Grundläggande hållbar isolering

Att investera i hållbar isolering är avgörande för vår gemensamma framtid. Vi koncentrerar oss på att förbättra energieffektiviteten för vår termiska isoleringsskivor, vi gör också det allra yttersta för att minska vårt koldioxidavtryck, maximera återvinningsbarheten och optimera balansen mellan människor och vinst. Vi är ständigt innovativa och samarbetar med ett mål i sikte: att utveckla isolering som är fundamentalhållbar. Att ta hand om varandras framtid är grundläggande, precis som våra produkter.

Förnyelse för cirkularitet 

För att uppnå netto noll senast 2050 krävs fokus på alla tre utsläppsområdena. Avgörande för våra isolerskivors produktlivscykel  är utsläppspåverkan från inköp av varor till ”end-of-life” . Som en ledande aktör i branschen etablerar vi partnerskap i hela värdekedjan för att inspirera till nya samarbeten och bidra till att driva förändringen inom byggbranschen. Vi intensifierar våra relationer med våra leverantörer för att uppnå en betydande minskning av utsläppen från våra råvaror, samtidigt som vi fokuserar på övergången till en cirkulär process.

“Som en global branschaktör vill vi förnya och samarbeta med byggindustrin för att gå från en linjär process till en helt cirkulär.”

Ett kollektivt problem kräver en kollektiv lösning

Utvecklingen av grundläggande hållbar isolering kräver kollektiva åtgärder. Kontinuerlig innovation och banbrytande samarbete i vart och ett av de 6 stadierna i vår produktlivscykel:
Råmaterial 🡆 Design & produktion 🡆 Transport 🡆 Byggkonstruktion 🡆 Anvåndning 🡆 Avslutad Livslångd

Minimera koldioxidutsläpp, eliminera avfall och använda material så länge som möjligt. Det är därför vi anlitar experter inom och utanför värdekedjan för att hjälpa oss att ompröva, göra om, förfina och omdefiniera isolering och, ytterst sett, även byggindustrin.

Zasadniczo zrownowazona izolacjaRaw materialsDesign & ProductionTransportConstructionUseEnd of life

Vår strategi i tre steg

‘Låt oss förnya tillsammans”, är vårt motto. Hur? Genom att vidta åtgärder, öppet dela med oss av våra lärdomar från processen, bygga vidare på befintliga partnerskap och skapa nya i målsättningen med varaktig förändring.

AGERA

AGERA

Läs om stegen vi redan har tagit för att utveckla isolering med lågt avfall och låga koldioxidutsläpp

INFORMERA

INFORMERA

Få värdefulla insikter och den information du behöver som professionell byggare för att främja hållbar isolering

SAMARBETA

SAMARBETA

Utforska våra partnerskap eller samarbeta med oss för att påskynda övergången till en cirkulär och grundläggande hållbar industri.