Certifieringar

Recticel Insulation strävar ständigt efter att uppnå den högsta certifieringsnivån när det gäller våra isoleringslösningar. Recticel arbetar i nära samarbete med certifieringspartner så att du kan lita helt på de isoleringsprodukter vi levererar.

CE

CE-märkning

Tillverkare av isoleringsprodukter avsedda för byggbranschen behöver sedan 13 maj 2003 förse sina produkter med en CE-märkning. Enligt den europeiska Byggproduktförordningen måste byggprodukter uppfylla ett antal väsentliga krav för att få lov att CE-märkas. CE-märkningen gör det lättare för konsumenten att jämföra mellan olika typer av material. Fördelen för tillverkaren är att denne lättare kan lansera sin produkt på den europeiska marknaden. CE-märkningen fungerar därmed som ett slags europeiskt pass för dessa byggprodukter. Det är inte tillåtet att handla med isoleringsprodukter utan CE-märkning.

Förutom ett antal grundegenskaper (såsom skivornas mått), ska CE-märkningen även redovisa en rad egenskaper enligt de krav som ställs i de europeiska harmoniserade produktstandarderna. Redovisandet av sådana egenskaper, till exempel isoleringsvärde eller brandegenskaper, är resultatet av omfattande tester i själva fabriken och av erkända externa laboratorier.

I och med CE-märkningen visar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga kraven i den europeiska Byggproduktförordningen och att det är tillåtet att handla med produkten i enlighet med de europeiska harmoniserade produktstandarderna.

Valid for: Eurothane® Bi-4 , Eurothane® Bi-4A , Eurothane® EWall , Eurothane® Silver A , Eurothane® Silver E , IP PIR 022 , Powerwall® Pro

ISO-certifikat

ISO 9001: 2015

Recticel-isolering har godkänts av Lloyd's Register Quality Assurance enligt följande standard för kvalitetsstyrningssystem:
 


Miljö

 

BASTA

Basta ger er verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval. Vårt system är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

https://www.bastaonline.se

 

BYGGVAROBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

https://byggvarubedomningen.se/

 

SUNDAHUS

SundaHus hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus  arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för att minska miljöbelastning.

https://www.sundahus.se/

Prestandadeklaration (DoP)

Prestandadeklarationen beskriver våra produkters väsentliga egenskaper inom ramen för Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 (CPR).

Varje prestandadeklaration har ett unikt nummer som även anges på CE-märkningen på våra produkter. Märkningen har också en QR-kod som är direkt kopplad till den aktuella prestandadeklarationen.

Prestandadeklarationer för samtliga produkter från Recticel Insulation finns på dop.recticelinsulation.com

 

Har du frågor om våra kvalitetsstandarder?

Kontakta oss