Jaka jest różnica pomiędzy wartością "K" a "k"?

Wartość "k" nazywana również wartością "U" to współczynnik przenikania ciepła określany dla przegród cieplnych, zwłaszcza w budownictwie (ile ciepła przenika przez dana przegrodę). Natomiast wartość "K" to globalny poziom izolacji domu lub budynku.