Användningsvillkor för webbplatsen

Omfattning

Du besöker webbplatsen som tillhör Recticel, S.A., registrerat i Belgien på adressen Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium, organisationsnummer 0405666668 (hädanefter kallat: ”Recticel”).

Genom att besöka denna webbplats bekräftar du att du har läst och förstått dessa användningsvillkor.

Innehåll

Recticel använder denna webbplats för att informera dig om företagets organisation och de produkter och tjänster vi erbjuder.

Recticel förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och allt dess innehåll när som helst utan föregående meddelande.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att denna webbplats innehåller information som är så korrekt som möjligt. Recticel garanterar dock inte att informationen är korrekt, tillförlitlig, aktuell eller lämplig för ett visst ändamål.

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser. När du använder dessa länkar lämnar du vår webbplats. Även om Recticel har skapat eller godkänt länken innebär inte detta att Recticel har godkänt innehållet på dessa externa webbplatser eller stöttar denna tredjepart. Recticel har ingen kontroll över innehållet på de länkade webbplatserna och ansvarar inte för dem. Recticel ansvarar inte för tredjepartswebbplatser, deras innehåll eller funktioner.

Immateriell egendom

Denna webbplats och dess komponenter (texter, logotyper, varumärken, handelsnamn, layout, fotografier, videofilmer, grafik och andra komponenter som förekommer på webbplatsen) skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Recticel förbjuder alla former av användning, kopiering, visning, offentliggörande, radering, anpassning osv. av dessa komponenter, även delvis eller i modifierad form, oavsett tillvägagångssätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Recticel.

Skydd av personuppgifter

Se vår sekretesspolicy.

Ansvarsskyldighet

Recticel kan inte hållas ansvarigt för någon form av skador som uppstått på grund av användning av denna webbplats (t.ex. datorvirus, skadade filer, förlust av programvara eller annan data, indirekta skador, uteblivna intäkter osv.). Därutöver kan Recticel inte hållas ansvarigt för avbrott i tjänster, oavsett typ, eller för skador som uppstår som följd av dessa avbrott.

Tillämplig lagstiftning

Denna webbplats är underställd belgisk lag oavsett eventuella lagkonflikter. Alla tvister som berör denna webbplats ska avgöras vid domstolar i Bryssel.