Blog
16.03.2023

Wat betekenen scope 1,2 en 3?

Het is een manier om de verschillende soorten broeikasgasemissies toe te wijzen die een bedrijf in zijn eigen activiteiten en in zijn bredere waardeketen veroorzaakt. Net-zero betekent dat er geen klimaatimpact zal zijn van Recticel’s broeikasgasemissies in deze scopes. Deze doelstellingen onderstrepen de milieuambitie van Recticel en de vastberadenheid om bij te dragen tot de wereldwijde dynamiek die dringend nodig is om tegen 2050 net-zero uitstoot te bereiken. Scope 1, 2 en 3 zijn de drie categorieën waarin bedrijven hun directe en indirecte emissies kunnen classificeren.

Wat betekenen scope 1,2 en 3?

Recticel streeft ernaar om tegen 2030 net-zero te worden in Scope 1 & 2 en tegen 2050 net-zero in Scope 3. Door deel te nemen aan het Science Based Targets initiative (SBTi) versnelt Recticel haar inspanningen om een blijvende, positieve impact op het milieu te realiseren. 

Het is een manier om de verschillende soorten broeikasgasemissies toe te wijzen die een bedrijf in zijn eigen activiteiten en in zijn bredere waardeketen veroorzaakt. Net-zero betekent dat er geen klimaatimpact zal zijn van Recticel’s broeikasgasemissies in deze scopes. Deze doelstellingen onderstrepen de milieuambitie van Recticel en de vastberadenheid om bij te dragen tot de wereldwijde dynamiek die dringend nodig is om tegen 2050 net-zero uitstoot te bereiken.

Scope 1,2 en 3 in meer detail uitgelegd

Scope 1, 2 en 3 zijn de drie categorieën waarin bedrijven hun directe en indirecte emissies kunnen classificeren:

 • Scope 1 omvat directe emissies die worden veroorzaakt door bedrijfseigen activiteiten. Denk aan het verbranden van fossiele brandstoffen of het gebruik van voertuigen. Dit valt allemaal onder on-site energie. Procesemissies die vrijkomen bij de werkzaamheden zoals fabrieksrook vallen ook onder scope 1.
 • Scope 2 omvat indirecte emissies die worden veroorzaakt door de aangekochte energieverbruiksactiviteiten van een bedrijf zoals elektriciteit, verwarming of koeling. Deze vormen van energie worden gekocht van een energiebedrijf en daarom is het geen directe emissie. Als een bedrijf zelf zijn energie zou opwekken, zou het wel onder scope 1 vallen.
 • Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die worden veroorzaakt door activiteiten die niet direct worden gecontroleerd door het bedrijf, zoals het gebruik van producten die door het bedrijf worden verkocht. Deze emissies vallen buiten de controle van een bedrijf, maar kunnen overigens wel het grootste deel van de broeikasemissie-inventaris van een bedrijf zijn.

Wat betekent scope 1,2 en 3?

Recticel heeft een ambitieus duurzaamheidsplan opgesteld om haar eigen voetafdruk te verlagen en heeft een strategie uitgestippeld om deze doelstellingen te halen. In de strijd tegen klimaatverandering en een stap in de uitvoering van deze duurzaamheidsstrategie is Recticel toegetreden tot het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit wereldwijde project stimuleert concrete acties door organisaties in staat te stellen emissiereductiedoelstellingen te bepalen die gebaseerd zijn op klimaatwetenschap. Daarmee versnelt Recticel en voert inspanningen op om een blijvende, positieve impact op het milieu te realiseren.

Ambitieuze stip op de horizon

Onze activiteiten en acties zijn in lijn met de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van onze planeet tot maximaal 1,5°C te beperken. Om dit te bereiken hebben we twee doelstellingen benoemd in onze duurzaamheidsstrategie:

 1. Tegen 2030 een net-zero bedrijf worden in scope 1 en scope 2
 2. Uiterlijk tegen 2050 net-zero in scope 3 bereiken

Meer weten over onze ambities?

Lees meer hoe wij de strijd tegen klimaatverandering aangaan.

Lees meer arrow_forward

Dit kan je ook interesseren:

 • Blog
  13.06.2023
  Vijf vragen over Recticel Impact

  Recticel Impact is gelanceerd! Deze nieuwe isolatieplaten hebben gemiddeld 43%* minder CO2-uitstoot (t.o.v. de standaardplaten) met behoud van de vertrouwde technische en thermische prestaties. Hoe zit dat precies? Waarom is Recticel Impact beter voor onze planeet en welke isolatieplaten zijn binnen deze nieuwe range verkrijgbaar? Recticel Impact roept vast een aantal vragen op. Wij stelden Head of Product Management, Stijn Boury, vijf belangrijke vragen over Recticel Impact.

 • Blog
  25.01.2023
  Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we het Belgische gebouwenpark voor?

  Ook België heeft zich in het kader van de Europese Green Deal geëngageerd om haar algemene CO2-uitstoot (over de verschillende sectoren heen) met 80 tot 95 % te verminderen tegen 2050.

 • Blog
  31.01.2022
  Duurzame isolatie bij Recticel

  Vanaf nu krijgen heel wat van onze isolatieproducten een PEFC-certificatie. Dit betekent dat het papier in de meerlaagse bekleding van de isolatiepanelen afkomstig is uit bossen die op een duurzame manier worden beheerd. Recticel is daarmee de eerste van alle pir/pur-producenten die het PEFC-keurmerk voor haar isolatieoplossingen mag voeren.