Certifieringar

Recticel Insulation strävar ständigt efter att uppnå den högsta certifieringsnivån när det gäller våra isoleringslösningar. Recticel arbetar i nära samarbete med certifieringspartner så att du kan lita helt på de isoleringsprodukter vi levererar.

CE

CE-märkning

Tillverkare av isoleringsprodukter avsedda för byggbranschen behöver sedan 13 maj 2003 förse sina produkter med en CE-märkning. Enligt den europeiska Byggproduktförordningen måste byggprodukter uppfylla ett antal väsentliga krav för att få lov att CE-märkas. CE-märkningen gör det lättare för konsumenten att jämföra mellan olika typer av material. Fördelen för tillverkaren är att denne lättare kan lansera sin produkt på den europeiska marknaden. CE-märkningen fungerar därmed som ett slags europeiskt pass för dessa byggprodukter. Det är inte tillåtet att handla med isoleringsprodukter utan CE-märkning.

Förutom ett antal grundegenskaper (såsom skivornas mått), ska CE-märkningen även redovisa en rad egenskaper enligt de krav som ställs i de europeiska harmoniserade produktstandarderna. Redovisandet av sådana egenskaper, till exempel isoleringsvärde eller brandegenskaper, är resultatet av omfattande tester i själva fabriken och av erkända externa laboratorier.

I och med CE-märkningen visar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga kraven i den europeiska Byggproduktförordningen och att det är tillåtet att handla med produkten i enlighet med de europeiska harmoniserade produktstandarderna.

Valid for: Eurothane® Bi-4 , Eurothane® Bi-4A , Eurothane® EWall , Eurothane® Silver A , Eurothane® Silver E , IP PIR 022 , Powerwall® Pro

Basta

Basta

BASTA ger er verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval. Vårt system är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter:

https://www.bastaonline.se

Har du frågor om våra kvalitetsstandarder?

Kontakta oss