Innovatie en duurzaamheid

DUURZAAMHEID ALS ONDERDEEL VAN DE STRATEGIE EN DE BEDRIJFSWAARDEN VAN RECTICEL

In 2016 heeft Recticel zijn kernwaarden zorgvuldig opnieuw gedefinieerd om de organisatie in staat te stellen haar acties en houdingen ten aanzien van interne en externe stakeholders volledig op elkaar af te stemmen. De kernwaarden van de Groep kunnen vandaag als volgt worden samengevat:

 • Wij streven naar resultaten
 • Wij handelen met respect en integriteit
 • Wij werken samen om te winnen
 • Wij innoveren om waarde te creëren
 • Wij nemen eigenaarschap en voelen ons verantwoordelijk

Recticel values: We strive for results Recticel value: We innovate to create value Recticel value: We act with respect and integrity Recticel value: We cooperate to win Recticel Value: We take ownership and feel accountable

De duurzaamheidsstrategie van de Recticel Groep werd ontwikkeld om in te spelen op belangrijke uitdagingen zoals energiebesparing, CO2-vermindering, vergrijzing en bevolkingstoename. Duurzaamheid zit sterk verankerd in het DNA van de Groep. Dat komt tot uiting in de kernwaarden van het bedrijf. Een van die waarden is dat we met respect en integriteit handelen. Recticel Insulation houdt zich aan die waarde door respect te tonen voor de hele maatschappij, in het bijzonder voor onze werknemers, onze partners, de planeet en de wetgeving. We verwachten dat onze kernwaarden niet alleen door onze collega’s, maar ook door onze partners worden toegepast.

POLYURETHAAN: HET DUURZAME ISOLATIEMATERIAAL

De producten van Recticel Insulation bieden aanzienlijke milieuvoordelen. Efficiënte isolatie betekent dat er minder energie nodig is voor verwarming en koeling. Op die manier daalt de CO2-uitstoot.

Onze isolatieproducten leveren dus een grote bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming. De duurzaamheid van onze producten is een ander belangrijk milieuvoordeel. Isolatieplaten van polyurethaan hebben een levensduur van vijftig jaar. Hun isolatieprestaties blijven constant gedurende de hele levensduur van het product, waardoor ze een heel duurzame oplossing zijn.

A feel good future for us and our children by Recticel Insulation

We willen een ‘feel good inside’-ervaring creëren voor onszelf en voor toekomstige generaties door middel van uitstekende oplossingen en diensten.

MILIEUCERTIFICATEN

 • BREEAM-score

  BREEAM is de meest gebruikte evaluatie- en certificatiemethode voor gebouwen in Europa.
  Ze ondersteunt architecten, aannemers en andere stakeholders bij de succesvolle implementatie van duurzame bouwpraktijken.
   
 • MILIEUPRODUCTVERKLARING

  De resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) worden samengevat in een milieuproductverklaring (EPD). In dat document wordt de milieu-impact van een product uitgedrukt in cijfers, verdeeld in verschillende impactcategorieën. Het is niet ontworpen om producten te vergelijken, maar maakt het mogelijk om de totale milieu-impact van een gebouw te berekenen.
 • Programma voor de goedkeuring van boscertificering (PEFC)

  Dit label staat voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Bij Recticel betekent dit dat de meerlaagse bekledingen van onze Eurowall®, Eurothane® Silver,Eurothane® Silver A,Eurofloor en Euroroof® isolatieoplossingen papier bevatten dat afkomstig is uit een duurzaam beheerd, gecertificeerd bos.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN: GEDREVEN DOOR DUURZAME INNOVATIE

Duurzame innovatie is een van de belangrijkste drijfveren van alle onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van Recticel. Het is een beslissende factor bij alles wat we doen. De Recticel Groep is vastbesloten om de negatieve impact van haar activiteiten voortdurend te verminderen en zo de positieve impact van Recticel in de hele waardeketen te optimaliseren. Dat wordt bereikt door het werk van het Sustainable Innovation Department (SID) dat alle innovaties van de Groep leidt en het programma rond duurzaam ondernemen heeft opgestart.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van isolatiemateriaal met een lage lambdawaarde (met een daling van de waarde van 22 naar 19). Xentro® levert betere isolatieprestaties. Het product heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt (lambdawaarde) die 13% lager is dan het referentieproduct van de markt.

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERMINDEREN

We leveren voortdurend inspanningen om onze CO2-voetafdruk tot een minimum te herleiden door de negatieve impact van onze activiteiten te verkleinen en tegelijk de positieve impact van onze producten aanzienlijk te vergroten. We schatten dat de CO2 -uitstoot die door onze isolatieoplossingen werd voorkomen in 2017, meer dan 30 keer onze koolstofimpact in de hele waardeketen vertegenwoordigde.
We proberen ook het energieverbruik in onze fabrieken te verminderen. Het grootste deel van onze productievestigingen is gecertificeerd conform de ISO 14001-milieuzorgnormen. Bij de ontwikkeling of de opstart van nieuwe productievestigingen kiezen we waar mogelijk voor groene energiebronnen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen.

AFVALBEHEER EN RECYCLAGE

We zoeken naar nieuwe manieren om afval tijdens het productieproces te vermijden en naar mogelijkheden om productieafval en producten die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt, te hergebruiken of te recycleren. We proberen het gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen ook tot een minimum te beperken.