Test zelf hoe goed of slecht je woning scoort met de EPC tool van het VEA.

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    24 November 2020
  • Type
    Nieuws
test uw woning EPC met de tool van het VEA

Het EPC van een woning wint steeds meer aan belang. Wie een woning koopt, zal die vaak in de eerste jaren na aankoop grondig renoveren. Ook wie al een tijdje een woning heeft, plant vaak renovatiewerken. Het energielabel van het EPC kan bij deze beslissingen een belangrijke rol spelen. De nieuwe Test-uw-EPC tool is daarom een handig instrument om snel in te schatten hoe goed of slecht een woning presteert, ook voor woningen die voorlopig nog geen EPC hebben.
Tegen 2050 wil de Vlaamse Regering dat elk huis en elk appartement een A-label behaalt. Momenteel behalen appartementen gemiddeld een C-label, terwijl eengezinswoningen gemiddeld een E-label behalen. De renovatiegraad moet dus flink omhoog. 

Een belangrijke stap is bewustwording: wat is het energielabel van mijn woning en hoe goed of slecht is dat dan? Om op deze vraag snel een antwoord te kunnen bieden heeft het Vlaams Energieagentschap een nieuwe handige tool ‘Test-uw-EPC’ gelanceerd.0 Hiermee kan men eenvoudig nagaan hoe een woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen in de gemeente, de provincie of Vlaanderen.  Men krijgt ook cijfers over het aantal zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in de Vlaamse woningen en een aantal nuttige tips en doorverwijsadressen om aan de slag te gaan.

Heeft een woning al een EPC, dan kan men hiermee onmiddellijk aan de slag en zijn EPC vergelijken met andere woningen. Heeft een woning nog geen EPC, dan krijgt men via een korte vragenlijst een indicatie van het energielabel van de woning en kan men dit indicatief energielabel vergelijken met gelijkaardige woningen.  Voor het werkelijke energielabel moet uiteraard nog steeds een officieel EPC opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A.

Met deze tool wil het Vlaams Energieagentschap volop inzetten op sensibilisering en het belang van het EPC-energielabel in de verf zetten.

Raadpleeg de tool ‘Test-uw-EPC’

Test-uw-EPC arrow_forward

VEA test uw EPC highscore

‘Blijven investeren in een beter energielabel van onze woning is heel erg belangrijk, zowel voor het klimaat, een lagere energiefactuur maar ook voor het extra comfort en het waardebehoud van onze woning’, aldus Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap. 

Het energielabel van het EPC wint aan belang: nieuwe EPC-labelpremie vanaf 2021

Wie een woning bezit met een label E of F, en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Deze premie kan oplopen tot  5000 euro voor wie renoveert tot label A, 3750 en 2500 euro voor renovaties tot respectievelijk label B en C. Ook wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan van een EPC-labelpremie genieten van respectievelijk 3750 en 2500 euro. Deze premie moet aangevraagd  worden via de netbeheerder Fluvius. De EPC-labelpremie kan je ook combineren met de diverse premies voor individuele energiebesparende investeringen via de netbeheerder (dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en zonnepanelen (vanaf 2021)). 

  • De EPC-labelpremie kan men niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus.
  • Om in aanmerking te komen voor de nieuwe labelpremie zal men steeds verplicht een EPC moeten kunnen voorleggen, opgemaakt door een energiedeskundige type A, en dit zowel voor als na de werken. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking. 

Raadpleeg de tool ‘Test-uw-EPC’ via deze link: https://apps.energiesparen.be/test-uw-epc
De tool is ook raadpleegbaar via de woningpas (woningpas.vlaanderen.be).

Meer info over de EPC-labelpremie: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van Departement Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid.