Energieffektiva och hållbara takkonstruktioner

Värmeisoleringar i polyuretan håller flacka takkonstruktioner tunna tack vare sin höga värmeledningsförmåga. De lätta värmeisoleringsskivorna är även enkla att hantera och installera på byggplatsen. Vi intervjuade Jaana Pullola, teknisk chef  på Recticel Insulation Oy och ansvarig för produkternas tekniska specifikationer och deras tillämplighet för olika användningsobjekt i Norden och Baltikum. Läs Jaanas tips om vad man ska tänka på när man isolerar flacka tak, både vid planering och vid installation.

Läs om artikeln

  • Publicerad
    08 September 2020
  • Typ
    Nyheter

Vilka är de vanligaste tekniska frågorna när det gäller värmeisolering av flacka tak?

De vanligaste tekniska frågorna gäller PIR-värmeisoleringsskivans värmeledningsförmåga och vilken värmegenomgångskoefficient som krävs av takkonstruktionen, dvs. i praktiken hur mycket PIR-värmeisolering man måste ha i konstruktionen för att uppnå ett visst U-värde.

Dessutom frågar man hur lämplig PIR-värmeisoleringsskivan är att använda med olika slags bärande konstruktioner och olika takmaterial. Vi får också frågor som gäller installation, till exempel olika metoder att fästa isoleringen. Även testresultat och klassningar är intressant för byggplanerare.

Vilka fördelar finns det med Recticels isoleringslösningar för värmeisolering av flacka tak?

Våra PIR-isoleringslösningar erbjuder många fördelar vid konstruktion, transport och installation. De fördelarna multipliceras dessutom om man tar hänsyn även till produktionen och hela logistikkedjan samt livslängden och värdet på slutobjektet.

Det bästa med PIR-värmeisoleringen är tveklöst den utmärkta värmeledningsförmågan, som gör att man kan få tunnare takkonstruktioner. PIR-isoleringsskivans låga specifika vikt i kombination med den goda värmeledningsförmågan möjliggör ett tunnare isoleringsskikt, vilket betyder att den bärande delen av takkonstruktionen kan vara lättare.

Fuktbeständigheten i våra PIR-värmeisoleringar är av högsta klass, eftersom materialet har slutna celler och inte suger åt sig fukt.

Vid installationen är den lätta och styva PIR-isoleringsskivan lätt att hantera och transportera på arbetsplatsen. Skivan är lätt att bearbeta och den går att såga med vanlig sågkniv.

PIR-isoleringsskivans höga tryckhållfasthet gör att den tål att gå på utan skydd. Man behöver inte heller bygga separata gångvägar på taket under installationstiden.

PIR-isoleringsskivans höga tryckhållfasthet gör att den tål att gå på utan skydd.

Eftersom det inte behövs så många isoleringsskikt räcker det med kortare fästen för monteringen och man behöver inte borra igenom flera tjocka skikt.

Den större skivstorleken på isoleringsskivan snabbar upp installationen genom att man täcker en större takyta åt gången. Och ju mindre material som behövs, desto mindre behöver man transportera och lagra på byggplatsen, vilket innebär lägre kostnader och mindre koldioxidutsläpp.

Vilka tekniska aspekter bör man tänka på vid planering och installation av flacka tak?

Vid planeringen av en takkonstruktion bör man se till att de produkter som används i konstruktionen passar ihop med varandra.

Särskilt stor vikt bör man lägga vid installationen. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsanvisningar. Anvisningarna bestämmer noggrant bland annat skivornas riktning i förhållande till den bärande konstruktionen och avgränsning om det finns två skivlager, samt antalet fästen och deras placering.

Om det är nödvändigt att avvika från installationsanvisningarna eller om anvisningarna inte ger tillräckligt med information på grund av att objektet eller förhållandena är speciella, vill jag att man alltid tar kontakt med oss så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen.

Vilken PIR-isoleringsskiva passar för värmeisolering av flacka tak och varför?

En utmärkt PIR-isoleringsskiva för flacka tak är Eurothane® Silver E, som tillverkas i vår fabrik i Mäntsälä och har ett lambdavärde på 0,022 W/mk.

Eurothane® Silver E är en mekaniskt monterad PIR-isoleringsskiva som kan användas både med enskikts- och bitumentak. Produkten har en tryckhållfasthet på 150 kPa, dvs. det är en värmeisoleringsskiva med utmärkt hårdhet.

Värmeisoleringsskivan Eurothane® Silver E har en storlek på 1200 x 2400 mm och tjocklekar från 50 till 200 mm. Tack vare skivans stora yta men låga specifika vikt kan den mycket väl hanteras av en enda person och installationen går snabbt. Dessutom är Eurothane® Silver E halvspontad på alla sidor, vilket i praktiken betyder att konstruktionen blir enhetlig och man undviker kallbryggor.

För att få taklutning på flacka tak kan man kombinera Eurothane® Silver E med den kilformiga värmeisoleringsskivan Eurothane® Silver A.

Är det skillnad i värmeisolering av flacka tak när det gäller nybyggnation eller reparation?

Om det gamla taket rivs och bara den bärande konstruktionen återstår kan värmeisoleringen utformas och installeras som på ett nytt tak. Om man vill ha kvar det gamla taket och bygga ett nytt tak ovanpå måste man ta hänsyn till konstruktionens fukttekniska egenskaper och ventilation.

Fördelen med PIR-isoleringsskivan är att den är lätt, vilket betyder att det inte tillkommer någon betydande extra vikt på taket. Ofta är takkonstruktionen också av en typ där till exempel höjden på de lodräta delarna i takkanten inte tillåter mer än tunnast möjliga värmeisoleringsskikt. Då är PIR-värmeisolering i allmänhet det enda alternativet tack vare sin utmärkta värmeledningsförmåga.

Vilka hjälpmedel och verktyg erbjuder Recticel Insulation för planering av flacka tak?

Ett flackt tak är lätt att planera när man vet vilket U-värde man vill uppnå.

På vår webbplats finns det strukturbilder till stöd för planeringen av de mest typiska flacka takkonstruktionerna. Strukturbilderna visar de U-värden som krävs för varma och halvvarma konstruktioner och även värmeisoleringstjocklekar för att uppnå det aktuella U-värdet.

Våra säljare och vår tekniska support hjälper också gärna till med beräkning av U-värden.

Vill du veta mer om PIR-värmeisolering av flacka tak? Ta kontakt!