Blog
13.12.2021

Wat zijn dé 7 voordelen van PU-isolatie?

Volop aan het afwegen welke type isolatiemateriaal je wilt inzetten voor een nieuwbouw of renovatieproject? Pieter Bailleul somt dé 7 redenen op waarom je voor PU-isolatie zou kiezen.

dé 7 voordelen van PU-isolatie

1. PU-isolatie is het meest efficiënt

De thermische vereisten voor gebouwen worden almaar strenger, waardoor je met steeds grotere opbouwdiktes moet isoleren. Dikkere opbouw neemt niet alleen waardevolle ruimte in, het verhoogt ook de ecologische voetafdruk en de kosten. Je moet dan bijvoorbeeld de fundamenten, profielen en/of daken van het gebouw aan de dikkere isolatie aanpassen. Plaats je echter PU-isolatie, dan kan je met een minimale dikte isoleren, aangezien PU een hogere isolerende waarde heeft dan de meest gebruikelijke andere isolatiematerialen.

2. PU-isolatie is erg licht

Dankzij de beperkte dikte en de lage densiteit van PU-isolatie, is het gewicht van het benodigde isolatiepakket ook zeer beperkt. Bij platte daken kan andere isolatie liefst achtmaal zoveel wegen. Het lichte gewicht van PU-isolatie minimaliseert niet alleen de structurele belasting van de gebouwen. Ook jij wordt slechts minimaal ‘belast’, als je ermee werkt. En omdat de panelen zo licht wegen, zijn ze eenvoudig te vervoeren. Sowieso moet je weinig isolatie meenemen en verplaatsen, gezien die zo efficiënt isoleert.

3. Snel en makkelijk te installeren

Gezien PU-isolatie weinig weegt, kan je de PU-isolatie ook erg vlot plaatsen. En dat zonder irritatie van handen of luchtwegen, omdat het materiaal geen losse vezels bevat. Zo versnelt de isolatie niet alleen het bouwproces, maar verminderen ook de veiligheidsrisico’s.

4. Probleemloos beloopbaar

Zal het plat dak dat je isoleert dikwijls aan drukbelastingen blootgesteld worden door voetgangers (tijdens de plaatsing of het onderhoud)? Dan moet de isolatie ervan beloopbaar zijn. Veel alternatieve isolatiematerialen verliezen echter hun druksterkte, waardoor er na verloop van tijd indrukkingen in de dakafwerking ontstaan, als het dak belast wordt, met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld waterplassen op het dak). PU-isolatie ondervindt daar niets van, dankzij de hoge drukweerstand ervan.

5. PU is erg lucht- en dampdicht

PU heeft ook een hoge damp- en luchtdichtheid, dankzij de gesloten celstructuur. Wat uiteraard een grote troef is, want ongecontroleerde luchtstromen in een gebouw zijn altijd te vermijden. Die verhogen immers de risico’s op condensatie- en vochtproblemen. Niets daarvan met goed geplaatste PU-isolatie.

6. De isolatie is erg duurzaam

Enerzijds: omdat PU zeer lang optimaal isoleert. PU-isolatie is namelijk beperkt beïnvloedbaar door luchtinfiltratie. Daardoor presteert het materiaal erg goed op lange termijn. Europese onderzoeken toonden aan dat PU-isolatie zelfs na 28 jaar volledig functioneel en intact blijft naar uitvoering toe, ook wat het te behalen isolerende niveau betreft. Dat vermindert stevig de kosten voor herstellingen en opnieuw/bijkomend isoleren tijdens de levenscyclus van de isolatie.
Anderzijds is PU duurzaam omdat het zo efficiënt isoleert. Daardoor vergt het namelijk minder energie om het gebouw te verwarmen en te koelen, waardoor de CO2-uitstoot vermindert. Het materiaal bevat ook geen ozonafbrekende stoffen. En na gebruik kan je de isolatie recycleren of hergebruiken, waardoor die de vraag naar fossiele brandstoffen verder drukt. Iets wat ook gestaafd wordt door de beschikbare EPD’s.

Pieter Bailleul Technical Manager bij Recticel Insulation

“ “PU bespaart 100x meer energie dan nodig is om de isolatie te maken””

Pieter Bailleul, Technical Manager

7. Veelzijdigheid

Ten slotte is PU-isolatie veelzijdig, waardoor je het materiaal in tal van toepassingen binnen de bouwsector kan inzetten: platte of hellende daken, muren, vloeren. Dit kan bovendien zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Ook in streng genormeerde gebouwen zoals labo’s, ziekenhuizen, voedselbereidings- en opslagfaciliteiten, aangezien het materiaal geen losse vezels bevat.

Technische ondersteuning nodig bij de plaatsing van PU-isolatie?

Met al je isolatievragen kan je bij onze experten terecht.

Contacteer ons arrow_forward