Hållbara framsteg genom isolering

Recticel-koncernens hållbarhetsresa inleddes 2013 och vi har upprepade gånger uppdaterat våra mål med mer ambitiösa mål. Under många år har vi lyft fram termisk och akustisk isolering som ett viktigt "vapen" i kampen mot klimatförändringarna, på grund av dess inverkan på energibesparing, utsläppsminskning, hantering av inomhusklimat och förbättrad levnadsstandard.
År 2023 bygger vår ESG-strategi på två pelare: Vårt lopp mot netto noll och Vårt lopp mot maximal prestanda:

Logo race to net zero

Our Race to Net Zero

är en detaljerad plan för Recticels kortsiktiga och långsiktiga arbete för att motverka den globala uppvärmningen. Baserat på tydligt definierade väsentlighetsfrågor och nyckeltal kommer den att säkerställa att vi maximerar vår positiva klimatpåverkan, ökar cirkulär effektivitet och samtidigt upprätthåller vår konkurrenskraft.

Läs mer
Race to max performance logo

Our Race to Maximum Performance

vår plan för att maximera bidraget från våra medarbetare och lösningar. Planen bygger också på relevanta väsentlighetsfrågor och nyckeltal, och anger mål inom områden som säkerhet, utbildning, mångfald och medarbetartillfredsställelse. I planen beskrivs också våra mål för produktcertifieringar, ekodesignprinciper och hållbarhetspraxis på arbetsplatsen.

Läs mer

SBTi targets logo

Våra SBTi-mål

Läs mer om Recticels hallbarhets- och ESG-strategy


Kort sikt (2030): Scope 1, 2 & Scope 3 reducerat med 25,0%
Lång sikt (2050): Net Zero Scopes 1, 2, 3