Skalkuluj współczynnik U

W celu spełnienia wymagań cieplnych sprawdź wartości dla swojego budynku.

  1. Projekt
  2. Rodzaj izolacji
  3. Rodzaj kalkulacji
  4. Szczegóły projektu
  5. U-value

What are going to insulate?

What kind of walls will you be insulating?

What kind of roofs will you be insulating?

What kind of floors will you be insulating?

Tooth and groove Wall

wall tooth and groove subtitle/description


Tooth and groove Roof

roof tooth and groove subtitle/description


Number of layers of insulation

layers of insulation subtitle/description


Mechanical fastening

wall mechanical fastening subtitle/description

Mechanical fastening

flat roof mechanical fastening subtitle/description

What do you want your outcome to be?

U-value

More details on your insulation

Please select your componentens

Disclaimer for U-value calculation

U-Value

Your results

Disclaimer for U-value calculation

Rtot 0,19 W/m2
U-waarde niet gecorrigeerd 5,28 W/m2
Correctieterm maat -en plaatsing 5,922 W/m2
Correctieterm luchtgaten 0 W/m2
Correctieterm mechanische bevestiging 0 W/m2
Gecorrigeerde U-waarde 11,207 W/m2

U-Value

0.316 W/m2K

Create a project fiche for your dossiers

Requester details

Project details

Create your PDF