Prestandadeklaration

Prestandadeklarationen beskriver våra produkters väsentliga egenskaper inom ramen för Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 (CPR).

Varje prestandadeklaration har ett unikt nummer som även anges på CE-märkningen på våra produkter. Märkningen har också en QR-kod som är direkt kopplad till den aktuella prestandadeklarationen.

Prestandadeklarationer för samtliga produkter från Recticel Insulation finns på Tekniska dokument