5 skäl att välja PIR-isolering

Utmärkt värmeisolering med tunnare isolering

Ju effektivare en byggnad isoleras, desto större är fördelarna. Ett väl isolerat hus erbjuder en bekväm boende- och arbetsmiljö, håller nere energiförbrukningen och -kostnaderna och hjälper till att bekämpa klimatförändringarna. Eftersom prestanda hos olika isolationsmaterial skiljer sig åt avsevärt, är det även stor variation i tjocklekskraven för att uppnå önskat U-värde. Eftersom PIR-isolering ger bättre värmeprestanda än andra isoleringsmaterial går det åt mindre PIR-isolering för att uppnå det U-värde som krävs. För att till exempel uppnå ett U-värde på 0,14 W/m²K i en betong/sandwichkonstruktion skulle det behövas mineralull med en tjocklek på 255 mm, men bara 160 mm PIR-isoleringsmaterial.

Superlätta skivor för enkel hantering och installation

PIR-isoleringsskivor är lätta och därmed mycket snabba och enkla att installera. PIR-skivorna finns också i stora storlekar, vilket gör att man kan täcka området snabbare och förbättra logistiken. Detta påskyndar hela byggprocessen. Förutom att skummet är enkelt att hantera innehåller det inga fibrer och avger inga skadliga ångor när brädorna skärs, vilket i vissa fall kan leda till problem med arbetssäkerheten och inomhusluften.

Recticels PIR-skivor har en slät och stark yta som ger ett bra underlag för t.ex. tejpning och att arbeta på. Den starka ytan är också mycket motståndskraftig mot buckling och deformation under byggnadsarbetet, även när man går på den.

Gångbarhet utan deformation tack vare suverän tryckhållfasthet

Gångbar isolering utan deformation är ett specifikt krav för plana tak, som ofta utsätts för hög dynamisk mekanisk belastning (fotgängare eller utrustning) under byggnadsprocess och rutinunderhåll. Vissa isoleringsmaterial löper större risk att få problem med gångbarheten, vilket på lång sikt kan leda till oönskade avtryck i takbeläggningen och vattenstagnation på taket. Denna extra vikt kan skada själva vattentätningen, påskynda försämringen av tätningsmembranet och i allvarliga fall leda till att taket börjar läcka.  Dessa isoleringsmaterial är också benägna att lagra fukt från läckage på båda sidor av konstruktionen, vilket kan leda till isbildning under vintern och orsaka problem med strukturhållfastheten. I allvarligaste fall kan dessa problem tillsammans medföra direkt fara för dem som använder byggnaden. Dessa risker är mer hanterbara med isoleringsmaterial som PIR, som är mer toleranta mot mekaniskt slitage och exponering för fukt.150 kPa

Recticel PIR-isolering har en tryckhållfasthet på 150 kPa och påverkas inte av belastningar som uppstår vid normalt takunderhåll. Det innebär att PIR-skivor är gångbara, vilket gör installationen och underhållet mycket enklare. PIR-skivor är också lämpliga att använda om man ska installera solpaneler eller gröna tak.

Optimal lufttäthet tack vare cellstrukturen

PIR-isoleringsskivor har utmärkt lufttäthet – en viktig egenskap för att skapa ett lufttätt byggnadsskal, en behaglig boendemiljö och spara energi. Optimal lufttäthet minimerar luftläckage och fuktproblem, minskar kostnaderna tack vare begränsad värmeförlust och förbättrar boendekomforten genom mindre drag. Det okontrollerade luftflödet genom byggnadsstrukturen (sprickor eller porositet) kallas ”luftläckage”.  Lufttäthet kan uppnås genom att säkerställa att alla fogar tätas för att förhindra luftläckage. De vanligaste ställena där luftläckage förekommer i byggnader är i skarven mellan två väggar och väggar och golv, mellan fönsterram och vägg samt mellan ingångsdörrar och väggar. När byggnadsskalet är helt lufttätt blir ventilationen effektivare och luftväxlingen i sin helhet blir filtrerad, ren och kontrollerad.

Fukttålig lösning som behåller formen

Eftersom fukt försämrar isoleringsmaterialets isoleringsvärde är det klokt att välja PIR-isolering i byggnadsskalet. Tack vare sin slutna cellstruktur absorberar PIR-skum inte vatten, vilket innebär att man kan arbeta med det under varierande väderförhållanden. PIR-isolering håller formen och börjar inte bågna med tiden, vilket garanterar att isoleringsvärdet håller sig över tid. PIR-skum har i sig självt en hög diffusionskoefficient för vattenånga (= µ-värde). Det innebär att PIR-skivorna har hög motståndskraft mot vattenånga. Icke desto mindre måste lagrings- och installationsanvisningarna följas. Fuktmotståndet hos PIR-skivorna gör dem till en stark och framtidssäkrad lösning för din byggnad.

Ari Tanni, kommersiell direktör för Sverige, Norge och Baltikum

“Användningen av polyuretanisolering i byggnader tar fart.”

Ari Tanni, kommersiell direktör för Sverige, Norge och Baltikum

Välj Recticel Insulation

Recticel Insulation strävar efter att erbjuda så bekväma lösningar som möjligt till professionella byggare och deras kunder genom pålitligt partnerskap, utmärkt service och expertis inom hållbar innovation. Recticel Insulation erbjuder specifika produkter för varje applikation och förbinder sig att ta itu med kraven på energieffektiva byggnader och högeffektiva isoleringsmaterial for byggbranschen.

Pålitligt partnerskap

Pålitligt partnerskap

Vi månar om personliga kontakter och partnerskap. Våra specialiserade tekniker och erfarna säljare är mycket yrkeskunniga och erbjuder lösningar som bäst passar ert byggprojekt.

Utmärkt service

Utmärkt service

På Recticel tror vi på att ge bra service före, under och efter försäljning. Våra tekniska experter biträder er med tekniska takplaner. Om ni har frågor under installationen får ni hjälp av vår kundtjänst.

Hållbar innovation är vår drivkraft

Hållbar innovation är vår drivkraft

Recticel är fast beslutet att kontinuerligt minska och optimera verksamhetens miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Det har lett till att vi utvecklat isoleringsmaterial med låg lambda (ett lambda-värde reducerat till 0,019 för Xentro-produkterna) och vår egen akustiska lösning tillverkad av återvunnet material.

Vill du hålla dig uppdaterad om isolering?

Vill du få mer information om Recticel Insulations produkter, innovationer, tjänster, evenemang, referenser och andra branschnyheter?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev arrow_forward