Blog
09.05.2022

Voor de kwaliteit van onze producten streven we het hoogste niveau aan certificatie na

Voor isolatieproducten stelt Europa een aantal vereisten rond veiligheid, gezondheid en milieu. Maar voor Recticel Insulation is behalve conformiteit ook kwaliteit een absolute prioriteit. Daarom streven wij het hoogste niveau van certificatie na. Over welke certificaten gaat het, en wat houden ze in?

Recticel insulation kijkt de kwaliteit van de isoaltie na

Om zowel de veiligheid als de kwaliteit van onze producten te garanderen, testen en evalueren we onze producten regelmatig. Niet alleen intern, maar ook via audits door externe partijen. Daarenboven werken we heel nauw samen met gerenommeerde externe certificeringsinstanties.

Onze producten voldoen aan de Europese norm voor bouwproducten

CE certificaat logo

Eerst en vooral hebben onze isolatieproducten allemaal een CE-label. De Europese bouwproductenverordening legt het wettelijke kader vast. Onze producten zijn gecertificeerd conform de norm EN 13165. Het CE-label kan je zien als een Europees paspoort: het laat toe om onze isolatieproducten in de Europese markt te zetten.

Bij de CE-markering hoort een prestatieverklaring die meegeleverd wordt met de producten: de Declaration of Performance. Om die te onderbouwen, worden onze producten intensief getest, zowel in onze fabrieken als in geaccrediteerde externe laboratoria. Recticel Insulation koppelt dit bewust met nationale certificatie om het kwaliteits- en controleniveau te verhogen.

Kwaliteitsgarantie van Keymark

Keymark certificaat label

Zo hebben we besloten onze producten te voorzien van een Keymark. Dat is een vrijwillig, Europees erkend keurmerk, en garandeert dat alle gedeclareerde eigenschappen van onze producten voldoen aan de Europese productnormen.

De certificatie via Keymark maakt dat Recticel Insulation geselecteerde laboratoria en certificatie-instituten inzet die volgens de hoogste kwaliteitseisen werken. Zo garanderen we de continuïteit van de kwaliteit van onze isolatieproducten. Keymark biedt met andere woorden een extra zekerheid.

Technische goedkeuring dankzij ATG-label

ATG label

Onze isolatieproducten voor spouwmuren of platte daken hebben daarnaast het ATG/H-productcertificaat en de ATG-systeemcertificaten. Het ATG-label is een vrijwillige Belgische technische goedkeuring. Het valideert en beschrijft uitgebreid de technische eigenschappen.

De ATG-systeemcertificaten houden rekening met de toepassing van de producten. In het geval van een plat dak, bijvoorbeeld, wordt er gekeken naar de opbouw, de bevestiging en de plaatsing van onze isolatie.

Voor de productcertificatie gebeuren er jaarlijks audits om de kwaliteitsborging van onze producten te controleren. Dat betekent in de praktijk dat er maandelijks wel ergens een externe controle of audit plaatsvindt.

Transparant en betrouwbaar door ISO-certificaat

ISO certificaat label

ISO is de afkorting van International Organization for Standardization, een internationale organisatie die normen ontwikkelt. De ISO 9001-norm bijvoorbeeld is een internationaal kwaliteitsmanagementsysteem en evalueert het kwaliteitssysteem van het hele bedrijf, zoals de visie, de opleidingen van het personeel en de procedures. Onze productiefaciliteiten hebben allemaal een ISO 9001-certificatie.

Daarbovenop hebben heel wat productiefaciliteiten de ISO 14001-certificatie. De ISO 14001-norm bekijkt milieuaspecten en de doelstellingen hierrond, en is dus een milieumanagementsysteem. Hiervoor heeft Recticel Insulation een milieuzorgsysteem geïmplementeerd.

Ons bedrijf krijgt regelmatig audits om de ISO-certificaten opnieuw te valideren.

Impact op het milieu met EPD-label

EPD certificaat label

Recticel Insulation communiceert transparant over duurzaamheidsaspecten en kiest daarom voor EPD’s. Dit zijn Environmental Product Declarations: vrijwillige declaraties waarin informatie staat over de ecologische impact van onze bouwproducten. Het is niet echt een certificaat, maar eerder een soort rapport. Een aantal van onze isolatieproducten hebben zo’n EPD.

De inhoud van een EPD is gebaseerd op de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA). Een LCA berekent de impact van de grondstoffen, het productieproces en het transport, en dat gedurende de verschillende levensfases van het product - de productie, installatie, gebruiksfase en levenseinde. Een derde partij verifieert de declaraties, om te garanderen dat ze correct zijn.

Duidelijke brandclassificatie

Alle isolatieproducten krijgen een duidelijke vermelding van de brandklasse: de brandbaarheid van de materialen (reactie bij brand). Wij gebruiken hiervoor de Europese klassering van brandklassen, die gaat van A1 (onbrandbaar) tot F (brandbaar). Op het CE-label en de DoP (Declaration of Performance) staat deze eigenschap vermeld. Daarnaast is een correcte toepassing van onze isolatieoplossingen essentieel voor de brandveiligheid. Meer info hierover vind je hier.

Meer weten over technische eigenschappen en certificaten?

Neem een kijkje op de certificaat pagina voor een volledig overzicht.

Bekijk de certificaten arrow_forward