Jakie są główne zasady składowania i montażu płyt Recticel?

Używaj odpowiednich typów płyt poliuretanowych przeznaczonych do danego zastosowania, we właściwym formacie i wykończeniu krawędzi. Przechowuj płyty w suchym miejscu i chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (przy składowaniu na zewnątrz - pod zadaszeniem). Składuj na odpowiednim podłożu, a nie bezpośrednio na gruncie, przenoś płyty ostrożnie, zadbaj aby nie uległy wygięciu. W przypadku dachów płaskich, na koniec dnia pracy przykryj płyty pokryciem dachowym, zabezpieczając je przed opadami. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji montażu dla dachu płaskiego.