Welke isolatiewaarden 2050 streef je met dak-, buitenmuur- en vloerisolatie na?

Wie isoleert conform de energieambities 2050 van de drie Belgische gewesten, let erop dat het dak, de buitenmuren en de vloeren welbepaalde isolatie­waarden of U-waarden niet overschrijden.

De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt wordt uitgedrukt in W/m²K en geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per m² verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. Hoe lager de U-waarde, hoe beter. Want hoe minder warmte er doorheen een constructieonderdeel verloren kan gaan.

Voor de isolatie van daken, muren en vloeren van bestaande woningen leggen de drie gewesten de lat even hoog: daken, muren en vloeren mogen maximaal een U-waarde van 0,24 W/m²K hebben.

Voor het berekenen van die U-waarde wordt rekening gehouden met alle onderdelen van een constructiedeel, maar vooral met het isolatiemateriaal, meer specifiek de dikte en de lambdawaarde daarvan.

De lambdawaarde wordt uitgedrukt in W/mK en geeft aan hoe goed een materiaal warmte geleidt. Hoe lager de lambdawaarde, hoe minder warmte het product doorlaat, en hoe beter het isoleert.

Raadpleeg het overzicht en vergelijk met andere isolatiematerialen, op volgende pagina