Op welke wijze kunnen de Eurothane G platen bevestigd worden bij de renovatie van een bestaande woning?

Category: Renovatie

Voor de bevestiging van Eurothane G zijn er twee werkwijzen mogelijk: nl. bevestiging op een houten structuur en bevestiging door middel van verkleving. De keuze wordt vooral bepaald door de aard van de ondergrond. Voor plafond en scheidingswandbekleding zal een mechanische bevestiging op een houten structuur gekozen worden, bij toepassing op wanden is ook het kleefsysteem mogelijk voor zover de bestaande wand geen te grote oneffenheden vertoont. In dit laatste geval is een houten structuur als uitvlakking aangewezen.
Meer details kan u terugvinden op onze website.