Blogg
15.05.2024

Låglutande tak – energieffektiva isoleringslösningar

Ett låglutande tak som isoleras med polyuretanskivor är både energieffektivt och hållbart. PIR-isoleringsskivor med utmärkt isoleringsförmåga möjliggör tunnare isolering i takkonstruktioner och är lätta att hantera och installera. Upptäck våra isoleringslösningar för låglutande tak som uppfyller de allra högsta kvalitetskraven.

Låglutande tak – energieffektiva isoleringslösningar

Ett låglutande tak som isoleras med polyuretanskivor är både energieffektivt och hållbart. PIR-isoleringsskivor med utmärkt isoleringsförmåga möjliggör tunnare isolering i takkonstruktioner och är lätta att hantera och installera. Upptäck våra isoleringslösningar för låglutande tak som uppfyller de allra högsta kvalitetskraven.

Produkter

Eurothane® Silver A

PIR-takfallsskiva för låglutande tak 
Eurothane® Silver A är en av PIR-värmeisolering tillverkad, kilformad takfallsskiva med raka kanter som används för att skapa eller förbättra lutningen på ett låglutande tak. Skivan har en gastät flerskiktsbeläggning på båda sidor. Produkten ingår i ett flertal FM-godkända taksystem. Mer information om systemen finns på www.roofnav.com


Viktigaste fördelar

 • Utmärkt värmeisolering – λD-värde 0,022 W/(m·K)
 • Förbättrar avvattningen från taket
 • Den hårda ytan tål att gå på
 • Den lätta isoleringsskivan är enkel och snabb att installera

> Eurothane® Silver A

 

Eurothane<sup>®</sup> Silver A

Eurothane® Silver E FR

PIR-värmeisoleringsskiva för låglutande tak

Eurothane® Silver E FR är en PIR-värmeisoleringsskiva för låglutande tak. Skivan har en gastät flerskiktsbeläggning på båda sidor. Den hårda PIR-isoleringsskivan kan också användas som underlag för bitumen- och PVC-tätskiktslösningar. Fixeras mekaniskt. Skivan finns i följande kantutformning: Spont och not på fyra sidor för isolering i ett skikt eller raka kanter vid flera skikt av PIR-isolering.
BROOF(t2) klassificeringsrapporter finns tillgängliga för ett antal taksystem där PIR-isoleringsskivan i fråga används som underlag för bitumen- och PVC-taktäckning. Här är en vägledande lista över deltagande taktillverkare: BMI (Icopal), Katepal, Nordic Water Proofing (Kerabit), Kattopojat, Renolit, Sika, Protan.
Produkten ingår i ett flertal FM-godkända taksystem. Mer information om systemen finns på www.roofnav.com


Viktigaste fördelar

 • Utmärkt värmeisolering – λD-värde 0,022 W/(m·K)
 • Utmärkt brandmotståndsförmåga: Euroklass E
 • Den hårda ytan tål att gå på
 • Den lätta isoleringsskivan är enkel och snabb att installera

> Eurothane® Silver E FR

 

Eurothane<sup>®</sup> Silver E FR

Eurothane® Bi-4

Hård (150 kPa) PIR-värmeisoleringsskiva för låglutande tak

Eurothane® Bi-4 är avsedd att användas på låglutande polyuretantak som ytskiktsisolering, det vill säga som underlag för yttertaket.
Eurothane® Bi-4 är belagd på båda sidor med bitumenglasfiberväv. Den hårda PIR-isoleringsskivan kan användas för tätskiktslösningar av bitumen. Skivan kan fixeras mekaniskt, ballast, kall limmas eller med varm bitumen. Ytpappen svetsas alltid hela vägen till underlagsmembranet.


Viktigaste fördelar

 • Bra värmeisolering - λD-värde 0,026 W/(m·K)
 • För tätskiktslösningar av bitumen
 • Utmärkt tryckhållfasthet 150 kPa
 • Lätt PIR-isoleringsskiva som är snabb och enkel att installera

> Eurothane® Bi-4

 

Eurothane<sup>®</sup> Bi-4

Eurothane® Bi-4 A

Hård (150 kPa) PIR-takfallsskiva för låglutande tak

Eurothane® Bi-4A är en av PIR-värmeisolering tillverkad, kilformad takfallsskiva som används för att skapa eller förbättra lutningen på ett låglutande tak. Isoleringsskivan är utformad att användas som ytskiktsisolering på låglutande polyuretantak, det vill säga som underlag för yttertaket.
Skivan med raka kanter är belagd på båda sidor med bitumenglasfiber. Skivan används i bitumenbaserade tätskiktslösningar där underlagsmembranet förutom att fixeras mekaniskt även limmas med varm bitumen eller delvis svetsas på underlaget. Ytpappen svetsas alltid hela vägen till underlagsmembranet.


Viktigaste fördelar

 • Bra värmeisolering - λD-värde 0,026 W/(m·K)
 • För tätskiktslösningar av bitumen
 • Utmärkt tryckhållfasthet 150 kPa
 • Förbättrar avvattningen från taket
 • Lätt PIR-isoleringsskiva som är enkel och snabb att installera

> Eurothane® Bi-4A

Eurothane<sup>®</sup> Bi-4 A

Vår planeringstjäns hjälper dig i alla faser av byggandet av ett låglutande tak.

Låglutande tak

Avvattningen från låglutande tak är långsammare, vilket kan orsaka fuktproblem och i värsta fall leda till att man måste reparera taket. Därför är det en bra idé att isolera taket med polyuretanisolering. Tack vare den slutna cellstrukturen absorberar PIR-isoleringen inte vatten, vilket förhindrar att fukt tränger in i isoleringen. PIR-isolering med hårda och slutna celler bildar också ett utmärkt underlag för vattentätningen på ett låglutande tak, vilket minimerar fuktriskerna. 

En stor fördel med ett låglutande tak isolerat med PIR-isoleringsskivor är att man sparar tid vid installation och arbete. PIR-isolering är ett hårt och tryckhållfast material, vilket gör det enkelt att göra fogar och sömmar som är mycket viktiga i låglutande tak.

 

Ladda ner guiden till låglutandetak tak

Ny guide för låglutande tak är nu här. Ladda ner guiden och se hur takplaneringen kan löpa på utan problem. 

Ladda ner din guide här arrow_forward

Reparation av ett låglutande tak

Reparation av låglutande tak är en viktig del av byggnadsunderhållet och förbättringen av energieffektiviteten. Polyuretanisolering är ett utmärkt val för reparation av ett låglutande tak – den tunna PIR-isoleringen löser enkelt utmaningarna förknippade med isoleringstjocklek. Den utmärkta värmeledningsförmågan hos PIR-värmeisolering gör det möjligt att uppnå önskade U-värden med smalare och enklare strukturer.

PIR-isoleringsskivor är utrymmeseffektiva, vilket betyder att taket kan isoleras utan att behöva höja takfoten eller andra strukturer. Om du vill förbättra avvattningen av det gamla taket samtidigt som du installerar ny isolering, är takfallsskivor tillverkade av PIR-värmeisolering en utmärkt lösning. De passar lätt in i isoleringsskiktet, och deras användning orsakar inga problem när det gäller isoleringstjocklek på takfot eller brunn. Takfallsskivor tillverkade av polyuretanisolering förbättrar också takets värmeisolering avsevärt jämfört med till exempel lutningar som skapas med hjälp av betonggjutning eller lättklinkerfyllning.

 
PIR-isoleringsskivor lämpar sig också för reparationer av låglutande tak där tidtabellen är snäv. Den enkla och snabba installationen sparar tid och gör arbetet mer effektivt. Tack vare den höga leveranssäkerheten kan du vara säker på att materialet levereras till byggarbetsplatsen i tid och enligt överenskommelse. Detta hjälper till att hålla projektets tidtabell.
 

Planering av ett låglutande tak som lämpar sig för nordiska väderförhållanden 

De utmanande väderförhållandena i de nordiska länderna medför ett antal utmaningar för isoleringen av ett låglutande tak. 
Det stora antalet regndagar och ett fuktigt klimat ställer vissa krav på isoleringen, som måste tåla fukt och förhindra att den tränger in i strukturer. Dålig isolering utsätter taket för fuktskador och mögelbildning. Dessutom kräver de stora temperaturfluktuationerna och kalla vintermånaderna ett effektivt isoleringsskikt som förhindrar värmeöverföringgenom konstruktionen, minimerar energiförluster och sänker uppvärmningskostnaderna.

På grund av klimatförändringarna kan väderförhållandena i Finland bli ännu mer utmanande, vilket ytterligare framhäver vikten av ett välkonstruerat låglutande tak. Sannolikheten av extrema väderförhållanden, såsom kraftig nederbörd och starka vindar, förväntas öka i framtiden. En fuktbeständig och effektiv polyuretanisolering är det perfekta valet för att isolera ett låglutande tak i finska väderförhållanden – nu och i framtiden.

Har du frågor om att planera, bygga eller reparera ett låglutande tak? Vi hjälper gärna till – kontakta oss

> Kontakta oss