Certifieringar

Recticel Insulation strävar ständigt efter att uppnå den högsta certifieringsnivån när det gäller våra isoleringslösningar. Recticel arbetar i nära samarbete med certifieringspartner så att du kan lita helt på de isoleringsprodukter vi levererar.

Broof(t2)

BROOF(t2)-klassningsrapporter finns tillgängliga för ett stort antal taksystem, där Eurothane Silver E används i kombination med tätskiktet. Exempel på tätskiktstillverkare med tillgängliga klassningsrapporter: BMI (Icopal), Katepal, Kattepojat, Nordic Waterproofing, Protan, Renolit, Sika. Kontakta vår försäljningsavdelning och/eller tekniska avdelning om du behöver ytterligare information.

ISO-certifikat

ISO 9001: 2015

Recticel-isolering har godkänts av Lloyd's Register Quality Assurance enligt följande standard för kvalitetsstyrningssystem:


Miljö

NORDISK MILJÖMÄRKNING (SVANENMÄRKET)

Följande produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande: Eurothane Silver EEurothane Silver A, Eurothane EWall, Eurothane Bi-4, Eurothane Bi-4A, IP PIR 022, Powerwall Pro.

www.nordic-ecolabel.org
www.svanen.se 

BASTA

Basta ger er verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval. Vårt system är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

www.bastaonline.se

BYGGVAROBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på byggvarubedomningen.se

SUNDAHUS

SundaHus hjälper företag och organisationer med att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus  arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för att minska miljöbelastning.

www.sundahus.se

CE

CE-märkning

Tillverkare av isoleringsprodukter avsedda för byggbranschen behöver sedan 13 maj 2003 förse sina produkter med en CE-märkning. Enligt den europeiska Byggproduktförordningen måste byggprodukter uppfylla ett antal väsentliga krav för att få lov att CE-märkas. CE-märkningen gör det lättare för konsumenten att jämföra mellan olika typer av material. Fördelen för tillverkaren är att denne lättare kan lansera sin produkt på den europeiska marknaden. CE-märkningen fungerar därmed som ett slags europeiskt pass för dessa byggprodukter. Det är inte tillåtet att handla med isoleringsprodukter utan CE-märkning.

Förutom ett antal grundegenskaper (såsom skivornas mått), ska CE-märkningen även redovisa en rad egenskaper enligt de krav som ställs i de europeiska harmoniserade produktstandarderna. Redovisandet av sådana egenskaper, till exempel isoleringsvärde eller brandegenskaper, är resultatet av omfattande tester i själva fabriken och av erkända externa laboratorier.

I och med CE-märkningen visar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga kraven i den europeiska Byggproduktförordningen och att det är tillåtet att handla med produkten i enlighet med de europeiska harmoniserade produktstandarderna.

Giltig för: Eurothane® Bi-4 , Eurothane® Bi-4A , Eurothane® EWall , Eurothane® Silver A , Eurothane® Silver E , IP PIR 022 , Powerwall® Pro , Powerwall®+

Certifierad Vilma leverantör (Byggmaterialhandlarna)

Vi har certifierats som leverantör av artikelinformation enligt regelverket Vilma av Byggmaterialhandlarna.

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Deras verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vilmastandarden som Byggmaterialhandlarna utvecklat och äger reglerar kraven på produktinformation från  leverantörer till byggmaterialhandeln. Finfo sköter distributionen av informationen om byggprodukterna. För att sälja produkter till Byggmaterialhandlarnas medlemmar krävs att leverantörer skickar in artikelinformation om sina produkter via Finfo. För att säkerställa att det sker i enlighet med Vilma standarden krävs att varje leverantör blir certifierad Vilmaleverantör.


Har du frågor om våra kvalitetsstandarder?

Kontakta oss