Recticel rozszerza działalność Izolacji poprzez nabycie biznesu płyt termoizolacyjnych firmy Gór-Stal

Targi / Wystawy

Recticel rozszerza działalność Izolacji poprzez nabycie biznesu płyt termoizolacyjnych firmy Gór-Stal

Recticel informuje, że zawarł z właścicielami prywatnej polskiej spółki Gór-Stal Sp. z o.o. („Gór-Stal”) przedwstępne umowy nabycia od firmy Gór-Stal biznesu płyt temoizolacyjnych na bazie poliizocyjanuratów (PIR).

Nabycie nastąpi w formie gotówkowej o wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 30 mln EUR, z czego 27,25 mln EUR płatne w momencie zamknięcia transakcji, a 2,75 mln EUR płatne w dwóch równych transzach w 2022 i 2023 r. Transakcja podlega zasadom potwierdzenia due diligence oraz zwyczajowym warunkom zawieszającym.

W 2015 roku Gór-Stal rozpoczął działalność w zakresie płyt izolacyjnych PIR otwierając nową fabrykę w Bochni, która koncentruje się na produkcji stosowanych w budownictwie płyt termoizolacyjnych termPIR® o wysokiej wartości dodanej. W 2020 roku fabryka w Bochni zatrudniała 66 osób realizując sprzedaż netto w wysokości 16,7 mln euro i wypracowując znormalizowany wynik EBITDA równy 2,5 miliona EUR z wykorzystaniem 40% mocy produkcyjnych,

Przejęcie biznesu płyt izolacyjnych Gór-Stal przyspieszy ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, na których Recticel do tej pory nie był obecny.

Zamknięcie transakcji nastąpić ma do lipca 2021 roku.

Olivier Chapelle (CEO): „Przejęcie działalności z zakresu płyt izolacyjnych PIR firmy Gór-Stal to ważny krok w rozwoju naszego działu Izolacji. Krok ten doskonale wpisuje się w nasze ambicje dalszej ekspansji na rosnących rynkach materiałów termoizolacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej spełniając zarazem trzy podstawowe warunki jakimi są najnowocześniejsze zasoby, doskonała komplementarność geograficzna, oraz skupienie na wysokowydajnych rozwiązaniach opartych na płytach PIR. Z niecierpliwością czekamy na powitanie nowych i wysoko wykwalifikowanych kolegów z Gór-Stal.”