Je EPC verbeteren? Isoleren loont het meest!

Hoe zorg je ervoor dat je woning zo snel en efficiënt mogelijk energetisch opgekrikt wordt tot een woning met label C, B of A?

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    03 December 2020
  • Type
    Press
Je EPC verhogen? zo pak je het aan

Extra comfort, een lagere energiefactuur, minder CO2-uitstoot, een substantiële meerwaarde voor je woning en vanaf volgend jaar ook extra premies… De redenen om te streven naar een goede score op je EnergiePrestatieCertificaat (EPC) zijn legio. Maar hoe zorg je ervoor dat je woning met bijvoorbeeld label E, zo snel en efficiënt mogelijk energetisch opgekrikt wordt tot een woning met label D, C, B of A? Door aan dak-, muur- en vloerisolatie absolute prioriteit te geven, zo blijkt uit een becijfering die Recticel Insulation in het kader van zijn Isolatiebarometer 2020 liet uitvoeren.

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is verplicht voor woningen en appartementen die te koop of te huur worden aangeboden. Het informeert eigenaars en potentiële kopers of huurders al sinds 2008 over de energieprestaties van de wooneenheid in kwestie. Sinds begin 2019 doet het dat nog duidelijker. Want op het nieuwe EPC werd een label toegevoegd, gaande van F (een zeer energieverslindende woning) tot A+ (een woning die meer energie produceert dan ze verbruikt). 

Om de Europese energiedoelstellingen te halen, moeten alle bestaande wooneenheden tegen 2050 een label A of beter halen. Van die ambitie zijn we vandaag de dag nog mijlenver verwijderd. Momenteel behalen Vlaamse appartementen gemiddeld een label C en eengezinswoningen gemiddeld een E-label. Om de energiescores op te krikken, moet er dus veel meer en veel energiezuiniger worden gerenoveerd.

Een beter EPC? Zo pak je het aan! 

Maar hoe pak je een energiezuinige renovatie of een BENOvatie (een renovatie conform de energetische ambities van het Renovatiepact 2050) het best aan wanneer je de labelscores zo snel en efficiënt mogelijk wil verbeteren? 

“Het antwoord op die vraag is klaar en duidelijk”, weet Pieter Bailleuil, Technical Manager Belux van Recticel Insulation, een belangrijke marktspeler in thermische en akoestische isolatie. “Dat doe je door aan dak-, muur- en vloerisolatie absolute prioriteit te geven. Beginnen met isolatie om de warmtevraag zo beperkt mogelijk te houden en dan pas denken aan de meest duurzame manier om die warmtevraag in te vullen, is immers niet alleen helemaal conform het principe van de Trias Energetica. Isolatiemaatregelen zorgen ook voor een veel significantere energiewinst dan wanneer je investeert in energiezuinige technieken voor verwarming, sanitair warm water, ventilatie of stroomproductie.”

Praktijkvoorbeeld levert het bewijs

Dat dak-, muur- en vloerisolatie de meest efficiënte maatregelen zijn om je EPC te verbeteren, blijkt ook heel duidelijk uit de becijfering die Recticel Insulation in het kader van zijn Isolatiebarometer 2020 heeft laten uitvoeren. 
Zo blijkt bij de renovatie  van een rijwoning met een initiële energiescore van 730 kWh/m²/jaar de isolatie van het dak garant te staan voor een energiewinst van 376 kWh/m²/jaar, de isolatie van de buitenmuren voor een energiewinst van 81 kWh/m²/jaar en die van de vloer voor een energiewinst van 60 kWh/m²/jaar. Bij een goede luchtdichtheid kon op het EPC-attest nog een extra energiewinst van 20 kWh/m²/jaar worden vermeld. De 3 isolatiemaatregelen samen resulteerden met andere woorden in een energiewinst van maar liefst 537 kWh/m²/jaar, terwijl de plaatsing van een energiezuinige verwarmingsketel een winst van slechts 56 kWh/m²/jaar oplevert, de installatie van 8 m² zonnecollectoren amper 15 kWh/m²/jaar en die van 10 m² PV-panelen nauwelijks 10 kWh/m²/jaar.

Om in termen van EPC-labels te spreken: dakisolatie zorgde ervoor dat het EPC-label van deze woning van F-label verbeterd kon worden tot een D-label. Muurisolatie zorgde voor een verbetering van label D tot label C. Vloerisolatie en de vervanging van de ramen zorgden ervoor dat deze woning een label B kon voorleggen. En een nieuwe verwarmingsketel, een zonneboiler en PV-panelen zorgden slechts voor de kers op de taart om tot label A+ te komen.

EPC praktijkvoorbeeld
Architecten : CREATUUR Studie- & Adviesbureau + HAP-ARCHITECTEN

Beloning met extra premies 2021 

Om Vlamingen aan te sporen om meer en energiezuiniger te renoveren, voorziet de Vlaamse Overheid al sinds jaar en dag heel wat premies die via netbeheerder Fluvius kunnen worden aangevraagd. De premies voor dak-, muur- en vloerisolatie worden vanaf volgend jaar overigens nog interessanter. Zo verdubbelt de premie voor buitenmuurisolatie aan de buitenkant van 15 naar 30 euro per m² en worden de premies voor dakisolatie en buitenmuurisolatie aan de buitenkant met 8 euro extra per m² verhoogd wanneer tegelijkertijd asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd. 

Als extra aanmoediging om bij het renoveren vooral aandacht te besteden aan een betere EPC-score, komen er, bovenop de al bestaande premies, vanaf volgend jaar nog eens twee financiële stimuli bij: een labelpremie en een renteloze lening tot 60.000 euro. De labelpremie bedraagt 2.500 tot 5.000 euro en geldt voor iedereen die een woning met label E of F heeft en die binnen de 5 jaar renoveert tot een woning met label C, B of A. Koop, krijg of erf je zo’n woning met label E of F en engageer je je ertoe om het label van je woning in een tijdspanne van 5 jaar op te krikken tot label C, B of A, dan heb je bovenop de individuele renovatiepremies en de labelpremie ook recht op een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ tot 60.000 euro.

Meer info? 

Surf voor meer info naar www.isolatiebarometer.be.
Daar vind je ook een uitgebreide whitepaper.

Download de Isolatiebarometer whitepaper arrow_forward