Hoe een dakterras (niet geïsoleerd) langs binnen tegen een beton plafond correct isoleren?

Category: Renovatie

Een dakterras langs binnen isoleren is steeds af te raden!

Je creëert immers een koud dak, wat een aantal risico’s met zich meebrengt. De dragende structuur wordt immers aan de koude kant van de isolatie geplaatst, waardoor deze aan grote temperatuursschommelingen is onderworpen. Deze opbouw houdt ook een groot risico in op inwendige condensatie. Bovendien wordt de thermische inertie van de draagvloer minder goed benut op deze manier. Ten slotte zijn ook koudebruggen bij een koud dak heel moeilijk uit te sluiten.

Een plat dak dient daarom steeds langs de buitenzijde geïsoleerd te worden. Recticel isolatieplaten, en met name de Eurothane Bi-4, lenen zich uitstekend voor een opbouw volgens het principe van het warme dak. Op de draagstructuur dient een dampscherm aangebracht te worden, waarop dan de isolatie wordt geplaatst. Op de isolatie wordt een dakdichting voorzien. Alle informatie omtrent de toe te passen dakopbouwen, kan je vinden op onze website op de product pagina bij de sectie downloads of onze technische bibliotheek.

Recticel isolatieplaten zijn geschikt voor toepassing in een opbouw voor een dakterras. De platen beschikken over een UEAtc-klasse C, wat betekent dat ze gebruikt kunnen worden voor frequent onderhoud en toepassing in dakterrassen.

Eurothane Bi-4 plat dak isolatie