdeck B A","sticky":false,"field_image":false,"field_description":false}]}}

wyników