Absorberar Recticels isolering vatten?

PU-isolering består till mer än 90 % av slutna celler, vilket innebär att den endast kan absorbera en liten mängd vatten. Absorption av vatten, som uppmätts efter fullständig nedsänkning i vatten under 24 timmar, är 2–3 %. En beläggning av aluminium eller bitumen på Recticel Insulations isoleringsskivor ger extra skydd mot fukt.