Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC

Firma Recticel Insulation z dumą informuje, że uzyskała renomowaną etykietę PEFC dla swoich rozwiązań z płytami termoizolacyjnymi w okładzinach wielowarstwowych. To sprawia, że Recticel jest pierwszym producentem PIR/PUR upoważnionym do używania tej etykiety środowiskowej.

Targi / Wystawy

Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej), jest wiodącym ogólnoświatowym stowarzyszeniem krajowych systemów certyfikacji leśnej z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Ta organizacja pozarządowa non-profit promuje gospodarkę leśną przyjazną dla środowiska, korzystną społecznie i opłacalną ekonomicznie poprzez niezależną certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne.

Recticel Insulation będzie oferował wysokiej klasy rozwiązania izolacji termicznych, w wielowarstwowych okładzinach papierowych wykonanych z włókien drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych i certyfikowanych PEFC. 

Oznaczenie PEFC będą Państwo mogli znaleźć na rozwiązaniach izolacyjnych: Eurowall®, Eurothane® Silver, Eurothane® Silver A, EurofloorEuroroof® .

Firma Recticel Insulation posiadała już znak PEFC dla niektórych produktów izolacyjnych wytwarzanych w zakładach w Bourges (Francja) i Stoke-on-Trent (Wielka Brytania). Certyfikacja PEFC jest obecnie stopniowo wprowadzana dla większej liczby produktów i we wszystkich zakładach produkcyjnych, w których stosuje się okładziny wielowarstwowe.

„Dzięki oznakowaniu PEFC na naszych produktach izolacyjnych dajemy dowód naszym klientom, architektom, dostawcom obiektów „pod klucz”, deweloperom i wykonawcom, a także użytkownikom końcowym, naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój” - mówi Dirk Vermeulen, Menadżer ds. Zarządzania Technicznego w Recticel Insulation.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Recticel

Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w strategii Recticel, która jest ściśle powiązana z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskim Zielonym Ładem. Firma Recticel jest zaangażowana w poszukiwanie odpowiedzialnych rozwiązań w zakresie wyczerpywania się zasobów naturalnych i zmian klimatycznych. Na przykład emisje CO2, których uniknięto dzięki rozwiązaniom izolacyjnym w 2020 r., są 46 razy większe niż ślad węglowy w zakresach 1, 2 i 3 wszystkich działań Grupy Recticel łącznie.

Recticel dąży do osiągnięcia dobrych wyników zarówno w obszarach finansowych, jak i niefinansowych. Przejrzystość w zakresie naszych celów i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju jest kluczem do zdobycia i utrzymania zaufania i wsparcia naszych akcjonariuszy. Nasze najnowsze wyniki ESG (środowiskowe, społeczne, zarządzanie) z CDP i MSCI są dostępne na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej informacji prasowej, prosimy o kontakt.