Nasza historia

Powrót do korzeni poliuretanu

1778

Jan-Frans Cooppal zaczyna wytwarzać proch strzelniczy

1919

Nowa nazwa firmy: Pouderies Réunies de Belgique (PRB)

1952

PRB nabywa od firmy Bayer licencję na produkcję pianki poliuretanowej

2017

Firma Recticel z powodzeniem kontynuuje dywersyfikację PU w obrębie 4 sektorów