Hoeveel isolatie moet je voorzien bij een renovatie van een plat dak waar er reeds isolatie is geplaatst?

Category: Installatie

Bij het aanbrengen van bijkomende isolatie bovenop een bestaande geïsoleerde opbouw is volgende vuistregel zeer belangrijk om inwendige condensatie in de opbouw te vermijden: R2 ≥ 1,5 x R1

Vuistregel koude en warme zijde
Waarbij  

  • R2  = aan de koude zijde (bijkomende isolatie) 
  • R1 = aan de warme zijde (bestaande isolatie, het meest naar de binnenruimte gepositioneerd).
  • R = d/λ, waarbij: R = (R-waarde) warmteweerstand in m² K/W is
    • d = dikte van de isolatie in mm
    • Λ = warmte geleidingscoëfficiënt in W/mK

      Vuistregel 1 na-isolatie

Op die manier komt het dauwpunt altijd buiten de oorspronkelijke dakbedekking te liggen. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan er zich condensatie vormen tussen de oorspronkelijke isolatie en het dakmembraan erboven.  

Het voorbeeld met de dakopbouw geeft verduidelijking:
Voorbeeld dakopbouw

Deze vraag wordt verder toegelicht in onze gids met de meest gestelde vragen over dakisolatie.