Blog
22.04.2022

Vlaanderen lanceert Mijn VerbouwPremie: 20 vragen beantwoord

Mijn VerbouwPremie Vlaanderen premies aanvragen op 1 plaats

Wie renoveert, kan vandaag heel wat premies aanvragen: voor isolatie, nieuwe ramen, hernieuwbare energie,..., en dat zowel bij Fluvius als Wonen-Vlaanderen. Op 1 oktober 2022 worden de huidige renovatiepremie en de energiepremies gebundeld en kunnen zowel particulieren als bedrijven premieaanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen indienen via één centraal digitaal loket: Mijn VerBouwPremie. Maar welke bestaande premies vallen onder het nieuwe premiestelsel, en welke niet? Hoeveel premie kunnen jouw klanten krijgen, en hoe moeten zij ze aanvragen? Pieter Bailleul, Technical Manager Belux van isolatiespecialist Recticel Insulation antwoordt op 20 cruciale vragen. 

Nu even geen tijd om dit lange artikel online te lezen? Download de handige pdf-versie en lees het artikel achteraf of print het uit.
📕 Download de pdf-versie

❶ Waarom een VerbouwPremie?

Nu de energieprijzen de pan uitswingen en ook bouwmaterialen flink duurder geworden zijn, betekenen premies meer dan ooit een welkome steun voor heel wat Vlamingen die willen renoveren. Maar de aanvraagprocedures om van de huidige premies te genieten zijn soms complex, en vaak zijn de premievoorwaarden niet op elkaar afgestemd.

Met Mijn Verbouwpremie wil de regering de Vlaming helpen om de intentie om te renoveren om te zetten in daden. 

❷ Wat is Mijn VerbouwPremie?

Mijn VerbouwPremie voegt de meeste premies van Fluvius (dak, muur, vloer, glas, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler) samen met de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen (voor renovatiewerken aan structurele elementen van de woning, het dak, het buitenschrijnwerk en technische installaties) tot één enkele premie die kan worden aangevraagd bij één digitaal loket. Je hoeft dus maar op één plaats een premieaanvraag in te dienen, en er wordt één premie toegekend.

Er wordt 1 premie toegekend per categorie van werken per gebouw per aanvrager per 5 jaar voor de categorieën dak, buitenmuur, ramen en deuren, vloer, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair.

Voor de categorieën warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler wordt er 1 premie toegekend per gebouw per aanvrager per 10 jaar.

De eengemaakte Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

❸ Wanneer wordt Mijn Verbouwpremie ingevoerd? 

Tot en met 30 juni 2022 kan je de huidige premies (de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de diverse energiepremies van Fluvius) nog aanvragen via de actuele procedure. Op 1 juli 2022 gaan beide aanvraagloketten dicht.

Tot en met 30 september kan je voor de premies die onderdeel zijn van MijnVerbouwPremie geen aanvragen indienen. 

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zowel particulieren als bedrijven Mijn VerbouwPremie aanvragen via mijnverbouwpremie.be. De eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

❹ Mijn Verbouwpremie Vlaanderen: Welke premies vallen er niet onder?   

Vanaf 1 juli 2022 kan de premie van Fluvius voor beschermde afnemers voor de plaatsing van een condensatieketel op gas niet meer worden aangevraagd. Deze premie wordt ook niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie. De premie voor de plaatsing een nieuwe gascondensatieketel blijft wel onderdeel van de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen, maar enkel voor de laagste inkomensgroep. De middelste inkomensgroep zal vanaf 1 juli 2022 hiervoor geen premie meer kunnen aanvragen.

Ook de verbeterings- en aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen wordt niet in Mijn VerbouwPremie opgenomen. Deze premies kan je vanaf 1 juli 2022 blijven aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.   

Ook volgende premies van Fluvius moeten vanaf 1 juli 2022 nog apart worden aangevraagd : de premie voor zonnepanelen, de premie voor een hybride warmtepomp, de epc-labelpremie, de totaalrenovatiebonus (benopass) en de premie voor sturing van elektrische warmte.  

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie en de premie voor thuisbatterij moet je na 1 juli 2022 nog altijd aanvragen bij het VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).  

Zijn ook niet in opgenomen in Mijn VerbouwPremie: fiscale voordelen/onroerende voorheffing/schenkingsrechten/renteloos renovatiekrediet.

❺ Wie kan verbouwpremies aanvragen?

Mijn VerbouwPremie kan worden aangevraagd door iedereen die investeert in een bestaande woning, een appartement, een appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw) in het Vlaams Gewest.

Dat zijn dus vooreerst zowel eigenaar-bewoners (eigenaars die de woning of het appartement op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats zelf bewonen) en niet-eigenaar-bewoners, als verhuurders op de private huurmarkt en verhuurders via een SVK (Sociaal VerhuurKantoor).

Je kan Mijn VerbouwPremie eveneens aanvragen voor een woning of appartement of een niet-residentieel gebouw dat je niet zelf bewoont maar waarin je investeert, ook al ben je geen eigenaar van dit gebouw.

Ook rechtspersonen, inclusief VME’s (Vereniging van Mede-Eigenaars), kunnen de premie aanvragen.

❻ Voor welke gebouwen kan je een premie voor verbouwingen aanvragen?

Het gebouw moet zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie minstens 15 jaar oud zijn. De voorwaarde van aansluiting op het elektriciteitsdistributienet op 1 januari 2006 valt weg.

Voor een premie voor duurzame/hernieuwbare installaties voor verwarming en sanitair warm water moet het gebouw minstens 5 jaar oud zijn. Voor gebouwen die tussen 5 en 15 jaar oud zijn, moet de omgevingsvergunning minstens 5 jaar geleden zijn goedgekeurd, en moet de epb-aangifte tijdig en conform de eisen zijn ingediend.

❼ Mijn Verbouwpremie: Voor welke categorieën van werken?

Voor Mijn Verbouwpremie komen acht categorieën van werken in aanmerking:

  • dak: isolatie en renovatie
  • buitenmuur: isolatie en renovatie
  • vloer: isolatie en renovatie
  • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
  • binnenrenovatie: binnenmuren, plafonds en trappen
  • hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler
  • elektriciteit en sanitair.

Een verbetering van de woonkwaliteit moet altijd gepaard gaan met een verbetering van de energie-efficiëntie. Je krijgt dus niet langer premies voor de renovatie van een woning zonder te investeren in bijvoorbeeld isolatie.

❽ Voor welk van de 8 categorieën van werken kan ik de verbouwpremie aanvragen?

Ben je eigenaar-bewoner? Dan kan je financiële steun aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (dakisolatie en dakrenovatie, muurisolatie, vloerisolatie en vloerrenovatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) én voor investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie). Welke werken voor Mijn Verbouwpremie in aanmerking komen en hoe hoog de premie is, hangt af van het inkomen van de eigenaar(s) die in het huis wonen en de wettelijke partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) én van de  gezinssamenstelling (het aantal personen ten laste op het moment van de aanvraag).

Investeer je in een gebouw waarvan je geen eigenaar bent, of waarin je niet woont? Dan kan je enkel een premie aanvragen voor energie-efficiënte maatregelen. Hetzelfde geldt voor verhuurders op de private huurmarkt.  

Verhuur je een woning of appartement via een sociaal verhuurkantoor? Dan kan je een aanvraag indienen voor de isolatie en renovatie van het dak, de buitenmuren en de vloer, voor nieuw glas en buitenschrijnwerk, voor de productie van hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler) én voor investeringen in elektriciteit, sanitair en binnenrenovatie.  

Rechtspersonen kunnen een premie aanvragen voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp, een zonneboiler en een warmtepompboiler.

❾ Voor eigenaar-bewoners hangt Mijn VerbouwPremie af van het inkomen van de eigenaar(s) en van de gezinssamenstelling. Wat zijn in 2022 de inkomensgrenzen?  

Voor eigenaar-bewoners, dit zijn alle investeerders die een premie aanvragen voor de woning waarvan ze eigenaar zijn en waarin ze op het ogenblik van de premieaanvraag gedomicilieerd zijn, werkt Mijn VerbouwPremie met drie inkomenscategorieën: een laagste, een middelste en een hoogste.

Behoor je tot de laagste categorie, dan kan je voor alle categorieën van werken de premie aanvragen en heb je bovendien recht op het hoogste premiepercentage.

Wie tot de middelste behoort, kan voor alle categorieën een premie krijgen, maar het premiepercentage is lager dan voor wie tot de laagste inkomensgroep behoort.  

In de middelste en de laagste inkomensgroep wordt voor dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie en de plaatsing van hoogrendementsglas gewerkt met een premiepercentage van respectievelijk 35% of 50% van de factuurkosten, btw exclusief, voor aanvragen in 2022 en 2023. Nadien zakt dit percentage naar 25% en 35%.

Eigenaar-bewoners die tot de hoogste inkomenscategorie behoren, hebben enkel recht op een vast bedrag voor energie-efficiëntiewerken zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler.

  Doelgroep middeninkomens (35%) Doelgroep lage inkomens (50%)
Alleenstaand  groter dan € 32.980 en kleiner of gelijk aan € 46.170   kleiner of gelijk aan € 32.980
Alleenstaand 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste groter dan 46.170 en kleiner of gelijk aan 65.960  kleiner of gelijk aan € 46.170
Per extra persoon ten laste beide bovenstaande bedragen verhogen met 3.700 euro   beide bovenstaande bedragen verhogen met 3.700 euro 

❿ Voor welke werken kan ik op basis van mijn gezinsinkomen de verbouwpremies aanvragen?

Laagste-
inkomenscategorie

Werken die in aanmerking komen:

Bedrag: 50% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie.

Middelste-
inkomenscategorie

Werken die in aanmerking komen:

Bedrag: 35% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie.

Hoogste-
inkomenscategorie

Werken die in aanmerking komen:

Bedrag: vast bedrag per m2 isolatie/glas of per installatie hernieuwbare energie.

Doe-het-zelf is enkel toegelaten voor sanitair, elektriciteit en binnenrenovatie.

Blijf op de hoogte

We houden je graag verder op de hoogte van alle nieuws over de isolatiepremies via onze maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief arrow_forward

⓫ Hoeveel bedragen de verbouwingspremies (onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering)? 

Basispremies voor woongebouwen, vereenvoudigde weergave hoge inkomens, geen eigenaar-bewoner of andere investeerder  middeninkomens en eigenaar-bewoner (35% geldig in 2022 en 2023) laagste inkomens en eigenaar-bewoner (50% geldig in 2022 en 2023)
Dak: isolatie en renovatie  8 euro per m² dakisolatie, eindfactuur in 2022 of 2023 / 4 euro per m² vanaf 2024. 35% op investeringsbedrag van max. 11.500 euro  50% op investeringsbedrag van max. 11.500 euro 
Buitenmuur: isolatie en renovatie 

via buitenzijde: 30 euro per m² isolatie

in de spouw 5 euro per m² isolatie

via de binnenzijde: 15 euro per m² isolatie

35% op investeringsbedrag van max. 12.000 euro  50% op investeringsbedrag van max. 12.000 euro 
Vloer: isolatie en renovatie (incl. fundering)  6 euro per m²  35% op investeringsbedrag van max. 3.000 euro  50% op investeringsbedrag van max. 3.000 euro 
Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk  16 euro per m²  35% op investeringsbedrag van max. 11.000 euro  50% op investeringsbedrag van max. 11.000 euro 
Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap  Niet van toepassing  35% op investeringsbedrag van max. 5.000 euro  50% op investeringsbedrag van max. 5.000 euro 
Elektriciteit en sanitair  Niet van toepassing  35% op investeringsbedrag van max. 7.500 euro  50% op investeringsbedrag van max. 7.500 euro 
Hernieuwbare energie - warmtepomp geothermisch: 4.000 euro; lucht-water: 3.000 euro (eindfactuur  2022-2023); lucht-lucht: 300 euro geothermisch: 4.000 euro; lucht-water: 3.000 euro (eindfactuur 2022-2023); lucht-lucht: 300 euro geothermisch: 6.400 euro; lucht-water: 4.800 euro (eindfactuur 2022-2023); lucht-lucht: 480 euro
Hernieuwbare energie - zonneboiler  550 euro/m² oppervlakte van de thermische zonnepanelen, max. 2.750 euro  550 euro/m² oppervlakte van de thermische zonnepanelen, max. 2.750 euro  660 euro/m² oppervlakte van de thermische zonnepanelen, max. 3.300 euro 
Hernieuwbare energie - warmtepompboiler  450 euro (eindfactuur juli 2022-december 2023) 450 euro (eindfactuur juli 2022-december 2023) 540 euro (eindfactuur juli 2022-december 2023)

⓬ Op welke verbouwpremies heb ik recht?

De overheid ontwikkelde een gebruiksvriendelijke simulator die uitgaat van het gezamenlijk inkomen, de ouderdom van de woning, of je al dan niet eigenaar-bewoner bent, en de diverse werken die je van plan bent uit te voeren.

Surf daarvoor naar de online simulator. Geef in hoe oud het gebouw is, of je er al dan niet in woont, of je al dan niet eigenaar bent, of je er al dan niet in bent gedomicilieerd, of je het appartement of huis verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, en ten slot ook je inkomen/kinderen ten laste.

Afhankelijk van deze parameters kom je terecht in de groep van de hoogste inkomens/niet-woongebouwen/geen eigenaar bewoner), de middelste inkomensgroep, of de groep laagste inkomen/verhuur via sociaal verhuurkantoor. Per type investering krijg je het juiste premiebedrag te zien.

⓭ Hoe Mijn VerbouwPremie voor isolatie aanvragen?

Een aanvraag indienen op paper is niet mogelijk. Mijn Verbouwpremie kan vanaf 1 oktober 2022 enkel online worden aangevraagd via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Heb je hulp nodig, dan kan je terecht bij het woonloket van je gemeente of het energiehuis in de buurt.

⓮ Welke facturen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie?

Je kan de premie enkel aanvragen voor facturen die op de aanvraagdatum maximum 2 jaar oud zijn. Het premiebedrag wordt berekend op basis van de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraag.

⓯ Mag ik facturen waarmee ik al premieaanvragen heb ingediend, opnieuw gebruiken om vanaf 1 oktober Mijn VerbouwPremie aan te vragen?

Neen. Het is verboden om voor gelijkaardige werken met dezelfde facturen:

  • zowel de energiepremies van Fluvius als Mijn VerbouwPremie aan te vragen
  • zowel de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. ​​​

⓰ ​​​Ik heb mijn dak gerenoveerd en geïsoleerd in één gezamenlijke factuur. Ik heb hiervoor al een energiepremie bij Fluvius aangevraagd en ontvangen, maar ik heb de renovatiepremie nog niet aangevraagd. Kan ik voor deze werken een aanvraag indienen voor Mijn VerbouwPremie?

Je kan Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor het deel van de facturen waar je nog geen premie voor heeft gekregen, dus enkel voor het deel van de factuur zonder de isolatie.

Je kan voor de volledige factuur (renovatie + isolatie) nog wel de huidige renovatiepremie aanvragen tot 30 juni 2022, maar dan kan je deze factuur niet meer gebruiken voor Mijn VerbouwPremie.

⓱ Wat met werken die tegen 30 juni klaar zijn en waarvoor ik een verbouwpremie wil aanvragen?

Ofwel kan je facturen of delen van deze facturen indienen bij Fluvius en bij Wonen-Vlaanderen. Je kan dat tot 30 juni 2022.

Ofwel kan je vanaf 1 oktober 2022 Mijn VerbouwPremie aanvragen.

⓲ Wat doe ik het best? Nu al nog de energiepremies bij Fluvius en de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen aanvragen, of wachten om Mijn VerbouwPremie aan te vragen?

Wat de meest voordelige oplossing is, verschilt van gezin tot gezin, persoon tot persoon en dossier tot dossier. Maar in de meeste gevallen wacht je best tot 1 oktober 2022 om Mijn VerbouwPremie kan aanvragen.

Vooreerst moet voor Mijn VerbouwPremie een woning slechts 15 jaar (soms slechts 5 jaar) oud zijn, terwijl ze voor de renovatiepremie minstens 30 jaar oud moet zijn. Daardoor zullen  recentere woningen tussen 15 en 30 jaar soms meer premies kunnen aanvragen.

Ook de werkwijze waarop MijnVerbouwPremie en de renovatiepremie rekening houden met de gezinsleden om het totale inkomen en de inkomensgrens te bepalen, kan voordeliger uitvallen. Vooral voor samenwonende gezinsleden die geen eigenaar zijn en ook geen wettelijke partner zijn van de eigenaar, verandert er wat. Raadpleeg zeker de online simulator.

Mijn VerbouwPremie kan eveneens worden aangevraagd door eigenaars van méér dan één woning.

Voor de eigen woning, waar de eigenaar gedomicilieerd is, wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen. De andere woningen vallen sowieso onder de premies voor de hoogste inkomenscategorie.

Ook omdat de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie tijdelijk zijn opgetrokken van 25% en 35% van het factuurbedrag naar respectievelijk 35% en 50% van het factuurbedrag (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering) is het interessanter om te wachten tot 1 oktober 2022 om een aanvraag voor Mijn VerbouwPremie in te dienen. Opgelet: in die procentuele premie zit ook (een deel van) de eventuele isolatiepremie van Fluvius. Deze isolatiepremie komt dus niet meer bovenop de procentuele Mijn VerbouwPremie (bv. 8 euro per m² voor dakisolatie, maar ook bv. voor vloerisolatie, muurisolatie, isolerende beglazing).

Mijn VerbouwPremie hanteert wel een verplichte isolatievoorwaarde voor investeringen die te maken hebben met de renovatie van de gebouwschil. Als bv. voor het vernieuwen van de dakbedekking niet voldaan is aan de isolatievoorwaarde voor dak (R-waarde van minstens 4,5), zal je geen Mijn VerbouwPremie kunnen aanvragen voor dakrenovatie (zonder isolatie). Binnen de huidige renovatiepremie is dit wel nog mogelijk. Hetzelfde geldt voor de renovatie van muren, vloeren en ramen.  

⓳ Wat als ik al bij Fluvius en/of Wonen-Vlaanderen een premieaanvraag voor bijvoorbeeld dakisolatie heb ingediend, en ik zou liever Mijn VerbouwPremie krijgen?

Vraag aan Fluvius en/of Wonen-Vlaanderen om je premieaanvraag in trekken.

Doe dit zo snel mogelijk. Eens een premie is uitbetaald, is het intrekken van de premieaanvraag niet meer mogelijk.

⓴ Waar vind ik nog meer informatie over Mijn VerbouwPremie? 

Meer informatie over Mijn VerbouwPremie  kan je nalezen op: vlaanderen.be/mijnverbouwpremie


Voor Vlaanderen verandert er dus heel wat, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest wijzigt er voorlopig niets. Lees er alles over in dit artikel.

Premiezoeker

Bekijk in 3 eenvoudige stappen alle premies waar je recht op hebt bij het bouwen of renoveren van een woning of appartement.
Opgelet: deze premiezoeker is op vandaag nog niet geüpdatet met 'Mijn VerbouwPremie'.

Ga naar de premiezoeker arrow_forward