Implementeren van een nationaal inzamelsysteem voor PU-afval in België

🡄 Ga naar de overzichtspagina i.v.m. duurzaamheid

We hebben het al eerder gezegd en we zeggen het nogmaals: een collectief probleem vraagt om een collectieve oplossing. Daarom werken we samen met verschillende partners uit de hele sector om de kringloop van isolatieafval in België te sluiten. Met PUrability willen we een terugname- en inzamelsysteem voor PU-afval opzetten, dat ons - samen met de rest van de industrie - de nodige volumes zal opleveren om uit bouwafval nieuwe hoogwaardige producten te maken.

Voortgangsstatus

🚀 STADIUM STUDIE 🡆 Laboratoriumtests 🡆 Pilootproef 🡆 Lancering 🡆 Upscale
📈 VOLGENDE STAP Proefprojecten starten
Pieter Bailleul, Technical Manager

“We willen vooruitlopen op de wetgeving en de bouwsector in de richting van een circulaire toekomst helpen sturen.”

Pieter Bailleul, Technical Manager Belgium

Projectbeschrijving

Wat is het?

PUrability is een samenwerkingsinitiatief van de PU-isolatie-industrie om in België een vrijwillig PU-afvalterugnamesysteem voor bouwafval op te zetten. De primaire focus ligt op de inzameling en verwerking van snijresten afkomstig van de installatie van PU-isolatieplaten in gebouwen.

Hoe doen we dat?

De eerste stap was om inzicht te krijgen in het volume PU-platen dat beschikbaar is op de Belgische markt, het aandeel ingezameld afval en de meest effectieve inzamelsystemen voor geavanceerde recyclage.
Kortom, we zijn tot de vaststelling gekomen dat ...

  • er 72,45 kiloton PU-platen in omloop zijn op de Belgische markt, waarvan 48% bestemd is voor gebruik als spouwmuurisolatie, 43% voor de isolatie van daken en 9% voor andere doeleinden. 
  • 24% van de platen rechtstreeks op de bouwplaats wordt geleverd, terwijl 76% eerst naar de detailhandel, groothandel of distributiecentra gaat.
  • het merendeel van het PU-afval, ongeveer 7,5% van alle in België verkochte PU-platen, in een container voor gemengd bouwafval belandt. Dat is ongeveer 5,4 kiloton PU-afval dat naar de verbrandingsoven gaat voor energieterugwinning.

Met PUrability hebben we 5 verschillende methoden voor afvalinzameling geanalyseerd en beoordeeld. Als we het PU-afval willen recycleren tot hoogwaardige componenten, lijkt selectieve inzameling in zakken in containers voor gemengd afval de beste oplossing. 

Het resultaat

Op basis van deze inzichten hebben we een proefproject van 6 maanden opgestart rond de inzameling van PU-afval van bouwplaatsen in de provincie Antwerpen. Geïnteresseerde aannemers kunnen gratis zakken van 400 en 100 liter aanvragen bij de specialisten op het gebied van afvalbeheer en recyclage, Remondis en Bruco, om hun PU-afval te sorteren in containers voor gemengd afval. De zakken bevatten duidelijke sorteerinstructies, opdat ze alleen worden gebruikt voor de selectieve inzameling van snijresten en niet voor gemengd afval. Het ingezamelde afval wordt gerecycleerd voor hergebruik in isolerende dekvloeren of isolatieplaten.
Tijdens dit 6 maanden durende project zullen we het aantal gevraagde zakken nauwlettend in de gaten houden, samen met het volume PU-afval dat wordt verzameld en het volume en de kwaliteit van het gerecycleerde snijresten. 

“De volgende stap is om een voldoende groot volume zuiver PIR-afval te verzamelen om conclusies te kunnen trekken die voor de hele sector kunnen gelden.”