Blog
27.07.2023

Met een slimme BIM Suite en MatBiM helpt Recticel Insulation de bouwwereld naar een hoger niveau tillen

BIM draagt mooie beloftes in zich. Een verregaande samenwerking tussen de verschillende bouwactoren, slimmer en duurzamer bouwen, een facilitatie van een efficiënter bouwproces, een gereduceerde faalkost… Geen wonder dat een toonaangevende onderneming als Recticel Insulation ook op dit vlak een voortrekkersrol wil spelen. Door in samenwerking met het Lokerse technologiebedrijf ThorbiQ een slimme BIM Suite aan te bieden helpt de isolatiefabrikant om een gebouw optimaal samen te stellen alvorens het wordt gebouwd. “Als iedere bouwpartner dat zou doen: alle relevante productinformatie eenvoudig en laagdrempelig ter beschikking stellen, toegankelijk voor alle actoren in het bouwproces en dynamisch integreerbaar met BIM, dan gaat de bouwsector een grote stap vooruit”, stelt Kristof Haerens, co-founder van ThorbiQ.

BIM

“Als je kijkt naar hoe het er vandaag in de bouwwereld aan toegaat, dat is best schrijnend. Er zijn heel wat actoren betrokken in het bouwproces, met tot soms honderd verschillende spelers voor één project. Bovendien is er een enorme fragmentatie aan informatie, waarbij de meeste informatie nog eens verloren gaat over de verschillende actoren en schakels heen. Vaak wordt de informatie nog gedeeld via losse tekeningen, documenten en Excelletjes. En dit terwijl we enorme uitdagingen hebben op vlak van grondstoffenverbruik, energie, CO2-uitstoot en afvalproductie, waarin de bebouwde wereld een heel groot aandeel heeft. Er moet een nieuw economisch model komen dat duurzaam en circulair is. Hierin is digitalisering fundamenteel, aangezien verduurzaming in de praktijk afhankelijk is van heel veel parameters die je niet meer handmatig kan verwerken. En hierin is BIM een cruciaal fundament”.

 

 

Construction Site

BIM staat voor Building Information Modelling: het maken van 3D Bouwinformatiemodellen. Het ideaalbeeld is een digitale, virtuele tweeling van een gebouw die zich volledig spiegelt aan een reëel bouwwerk en waarin betrouwbare informatie en een betere informatie-uitwisseling centraal staat. De diverse actoren in het bouwproces werken daartoe samen door alle relevante data in te voeren in eenzelfde database-model. Neem alvast eens een kijkje op de website https://bim.matbim.be/!

De voordelen van BIM zijn legio 

"Nog voordat de eerste steen van een gebouw wordt gelegd, kan er met BIM als het ware een volledige digitale maquette van een gebouw worden samengesteld. En dat digitaal model kan worden gedeeld met de verschillende actoren die betrokken zijn in het bouwproces: voorontwerpers, ontwerpers, architecten, studiebureaus, ingenieurs, installateurs… Zo kijkt iedereen naar dezelfde informatie en kan deze informatie door iedereen worden gebruikt om het project voor te bereiden nog voordat de eigenlijke uitvoeringsfase van start gaat."

"Door BIM in te zetten kan iedereen in de ketting vanuit een beter geïnformeerde context beslissingen maken. Dat leidt o.m. tot een veel optimaler ontwerp voorafgaand aan de uitvoering, een veel optimalere uitvoering gezien mogelijke anomalieën vooraf op de computer kunnen worden opgelost in plaats van op de bouwplaats, dat optimaal kan worden ingespeeld op de eisen op het vlak van duurzaamheid, akoestiek en comfort, en dat de faalkosten reduceren."

Kristof Haerens

In Nederland is BIM reeds gemeengoed

De voorbije jaren is het bewustzijn rond BIM enorm gegroeid. Steeds meer actoren raken overtuigd van het potentieel – en de noodzaak – van de integratie van digitalisering in de bouw. In Nederland meer dan in België.“Doordat BIM in ons land al zeker 15 jaar veelvuldig wordt toegepast, is het in veel gevallen de standaard geworden als het gaat om het ontwerpen en engineeren van een gebouw”, vertelt Arjen Rademaker, BIM-consulent bij BASED, een adviesbureau dat zich in Nederland toespitst op het implementeren van de BIM-werkmethodiek.

Arjen Rademaker

”Opdrachtgevers in Nederland stellen steeds vaker de eis om gebruik te maken van BIM. En doordat het meer en meer gemeengoed is, zijn ook kleinere bedrijven zoals architectenbureaus genoodzaakt om BIM toe te passen. Dit resulteert in een breed draagvlak. BIM wordt in Nederland trouwens niet alleen toegepast in het ontwerp en de engineering, maar ook steeds meer in de uitvoering, het beheer en onderhoudstrajecten. Zo kan BIM over de gehele levenscyclus van een gebouw meerwaarde bieden.”

BIM versus inefficiëntie

Kristof Haerens: “In theorie klinkt een BIM-model fantastisch, maar als je er in de praktijk mee aan de slag wil gaan, dan blijken er toch heel wat uitdagingen te zijn, waardoor de grote beloftes van BIM zich nog veel te beperkt waarmaken. In een bouwinformatiemodel speelt betrouwbare informatie over producten, systemen, oplossingen van verschillende leveranciers vanzelfsprekend een essentiële rol. In de realiteit zien we echter dat dit nog heel stroef verloopt. Bouwprofessionals worstelen ermee om de juiste productinformatie terug te vinden en vaak wordt een snapshot van beschikbare informatie uit noodzaak nog manueel ingebracht in een BIM-model. Er komt nog steeds heel wat manueel werk bij kijken voor de verschillende actoren en bovendien worden alle linken naar de informatiebron telkens verbroken waardoor alle betrouwbaarheid en flexibiliteit verloren gaat.”

Betrouwe productinformatie, dynamisch integreerbaar met BIM

Essentieel volgens Kristof Haerens? Betrouwbare en dynamisch integreerbare fabrikantspecifieke informatie over producten en materiaalsystemen, toegankelijk gemaakt voor alle actoren en dit gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.

“Een bouwinformatiemodel moet op een éénvoudige manier stapsgewijs verrijkt kunnen worden met betrouwbare informatie van fabrikanten, waarbij de link naar de bron van de informatie behouden blijft, zodoende verrijking te kunnen doen over of extra informatie op te vragen binnen de verschillende fases van het bouwproject heen: van conceptueel ontwerp tot ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer, afbraak en herbestemming.”

“Betrouwbare productinformatie is bv. nodig om te weten of alles maakbaar is, om de prestaties af te toetsen en om uiteindelijk naar uitvoering te kunnen gaan. Maar vanuit de context van het gebouw moeten ook de juiste producten of systemen gekozen kunnen worden. De Recticel BIM Suite speelt hier perfect op in. Tijdens de ontwerpfase kan de architect er bv. voor gekozen hebben een spouwmuur met metselwerk te gebruiken. Binnen de Recticel BIM Suite kan eenvoudig teruggevonden worden welke isolatieproducten van toepassing zijn voor spouwmuren en kan er verder geselecteerd worden op andere kenmerken zoals R-waarde, bevestigingsmethode enz. Van het uiteindelijke product zijn verschillende documenten zoals technische fiche, DoP enz. eenvoudig te raadplegen en kan de gewenste productinformatie dynamisch geïntegreerd worden met het BIM-model en eenvoudig toegevoegd worden aan de reeds aanwezige spouwmuur.”

“Als de architect op dezelfde manier kan verdergaan om bv. de structurele laag, de afwerkingslaag, de bevestigingsmethodes enz. toe te voegen, dan komt men de prestatie van de totale spouwmuur te weten: Wat is de totale warmteweerstand? Wat is de levensduur? Wat is de milieu-impactscore? Enz.”

Let's get started!

Ga meteen zelf aan de slag met de Recticel BIM Suite en gebruik alle BIM-bestanden voor de thermische isolatieproducten voor gebouwen. Via de Suite kan je ook de technische fiches raadplegen. De BIM-bestanden zijn compatibel met Revit, Archicad en IFC, en kunnen gratis geïmporteerd worden in het 3D-ontwerpmodel van elk bouwproject.

Ga aan de slag met de BIM Suite van Recticel arrow_forward

Nog efficiënter werken met MatBiM

MatBiM is een nieuw BIM-standaardisatie-initiatief dat onlangs is gelanceerd door de federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten (BMP) met steun van beroepsfederaties (Embuild Vlaanderen, Buildwise, NAV en ORI) en toonaangevende bouwmaterialenproducenten, zoals Recticel. Het doel van MatBiM is om de efficiëntie in de bouwsector te verbeteren door bouwmaterialenproducenten en bouwprofessionals digitaal te verbinden en BIM op een efficiënte manier in te zetten.

MatBiM

MatBiM biedt uniforme, merkneutrale BIM-content voor materialen en systemen, evenals betrouwbare en eenduidige informatie rechtstreeks van bij de bouwmaterialenproducenten. Hierdoor kunnen stakeholders efficiënt samenwerken en realistische bouwinformatiemodellen opbouwen gedurende het hele bouwproject. Het initiatief streeft naar standaardisatie en verbeterde samenwerking binnen de bouwindustrie.

MatBiM is gratis beschikbaar voor alle bouwprofessionals via bim.matbim.be en zal voortdurend worden bijgewerkt op basis van feedback en evoluerende behoeften. BMP en alle betrokken partners moedigen geïnteresseerden aan om deel te nemen aan het initiatief en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling om samen te streven naar een efficiëntere en duurzamere bouwsector.

Test het zelf uit!

Surf naar bim.matbim.be, registreer met je e-mailadres en ga van start.

Test het uit arrow_forward