Isolatiebarometer

In deze whitepaper ligt de focus op het belang van isolatie van niet-residentiële gebouwen. We zoomen in op de nieuwe EPC NR-regelgeving, die sinds 1 januari 2023 van kracht is in Vlaanderen en de komende jaren progressief zal verstrengen.

Aan de hand van een gedetailleerde studie, die we lieten uitvoeren door het onafhankelijke ingenieursbureau Exergie, gaan we na welke invloed isolatie en technieken hebben op het EPC NR-certificaat. Door een kantoorgebouw als uitgangspunt te nemen en op basis van verschillende renovatiescenario's een dynamische simulatie uit te voeren, kwamen we tot opvallende resultaten en leerrijke conclusies.

Waar moet je rekening mee houden bij het maken van een masterplan voor je gebouwenpatrimonium? Lees er alles over in de whitepaper 'De invloed van thermische isolatie en energiezuinige technieken op het nieuwe EPC NR'

 

isolatiebarometer afbeelding i-vorm

Download meteen de whitepaper:

We geven om uw privacy. Daarom zullen we uw gegevens enkel gebruiken om de pdf op te sturen of u te contacteren in verband met uw aanvraag. Lees meer hierover in onze privacyverklaring. U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of laten verwijderen door een verzoek te sturen naar privacy.insulation@recticel.com.

Via volgende blogartikels vind je ook interessante info:

  1. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is alvast de ambitie van de Green Deal waarachter de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in december 2019 formeel hebben geschaard.

    BLOG: Een klimaatneutraal Europa tegen 2050
     
  2. Ook België heeft zich in het kader van de Europese Green Deal geëngageerd om haar algemene CO2-uitstoot (over de verschillende sectoren heen) met 80 tot 95 % te verminderen tegen 2050. Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we het Belgische gebouwenpark voor? 

    BLOG: Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we het Belgische gebouwenpark voor?
     
Isolatiebarometer 2022 Recticel Insulation

De Isolatiebarometer 2022 whitepaper over niet-residentiële gebouwen raadplegen?

De Isolatiebarometer 2022 nam de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot van niet-residentiële gebouwen onder de loep. Tegelijk werd uitgezocht wat de oorzaken én oplossingen zijn voor deze hoge CO2-uitstoot van niet-residentiële gebouwen.

Download de Isolatiebarometer 2022 whitepaper

Isolatiebarometer 2021 Recticel Insulation

De Isolatiebarometer 2021 whitepaper over residentiële gebouwen raadplegen?

Om tegen 2050 de Europese energiedoelstellingen te halen, moeten bijna alle Belgische woningen onder handen worden genomen. Met welke diktes van dak-, buitenmuur- of vloerisolatie bereik je de isolatiewaarden 2050? Ontdek dit en veel meer in deze whitepaper.

Download de Isolatiebarometer 2021 whitepaper