Jak odróżnić płyty PUR od pianek z tworzywa sztucznego, jak XPS?

Płyty Eurothane PUR są produkowane wg ciagłego systemu opartego na surowcach płynnych. Obecność okładziny wymagana jest już w początkowym etapie produkcji w celu odpowiedniego rozprowadzenia komponentów między jej wartwą wierzchnią i spodnią, wplywa na stabilizację i funkcjoonalność produktu, a jej rodzaj decyduje o sposobie montażu. Płyty z pianki PUR są koloru jasno żółtego i w okładzinie z dwóch stron, natomiast XPS nie posiada okladziny i charakteryzuje się różnymi kolorami pianki zależnie od producenta.