Hoe verminderen we de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met min. 88 % ?

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit is alvast de ambitie van de Green Deal waarachter de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in december 2019 formeel hebben geschaard.

 

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    25 Januari 2021
  • Type
    Nieuws
Hoe verminderen we de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met min. 88% ?

Klimaatneutraal betekent dat er tegen 2050 niet méér broeikasgassen (CO2, methaan) in de atmosfeer mogen worden uitgestoten dan dat er door de natuur of de technologie uit de atmosfeer worden gehaald. De netto-uitstoot aan broeikasgassen moet dus gelijk zijn aan nul.

Maar Europa is uiteraard al langer bezig met het trachten reduceren van broeikasgasuitstoot, en dat middels tal van Europese richtlijnen waarin het jaar 1990 als internationaal referentiepunt werd gehanteerd.

Zo stelde de Europese Commissie in het kader van de Low Carbon Strategy 2050 een ‘Routekaart naar een competitieve koolstofarme economie in 2050’ op, waarin voor elke sector becijferd werd welke broeikasgasreductie t.o.v. 1990 haalbaar is. Van energie over industrie, landbouw en transport tot – en niet in het minst – ons gebouwenpark.

Gebouwen zijn in Europa goed voor 40% van het energieverbruik. 75% van het Europese gebouwenpark is energie-inefficiënt.

Tegenwoordig varieert het jaarlijkse renovatiepercentage van de gebouwenvoorraad in de lidstaten van 0,4 tot 1,2%.

Dit percentage moet minstens worden verdubbeld om de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en klimaat te halen, met name een vermindering van de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met 88 tot 91%.

Wil je er graag alles over vernemen?

Lees onze volledige whitepaper: https://www.recticelinsulation.com/be-nl/isolatiebarometer-whitepaper-download