Expertis från isolering proffs

[{"nid":"4217","url":"\/sv\/blog-what-difference-between-epd-environmental-product-declaration-and-lca-life-cycle-assessment","translation_languages":["en","be-nl","be-fr","sv"],"title":"Vad \u00e4r skillnaden mellan en EPD (Environmental Product Declaration) och en LCA (Life Cycle Assessment)?","sticky":false,"teaser_text":"En EPD \u00e4r en kortversion av en LCA-rapport. Den \u00e4r l\u00e4ttare att l\u00e4sa och d\u00e4rmed l\u00e4ttare att anv\u00e4nda i kommunikation \u00e4n en LCA-rapport. \r\nEn EPD \u00e4r d\u00e4rf\u00f6r ett standardiserat dokument, baserat p\u00e5 en harmoniserad europeisk standard, som inneh\u00e5ller LCA-resultaten och en korrekt beskrivning av produkten. En korrekt LCA-studie med en fullst\u00e4ndig LCA-rapport, som visar en produkts milj\u00f6p\u00e5verkan, m\u00e5ste alltid genomf\u00f6ras innan en EPD kan uppr\u00e4ttas. \r\n \r\n \r\n","date":"11.06.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/sustainability_web_blog_image_EPD-LCA_1000x629_0.jpg.webp?itok=2-KvPyF7","image_alt":"difference between EPD (Environmental Product Declaration) and LCA (Life Cycle Assessment)?","topics":[{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4216","url":"\/sv\/blog-what-difference-between-epd-and-carbon-footprint","translation_languages":["en","be-nl","be-fr","en-gb","fi","sv"],"title":"Vad \u00e4r skillnaden mellan en milj\u00f6varudeklaration (EPD) och ett koldioxidavtryck?","sticky":false,"teaser_text":"Visste du att ett koldioxidavtryck och en milj\u00f6varudeklaration \u00e4r tv\u00e5 olika saker? Termerna \u00e4r dock mycket intressanta om man vill titta p\u00e5 byggmaterialens milj\u00f6p\u00e5verkan. Vad \u00e4r skillnaden och hur kan man j\u00e4mf\u00f6ra dem? L\u00e5t oss f\u00f6rklara.\r\n","date":"06.06.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/sustainability_web_blog_image_EPD-CO2_1000x629.jpg.webp?itok=0PZ95NSb","image_alt":"What is the difference between an EPD and carbon footprint?","topics":[{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4215","url":"\/sv\/blog-what-difference-between-embodied-carbon-and-operational-carbon","translation_languages":["en","fr","be-nl","be-fr","en-gb","fi","sv"],"title":"Vad \u00e4r skillnaden mellan \u2019inb\u00e4ddade utsl\u00e4pp\u2019 och \u2019operativa utsl\u00e4pp\u2019?","sticky":false,"teaser_text":"Tala inte bara om koldioxidavtryck och koldioxidutsl\u00e4pp. N\u00e4r du talar om en byggnads koldioxidavtryck m\u00e5ste du skilja mellan det inb\u00e4ddade och operativa koldioxidavtrycket. Men vad betyder de egentligen?\r\n","date":"04.06.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/sustainability_web_blog_image_diff-carbon_1000x629.jpg.webp?itok=EarDnPUP","image_alt":"What is the difference between 'embodied carbon' and \u2018operational carbon'?","topics":[{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4214","url":"\/sv\/blog-making-insulation-boards-carbon-neutral-possible-approach-several-fronts","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","sv"],"title":"Att g\u00f6ra isoleringsskivor s\u00e5 koldioxidneutrala som m\u00f6jligt: en strategi p\u00e5 flera fronter","sticky":false,"teaser_text":"Att isolera kan vara bra f\u00f6r att minska dina utsl\u00e4pp, men sj\u00e4lva produktionen av isoleringsskivor \u00e4r inte s\u00e5 bra f\u00f6r milj\u00f6n. Recticel har \u00e5tagit sig att minska sin milj\u00f6p\u00e5verkan s\u00e5 mycket som m\u00f6jligt. \"Vi arbetar p\u00e5 flera fronter: vi ers\u00e4tter potentiellt farliga kemikalier, \u00e5tervinner befintliga produkter och reducerar r\u00e5material till sina byggstenar\", f\u00f6rklarar Maxime Tavernier, h\u00e5llbarhetsingenj\u00f6r p\u00e5 Recticel.\r\n","date":"27.05.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Maxime-Tavernier_100x700.jpg.webp?itok=6EvSNZRS","image_alt":"Maxime Tavernier, sustainability engineer at Recticel","topics":[{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4212","url":"\/sv\/vagen-till-en-cirkular-framtid-sa-har-tar-recticel-sitt-ansvar","translation_languages":["en","nl","fr","be-nl","be-fr","en-gb","fi","sv"],"title":"V\u00e4gen till en cirkul\u00e4r framtid: s\u00e5 h\u00e4r tar Recticel sitt ansvar ","sticky":false,"teaser_text":"F\u00f6r Recticel Insulation \u00e4r h\u00e5llbarhet och cirkul\u00e4ritet avg\u00f6rande. Det \u00e4r inte bara tomt prat, h\u00e4r f\u00f6rklarar Recitel hur vi uppn\u00e5r detta i sex konkreta steg. \u201dOm vi verkligen vill g\u00e5 mot en cirkul\u00e4r framtid m\u00e5ste vi se till att de \u00e5tg\u00e4rder vi vidtar \u00e4r konkreta.\u201d\r\n","date":"23.05.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Journey%20to%20circularity_SE.JPG?itok=DFPNMHw4","image_alt":"Road to circularity_SE","topics":[{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4126","url":"\/sv\/laglutande-tak-energieffektiva-isoleringslosningar","translation_languages":["fi","sv"],"title":"L\u00e5glutande tak \u2013 energieffektiva isoleringsl\u00f6sningar","sticky":false,"teaser_text":"Ett l\u00e5glutande tak som isoleras med polyuretanskivor \u00e4r b\u00e5de energieffektivt och h\u00e5llbart. PIR-isoleringsskivor med utm\u00e4rkt isoleringsf\u00f6rm\u00e5ga m\u00f6jligg\u00f6r tunnare isolering i takkonstruktioner och \u00e4r l\u00e4tta att hantera och installera. Uppt\u00e4ck v\u00e5ra isoleringsl\u00f6sningar f\u00f6r l\u00e5glutande tak som uppfyller de allra h\u00f6gsta kvalitetskraven.\r\n","date":"15.05.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Recticel_ToitureCarrefour-163.jpg.webp?itok=MvtQHvwW","image_alt":"L\u00e5glutande tak \u2013 energieffektiva isoleringsl\u00f6sningar","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4188","url":"\/sv\/all-plastisolering-ar-densamma-instammer-inte-alls","translation_languages":["fi","sv"],"title":"All plastisolering \u00e4r densamma \u2013 inst\u00e4mmer inte alls","sticky":false,"teaser_text":"","date":"30.04.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/ERik_Video.JPG.webp?itok=5Brco2-u","image_alt":"Erik_Video","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"562","name":"Video","en_name":"Video","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4187","url":"\/sv\/pir-ar-brandsakert-material-tak-det-ar-ratt","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Pir \u00e4r brands\u00e4kert material f\u00f6r tak \u2013 Det \u00e4r r\u00e4tt","sticky":false,"teaser_text":"","date":"29.04.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Erik_SE.JPG.webp?itok=vDvs0lwF","image_alt":"Erik_Video","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"562","name":"Video","en_name":"Video","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4123","url":"\/sv\/energieffektiv-polyuretanisolering-laglutande-tak-nyckeln-till-att-minska-byggnaders","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Energieffektiv polyuretanisolering f\u00f6r l\u00e5glutande tak: nyckeln till att minska byggnaders koldioxidavtryck","sticky":false,"teaser_text":"Byggmaterial, inklusive v\u00e4rmeisoleringsskivor, har en betydande inverkan p\u00e5 en byggnads koldioxidavtryck \u2013 s\u00e4rskilt f\u00f6r byggnader med stora takytor.\r\n","date":"28.04.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Recticel_EurothaneSilverE___E_FR_Reference_Jonkoping_TAKAB_March_2021_1-05_bewerkt.jpg.webp?itok=YUB6-SBQ","image_alt":"Energieffektiv polyuretanisolering f\u00f6r l\u00e5glutande tak: nyckeln till att minska byggnaders koldioxidavtryck","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4185","url":"\/sv\/koldioxidavtrycket-pir-ar-storre-minerallull-i-laglutande-tak-instammer-inte-alls","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Koldioxidavtrycket f\u00f6r PIR \u00e4r st\u00f6rre \u00e4n f\u00f6r minerallull i L\u00e5glutande tak - Inst\u00e4mmer inte alls","sticky":false,"teaser_text":"","date":"18.04.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/youtube.jpg.webp?itok=k3LUog76","image_alt":"youtube preview image","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"600","name":"Roof","en_name":"Roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"562","name":"Video","en_name":"Video","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4186","url":"\/sv\/hardplaster-och-termoplaster-isolering-har-samma-brandprestanda-instammer-inte-alls","translation_languages":["fi","sv"],"title":"H\u00e4rdplaster och termoplaster isolering har samma brandprestanda \u2013 inst\u00e4mmer inte alls","sticky":false,"teaser_text":"","date":"17.04.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Picture_ErikAlm_video.PNG.webp?itok=vM_AEJFz","image_alt":"Video_ErikAlmgren","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"562","name":"Video","en_name":"Video","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4150","url":"\/sv\/varmehardande-vs-termoplastiska-plaster","translation_languages":["fi","sv"],"title":"V\u00e4rmeh\u00e4rdande vs termoplastiska plaster ","sticky":false,"teaser_text":"Polyuretanisoleringar blandas ofta felaktigt ihop med termoplastiska plaster (thermoplastic), som innefattar till exempel EPS och XPS.\r\n","date":"26.03.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Recticel_Reference_Jarvenpaa_March_2022_1000.jpg.webp?itok=v3LEguD-","image_alt":"L\u00e4mp\u00f6asettuvat vs. l\u00e4mp\u00f6muovautuvat muovit","topics":null,"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4131","url":"\/sv\/effektivitet-vid-renovering-och-extra-utrymme-i-nya-byggnader-med-tunn-isolering","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Effektivitet vid renovering och extra utrymme i nya byggnader med tunn isolering","sticky":false,"teaser_text":"Energieffektiv isolering ger tunna strukturer och extra kvadratmeter f\u00f6r bost\u00e4der. De minskar koldioxidavtrycket f\u00f6r hela byggnaden, inklusive logistikkedjan - ta reda p\u00e5 mer.\r\n","date":"21.03.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Ventilated%20Facades%201980x890%20px%20compressed.png?itok=gP37JnIv","image_alt":"Effektivitet vid renovering och extra utrymme i nya byggnader med tunn isolering","topics":null,"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4128","url":"\/sv\/det-ar-dags-att-ratta-till-missuppfattningarna-om-polyuretanisoleringarnas-brandsakerhet-pa","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Det \u00e4r dags att r\u00e4tta till missuppfattningarna om polyuretanisoleringarnas brands\u00e4kerhet p\u00e5 l\u00e5glutande tak","sticky":false,"teaser_text":"Euroklasserna s\u00e4ger inte hela sanningen. Titta n\u00e4rmare p\u00e5 hur och varf\u00f6r polyuretanisoleringar visar sina enast\u00e5ende brandegenskaper i takkonstruktioner i verkligheten.\r\n","date":"19.03.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Recticel_Reference_Jarvenpaa_March_2022_full-31_beserkt_1000.jpg.webp?itok=ZRiqYHXG","image_alt":"Det \u00e4r dags att r\u00e4tta till missuppfattningarna om polyuretanisoleringarnas brands\u00e4kerhet p\u00e5 flacka tak","topics":null,"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4152","url":"\/sv\/hallbarhet-i-byggbranschen-en-jamforelse-av-isoleringsmaterialens-koldioxidavtryck","translation_languages":["fi","sv"],"title":"H\u00e5llbarhet i byggbranschen: en j\u00e4mf\u00f6relse av isoleringsmaterialens koldioxidavtryck","sticky":false,"teaser_text":"I den h\u00e4r artikeln kommer vi att djupdyka i hur man korrekt kan j\u00e4mf\u00f6ra koldioxidavtrycken mellan mineralull och PIR (polyisocyanurat), tv\u00e5 popul\u00e4ra isoleringsmaterial i byggbranschen. Att f\u00f6rst\u00e5 dessa materialers milj\u00f6p\u00e5verkan \u00e4r avg\u00f6rande f\u00f6r att bidra till en mer h\u00e5llbar byggnadspraxis och minska den globala uppv\u00e4rmningen. F\u00f6r att g\u00f6ra en r\u00e4ttvis j\u00e4mf\u00f6relse anv\u00e4nder vi oss av EPD:er (Environmental Product Declarations) eller milj\u00f6varudeklarationer p\u00e5 svenska.\r\n","date":"19.03.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/RECTICEL_HYVINKAA_WEB-2.jpg.webp?itok=duBLyxxY","image_alt":"Recticel Insulation ","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4127","url":"\/sv\/renovering-av-malms-forsamlings-huvudkyrka-pir-varmeisolering-av-hog-kvalitet-en-fasad-som-star","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Renovering av Malms f\u00f6rsamlings huvudkyrka: PIR-v\u00e4rmeisolering av h\u00f6g kvalitet f\u00f6r en fasad som st\u00e5r emot tidens tand och p\u00e5frestningar","sticky":false,"teaser_text":"Den ventilerade fasaden p\u00e5 Malms f\u00f6rsamlings huvudkyrka v\u00e4rmeisolerades med Recticels effektiva PIR-isolering. Isolerskivornas kvalitet och Recticels serviceniv\u00e5 \u00f6vertr\u00e4ffade huvudentrepren\u00f6ren NCC:s f\u00f6rv\u00e4ntningar. Den snabba leveranstiden och produktens brandegenskaper imponerade \u00e4ven p\u00e5 byggarbetsplatsen. \r\n","date":"15.03.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Recticel_EurothaneSilverE_Reference_Rickhard_Nymanintie_March_2021_full-90_bewerkt.jpg.webp?itok=5CY7uZqB","image_alt":"Malmin seurakunnan p\u00e4\u00e4kirkon korjausrakentaminen: laadukkailla PIR-l\u00e4mm\u00f6neristeill\u00e4 aikaa ja rasitusta kest\u00e4v\u00e4 julkisivu","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4125","url":"\/sv\/isolering-av-tak","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Isolering av tak","sticky":false,"teaser_text":"V\u00e5ra isoleringsl\u00f6sningar f\u00f6r l\u00e5glutande tak t\u00e5l belastning, tidens tand och v\u00e4xlande v\u00e4derf\u00f6rh\u00e5llanden. H\u00e5rda PIR-isoleringsskivor har en h\u00f6g tryckh\u00e5llfasthet som g\u00f6r att de inte b\u00e5gnar, mjuknar eller deformeras. De \u00e4r d\u00e4rf\u00f6r det perfekta valet \u00e4ven f\u00f6r utmanande takkonstruktioner. Ett v\u00e4lbyggt tak isolerar effektivt v\u00e4rme och \u00e4r en fukttekniskt s\u00e4ker l\u00f6sning. En t\u00e4t takisolering f\u00f6rb\u00e4ttrar energieffektiviteten i hela byggnaden och f\u00f6rl\u00e4nger dess livscykel. \r\n","date":"08.03.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/2.5_Logistik-%28c%29-Robert-Mendoza---option-2_bewerkt.jpg?itok=a1aW77oJ","image_alt":"Isolering av tak","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"4082","url":"\/sv\/renovering-av-malmi-kyrka-ventilerad-fasad-med-powerwall-pir-isolering","translation_languages":["sv"],"title":"Renovering av Malmi kyrka: ventilerad fasad med Powerwall+ PIR-isolering","sticky":false,"teaser_text":"Recticel PIR-isoleringsskivor erbj\u00f6d h\u00f6gsta kvalitet f\u00f6r fasadrenoveringen av Malmi kyrka. Kvaliteten p\u00e5 Powerwall+ isoleringsskivor och Recticels serviceniv\u00e5 \u00f6vertr\u00e4ffade huvudentrepren\u00f6ren NCCs f\u00f6rv\u00e4ntningar. De snabba leveranserna och produktens brandegenskaper \u00f6vertygade \u00e4ven huvudentrepren\u00f6ren. Se video!\r\n","date":"26.01.2024","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Image_recticel%20experts_SVSV_240126_600x400.jpg?itok=ehl_PxrZ","image_alt":"Renovering av Malmi kyrka: ventilerad fasad med Powerwall+ PIR-isolering","topics":[{"tid":"583","name":"Fasader","en_name":"Facades","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"574","name":"Energieffektivitet","en_name":"Green Deal 2050","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"565","name":"Renovering","en_name":"Renovation","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"562","name":"Video","en_name":"Video","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"3059","url":"\/sv\/verktyg-f%C3%B6r-byggnadsingenj%C3%B6rer-konstruktionsbibliotek-konstruktionsdetaljerna-och-r%C3%A5dgivning","translation_languages":["sv"],"title":"Verktygsl\u00e5da f\u00f6r byggnadsingenj\u00f6rer: detaljbibliotek, konstruktionsbilder och r\u00e5dgivning f\u00f6r bekymmersfri planering med Recticel\u2019s PIR-isoleringsl\u00f6sningar","sticky":false,"teaser_text":"N\u00e4r man v\u00e4ljer Recticel\u2019s PIR-isoleringsl\u00f6sning f\u00f6r byggnaden kan byggnadsingenj\u00f6rer, konstrukt\u00f6rer och arkitekter f\u00f6rlita sig p\u00e5 v\u00e5r omfattande tekniskt databank och personliga r\u00e5dgivning i varje skede av planeringen och bygget.\r\n","date":"09.02.2022","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Landing%20page%20small%20image%20667x667-100.jpg?itok=V0I_ckRy","image_alt":"Verktygsl\u00e5da f\u00f6r byggnadsingenj\u00f6rer | Recticel Insulation","topics":[{"tid":"596","name":"Planering","en_name":"Planning","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"2813","url":"\/sv\/blogg-experttips-vad-ska-du-tanka-pa-nar-du-planerar-ett-lutande-tak-och-installerar-isolering","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Experttips \u2013 vad ska du t\u00e4nka p\u00e5 n\u00e4r du planerar ett l\u00e5glutande tak?","sticky":false,"teaser_text":"Vi intervjuade Jaana Pullola, teknisk chef p\u00e5 Recticel Insulation Oy och ansvarig f\u00f6r produkternas tekniska specifikationer och deras till\u00e4mplighet f\u00f6r olika anv\u00e4ndningsobjekt i Norden och Baltikum. L\u00e4s Jaanas tips om vad du b\u00f6r t\u00e4nka p\u00e5 n\u00e4r du isolerar l\u00e5glutande tak, b\u00e5de vid planering och vid installation.\r\n","date":"12.05.2021","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Image_news_Jaana_Pullola_1800%20x%20920.jpg?itok=EKcIJKmV","image_alt":"Jaana Pullola, teknisk chef p\u00e5 Recticel Insulation Oy","topics":[{"tid":"584","name":"L\u00e5glutande tak","en_name":"Flat roof","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"2812","url":"\/sv\/blogg-tre-fakta-om-fuktbestandigheten-i-pir-isolering","translation_languages":["fi","sv"],"title":"Tre fakta om fuktbest\u00e4ndigheten i PIR isolering","sticky":false,"teaser_text":"Polyuretanisolering \u00e4r mycket t\u00e5lig mot v\u00e4xlingar i temperatur och luftfuktighet och beh\u00e5ller sin isoleringsf\u00f6rm\u00e5ga \u00e4ven vid kr\u00e4vande f\u00f6rh\u00e5llanden, om de f\u00f6rvaras och anv\u00e4nds enligt anvisningarna. Vi har listat tre h\u00e5rda fakta som visar varf\u00f6r Recticel\u2019s PIR-isolering \u00e4r en utm\u00e4rkt produkt f\u00f6r fukts\u00e4kert och h\u00e5llbart byggande tack vare sina fukttekniska egenskaper.\r\n","date":"25.02.2021","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Image_moisture_topic_1400%20px%20width.jpg?itok=WF_3eINM","image_alt":"Tre fakta om fuktbest\u00e4ndigheten i PIR isolering | Recticel Insulation","topics":[{"tid":"570","name":"Innovation","en_name":"Innovation","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}},{"nid":"2815","url":"\/sv\/blogg-mantsala-isoleringsfabrik-ar-ledande-inom-hallbarhet-och-kvalitet","translation_languages":["fi","sv"],"title":"M\u00e4nts\u00e4l\u00e4 isoleringsfabrik \u00e4r ledande inom h\u00e5llbarhet och kvalitet","sticky":false,"teaser_text":"Recticel Insulation inledde tillverkningen av isoleringsskivor i sin nya fabrik i M\u00e4nts\u00e4l\u00e4 i slutet av 2018. Fabrikschefen Mika Purhonen ber\u00e4ttar om fabrikens start, verksamhet och framtidsutsikter.\r\n","date":"16.03.2020","image":"https:\/\/www.recticelinsulation.com\/sites\/default\/files\/styles\/recticel_talks_teaser\/public\/recticel_talks\/Plant_manager_Mika_Purhonen.jpg.webp?itok=FO9y13Bw","image_alt":"Fabrikschefen Mika Purhonen | Recticel Insulation","topics":[{"tid":"570","name":"Innovation","en_name":"Innovation","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false},{"tid":"572","name":"H\u00e5llbarhet","en_name":"Sustainability","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}],"type":{"tid":"561","name":"Blogg","en_name":"Blog","field_name":false,"format":false,"image":false,"field_language_code":false,"field_is_international_language":false}}]

0 resultat

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu och håll dig uppdaterad!

Prenumerera arrow_forward

Tekniskt bibliotek

All dokumentation på ett ställe – från installationsanvisningar till tekniska datablad, certifikat och mycket mer.

Läs dokumenten arrow_forward

Vill du hålla dig uppdaterad om samtalsämnena?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundna uppdateringar till din e-post.

Prenumerera på nyhetsbrevet arrow_forward

Råden från våra isoleringsexperter samlas bekvämt på ett ställe

Recticel Insulation har stöttat byggproffs i många år med utmärkta isoleringsråd.

På innehållsplattformen Recticel Experts ger vi de senaste nyheterna och användbara tips och tricks om hur du bäst närmar dig ditt isoleringsprojekt genom bloggar, videor, podcasts och mer.