Bouw: afvalscheiding is essentieel

Onze uitdagingen, initiatieven en ontwikkelingen.

🡄 Naar de duurzaamheid overzichtspagina

Het beheer van bouwafval is ongelooflijk belangrijk voor ons, aangezien 37% van al het stortafval in Europa afkomstig is van de bouw en sloop van gebouwen. Onze grootste uitdaging hier ligt in het scheiden van PIR-isolatieafval van ander afval voor een maximale recycleerbaarheid. Daarom is het onze strategie om samen te werken met lokale specialisten in afvalverwerking om PIR-isolatieafval op bouwplaatsen effectief te sorteren en in te zamelen.

Illustratie van een bouwwerf

Projecten afvalbeheer

We werken samen met lokale partners op het gebied van afvalinzameling in verschillende landen om manieren te onderzoeken om PIR-isolatieafval gescheiden in te zamelen op bouwplaatsen. Tegelijkertijd hebben we actief deelgenomen aan sectorbrede projecten om een collectieve oplossing te vinden voor dit collectieve probleem.

In onze zoektocht naar oplossingen, werken we samen met verschillende partners zoals bijvoorbeeld in België met Essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, aan een project rond afvalophaling.” 
Concreet: aannemers kunnen hun isolatieafval in big bags deponeren. “Die big bags worden opgehaald, waarna het materiaal wordt gesorteerd en gerecycleerd.” Het testproject moet later ook op grotere schaal uitgerold worden
 

PUre Implementatie van een nationaal inzamelsysteem voor PU-afval in België

Implementatie van een nationaal inzamelsysteem voor PU-afval in België

Met PUrability willen we een inzamel- en terugnamesysteem voor PU-afval opzetten, dat ons - samen met de rest van de industrie - de nodige volumes zal opleveren om uit bouwafval nieuwe hoogwaardige isolatie te maken.

Lees meer