Blog
08.09.2022

Wat je moet weten over de premies voor vloerisolatie en -renovatie

Recticel Experts mijnverbouwpremie - vloerisolatie

Hoeveel bedragen de premies voor de isolatie en renovatie van vloeren? Wie komt ervoor in aanmerking? Je hebt ongetwijfeld ook al vragen gekregen van klanten nu de Vlaamse overheid het premiesysteem heeft aangepast. Met deze vragen en antwoorden informeer jij je klanten correct.

Voor wie is de premie voor vloeren?

De premie voor de isolatie en renovatie van vloeren is voor elke eigenaar en elke investeerder die de vloer op volle grond of een kelderplafond van een bestaande woning of een ander gebouw isoleert. Een belangrijke voorwaarde: de werken moeten door een aannemer worden uitgevoerd, tenzij je aan een aantal voorwaarden voldoet. 

Welke vloerwerken komen in aanmerking voor de premie?

 • Nieuwe vloerisolatie op volle grond of op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte plaatsen
 • Funderingswerken
 • Stabiliteitsproblemen behandelen
 • Draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers afbreken en opbouwen (samen met asbestverwijdering) 
 • Chape aanbrengen
 • Draagvloer behandelen tegen zwammen en insecten
 • Ondergrondse muren behandelen tegen insijpelend vocht 

Hoe hoog is de premie voor de vloerrenovatie?

Dat hangt af van het inkomen, de soort werken, de aard van het gebouw, en wie de premie aanvraagt (eigenaar-bewoner, verhuurder of andere investeerder). Om te berekenen hoeveel premie je klanten precies krijgen voor hun investering, kan je terecht op de simulator van Mijn VerbouwPremie.

Voor welke gebouwen geldt de premie voor vloerisolatie?

De premie wordt uitgereikt voor verbouwingen van bestaande gebouwen – zowel woningen, appartementen of niet-woongebouwen – waar energie verbruikt wordt om te verwarmen of af te koelen. Ook nieuwe gebouwen die ontstaan zijn door herbestemming komen in aanmerking.

Twee belangrijke voorwaarden: de gebouwen moeten in het Vlaams Gewest liggen én minstens vijftien jaar oud zijn op de datum van de aanvraag. Nieuwbouwprojecten komen met andere woorden niét in aanmerking.

Aan welke voorwaarden moeten de nieuwe vloerisolatie voldoen?

 • De isolatie moet een Rd-waarde (de warmteweerstand van een isolatiemateriaal) van minstens 2 m²K/W hebben.
 • Het geldt enkel voor de isolatie van ruimtes die direct of indirect verwarmd worden
 • Breek je draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten af en bouw je er terug op? Dan moet dat telkens gecombineerd worden met de aanpak van stabiliteitsproblemen.
 • Het aanbrengen van de chape moet altijd gebeuren samen met vloerisolatie of kelderplafondisolatie en de afbraak en opbouw van draagkrachtige funderingsplaten op het gelijkvloers.
 • Voor de afwerking van de vloeren (zoals vloertegels en vloerbekleding), de muren en de plafonds, met uitzondering van afwerklagen in kalkbepleistering en gips(karton)platen wordt geen premie gegeven.

Zijn er bijkomende voorwaarden?

 • Je kan geen premie aanvragen bij Mijn Verbouwpremie als je al een renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen of een premie bij Fluvius hebt aangevraagd. 
 • Alle facturen voor nieuw geplaatste vloer- of kelderplafondisolatie samen moeten minimaal 1.000 euro bedragen en maximaal 11.500 euro, telkens exclusief btw.
 • De facturen mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal twee jaar oud zijn. Voor aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022 mogen ze maximaal twee jaar en drie maanden oud zijn.
 • Voor de categorie vloer kan slechts om de vijf jaar een premie worden aangevraagd. Aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen voor 7 mei 2022 tellen niet mee. 

Welke documenten moet ik invullen zodat mijn klanten een premie kunnen krijgen?

De overheid heeft invulbare documenten opgesteld die jij kan gebruiken om aan je klanten te geven. Vul ze digitaal in en bezorg hen ze, zodat zij hun premie kunnen aanvragen. De documenten vind je hier.

Wat moet er op je facturen staan?

De facturen moeten op naam staan van degene die de premie aanvraagt en moeten minstens het volgende vermelden:

 • het adres van de werf
 • de datum van de factuur
 • het factuurnummer
 • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van het bedrijf, de vorm ervan, het btw- en ondernemingsnummer, het rekeningnummer, het adres
 • de nauwkeurige beschrijving van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten: type, merk en model van de isolatie; geïsoleerde oppervlakte; dikte van de isolatie; isolatiewaarde van de isolatie uitgedrukt in R-waarde (m²K/W)
 • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten
 • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing
 • het verschuldigde btw-bedrag
 • de totaalprijs
 • de datum van levering of prestatie

Waar kunnen je klanten de premie aanvragen?

Dat kan via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. Klanten die nog extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het woonloket van hun gemeente of energiehuis in de buurt.

Meer weten over welke premies je klanten kunnen aanvragen?

Dan kan je je inschrijven voor de infosessie over ‘Mijn VerbouwPremie voor bouwprofessionals’. In die sessie zetten we alles op een rij over de nieuwe isolatiepremies zodat jij je klanten correct kan informeren.

Schrijf je in voor een infosessie arrow_forward