Wat zijn de 3 basisregels van de Trias Energetica?

Category: Kwaliteit en certificeringenDuurzaamheid

De drie basisregels van Trias Energetica zijn:

1. beperk de energievraag door verspilling tegen te gaan,

2. maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen (bv. zon, wind, grond, water),

3. maak zo efficiënt mogelijk gebruik van de fossiele brandstoffen die toch nog nodig zouden zijn om in de resterende energiebehoefte te voorzien (bv. d.m.v. een warmtepomp of een condensatieketel).

Prioriteit nummer 1 is dus energieverspilling tegengaan. Dat doe je door compact te bouwen en de hele buitenschil goed te isoleren. De meest goedkope en koolstofarme energie is immers de energie die je niet verbruikt.

Trias Energetica