Är de plana isoleringsskivorna tillräckligt tryckhållfasta för att kunna bygga en terrass i efterskott?

Skivorna har benämningen UEAtc klass C. Detta innebär att skivorna har många olika användningsområden, även för takterrasser. Det går även att placera solpaneler på dem.