Inspirowane duchem innowacyjności

Firma Recticel Insulation nieustannie wdraża kolejne innowacje w celu zagwarantowania i poprawy komfortu użytkowników końcowych. W Departamencie Zrównoważonych Innowacji (SID) zmotywowany zespół ponad 100 pracowników nieustannie prowadzi badania oraz zajmuje się rozwojem z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii, dzięki czemu możliwe jest zapewnianie produktów o wysokiej skuteczności, a także przyjaznych dla samego użytkownika. Tego typu długofalowe, przyszłościowe rozwiązania izolacyjne są wynikiem naszego doświadczenia połączonego z ogromną wiedzą fachową i nieustającą pasją związaną z poliuretanem. W ten sposób firma Recticel Insulation angażuje się w tworzenie zrównoważonego i optymalnego środowiska dla nas i naszych dzieci.

“Firma Recticel Insulation jest jedynym producentem, który osiągnął wartość lambda wynoszącą
0,019 W/mK dla sztywnych płyt izolacyjnych z PU — dzięki temu stał się prekursorem w branży PU”

Zrównoważony rozwój jest częścią strategii Recticel i wartości korporacyjnych,