Blog
25.01.2023

Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we het Belgische gebouwenpark voor?

Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we het Belgische gebouwenpark voor?

Ook België heeft zich in het kader van de Europese Green Deal geëngageerd om haar algemene CO2-uitstoot (over de verschillende sectoren heen) met 80 tot 95 % te verminderen tegen 2050.

Om de algemene CO2-uitstoot (broeikasgassen) aan te pakken moeten we in België inzetten op de verschillende sectoren: de transportsector, de industrie, de land- en bosbouw, de sector van het afval en niet in het minst ons gebouwenpark. Want hoewel de algemene nationale trend inzake de broeikasgasuitstoot dalend is, zijn er sterke verschillen tussen de verschillende sectoren. De industrie is de sector die het meeste CO2 uitstoot, maar ook de residentiële en niet-residentiële (tertiaire) gebouwen hebben een groot aandeel in de totale uitstoot.

In het gebouwenpark, residentieel en niet residentieel samengenomen merken we een daling van bijna 15 % (namelijk van 25.068 Gg CO2-equivalent in 1990 naar 21.380 in 2019), maar we zien ook (zie www.isolatiebarometer.be) dat daar een groot verschil zit tussen de residentiële gebouwen enerzijds en de niet-residentiële gebouwen anderzijds.

fit for 55 energiedoelstellingen Europa

Om het gebouwenpark klaar te stomen tegen 2050 moet er op 3 domeinen worden ingezet:

  1. Een langetermijnstrategie van de 3 gewesten en het toepassen van energielabels voor de energieconsumptie van gebouwen.
  2. 35 % minder CO2-uitstoot tegen 2030. En in het kader van Fit for 55 zelfs 47 % minder uitstoot.
  3. Inzetten op volledige levenscyclusanalyse en duurzame gebouwen.

Prioriteit nummer 1 is energieverspilling tegengaan. Dat doe je door compact te bouwen en de hele buitenschil goed te isoleren. De meest goedkope en koolstofarme energie is immers de energie die je niet verbruikt.

Lees hier de volledige paper

Hoe is het gesteld met het gebouwenpark in België? En welke elementen spelen een rol in de 3 domeinen om dit gebouwenpark klaar te stomen tegen 2050?

Download de paper arrow_forward