Polityka jakości

Bazując na kulturze innowacji, wiedzy technicznej i swojej smykałce do tego typu rozwiązań, jesteśmy nieustannie zorientowani na podnoszenie standardów jakości produktów izolacyjnych.

O naszą reputację związaną z wyspecjalizowaną wiedzą techniczną dba nasz zespół wsparcia technicznego, który jest w stanie doradzić optymalny produkt izolacyjny najlepiej odpowiadający Twojemu projektowi. Gwarantujemy również zgodność charakterystyki produktów z najnowszymi przepisami budowlanymi i innymi programami redukcji emisji dwutlenku węgla, a także oferujemy analizy ryzyka kondensacji pary wodnej, obliczanie współczynnika U oraz porady dotyczące najlepszych praktyk instalacyjnych.

Jeśli chcesz otrzymać kopię polityki jakości firmy Recticel, wyślij e-mail qualitypolicy@recticel.com