Vlaamse verbouwsector stelt nieuwste editie van het gratis magazine BENO voor

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    16 Maart 2020
  • Type
    Nieuws
Vlaamse verbouwsector stelt nieuwste editie van het gratis magazine BENO voor

Slim én kosteneffectief BENOveren? Laat je inspireren!

Waarom BENOveren in plaats van renoveren? Hoe kan je je woning behalve energiezuinig ook slim, comfortabel, kwaliteitsvol, gezond en aantrekkelijk maken? En hoe pak je dat alles op de meest kosteneffectieve manier aan? Kandidaat-renoveerders vinden heel wat van hun vragen beantwoord in de nieuwste editie van magazine BENO, een initiatief waarmee tal van belangrijke actoren uit de Vlaamse verbouwsector de Ik BENOveer-campagne van het Vlaams Energieagentschap ondersteunen. Dit gratis magazine wordt vanaf nu tot eind 2020 op meer dan 100.000 exemplaren verspreid. Het wordt ook gratis per post opgestuurd na aanvraag via www.BENOmagazine.be.

De Vlaamse overheid wil dat tegen 2050 ons hele woonpatrimonium een epc-gemiddelde van maximaal 100 kWh haalt, ofwel een label A. Daarvoor moeten er volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) de komende dertig jaar alsnog 2,85 van de 3 miljoen huizen en appartementen in Vlaanderen energetisch worden verbeterd.

In dat kader lanceerde de Vlaamse overheid in 2017 de campagne ‘Ik BENOveer’. De doelstelling: ons ervan overtuigen dat we naast esthetisch ook energie-efficiënt moeten renoveren. En dat we dat het best ineens beter doen – vandaar de B in BENOveren – dan volgens de minimale energienormen van vandaag.

De campagne BENOveren werpt zijn vruchten af. Steeds meer potentiële renoveerders tonen zich bereid om energiezuinige maatregelen te nemen. Alleen niet tegen elke prijs. Ze willen weten hoeveel bepaalde werken zullen kosten en hoeveel die op lange termijn zullen opbrengen. Wat levert op termijn het meest op: geld op een spaarrekening zetten of het dak isoleren? Welke ingrepen verdienen zichzelf terug en welke zelden of nooit? In welke mate heeft een goede energiescore impact op de verkoopprijs van een woning? ... BENOveerders vinden veel van hun financiële vragen beantwoord in de nieuwste editie van het gratis magazine BENO.

Daarnaast geeft de editie 2020 van het BENOmagazine weer heel wat inspiratie en informatie om je woning behalve energiezuinig ook slim, comfortabel, kwaliteitsvol, gezond en aantrekkelijk maken. Hoe hebben Eva en Thomas de BENO-principes toegepast bij de renovatie van hun stadswoning? Hoe kan je regenwater recupereren, en wat kan je met dat water zoal doen? Wat betekenen termen als Umax, R-waarde, COP, lambda of ventilatiesysteem D? Hoe kan je een huis beter geluidswerend maken? Welke mogelijkheden bieden smart home-systemen? Hoe herken je een goede aannemer of architect? En wat is er nieuw in de wereld van bouwapps en -producten?

Samenwerking van de hele Vlaamse verbouwsector

BENO 2020 geniet de steun van het Vlaams Energieagentschap, aannemersorganisatie Bouwunie, Netwerk Architecten Vlaanderen, netbeheerder Fluvius en tal van andere belangrijke actoren in de Vlaamse bouw- en verbouwwereld.

Het magazine wordt gedragen door 10 marktleiders die zich reeds hebben verenigd voor de website www.mijnBENOvatie.be, waaronder Recticel Insulation.

BENOvatie magazine

Gratis verspreiding op meer dan 100 000 exemplaren

Het gratis magazine wordt op meer dan 100.000 exemplaren verspreid tijdens bouwbeurzen, via encartage bij verbouwmagazines en -gidsen, in de kantoren van AXA Bank, en via gemeentelijke diensten en de lokale bibliotheek.

BENO 2020 kan ook online worden doorbladerd en gedownload. Je kan het eveneens gratis per post laten opsturen na aanvraag via www.BENOmagazine.be.