Arbeta hos Recticel Insulation

Hjälp oss att hitta framtidens isoleringslösningar av polyuretancellplast. Recticel är marknadsledande inom detta snabbt växande område. Med isolering från Recticel uppnår du en mer effektiv energiförbrukning, både nu och i framtiden. Recticels isoleringsskivor säljs genom bygghandeln och i gör-det-själv-butiker. Den internationella marknaden försörjs idag av fyra anläggningar: Wevelgem (Belgien), Stoke-on-Trent (Storbritannien), Bourges (Frankrike) och Mäntsälä (Finland).

Upptäck våra tjänster

Våra kärnvärden

2016 omdefinierade vi noggrant våra kärnvärden inom företagsgruppen för att alla i vår organisation skulle ha samma mål i sikte i verksamheten och i inställningen gentemot interna och externa intressenter. Idag kan våra kärnvärden sammanfattas i fem grundtankar, som alla har samband med tydligt definierade grundbeteenden:

 • Vi kämpar för att uppnå resultat
 • Vi innoverar för att skapa värde
 • Vi agerar med respekt och integritet
 • Vi samarbetar för att vinna
 • Vi tar ansvar och står till svars

Efterleva kärnvärdena
Våra kärnvärden är mycket mer än bara motton som ska visualiseras och repeteras. Arbetet med att definiera nya kärnvärden skulle vara meningslöst om de inte omsattes i praktiken, delades och efterlevdes av alla intressenter, inte minst våra medarbetare. Våra kärnvärden är aktiva och ambitiösa till sin natur. De hjälper teamen och medarbetarna att gå framåt, skapar en positiv företagskultur och stimulerar tillväxt för hela vår organisation.

Recticel values: We strive for results

Vi strävar efter resultat

 • Vi ligger steget före, sätter klara och tydliga mål
 • Vi fokuserar, planerar, anpassar och bryter ner våra mål
 • Vi är uthålliga och ser till att saker och ting blir gjorda i tid
 • Vi fattar beslut baserat på fakta, inte åsikter
 • Vi kommunicerar och redovisar vad vi åstadkommit, justerar planerna vid behov samt firar framgång

Recticel value: We innovate to create value

Vi utvecklar för att skapa värde

 • Vi utmanar oss själva för att ständigt utvecklas
 • Vi förblir nyfikna: vi slutar aldrig att lära oss, vi är kundorienterade och förutspår framtidens utmaningar
 • Vi strävar helhjärtat efter att göra saker bättre, och att göra bättre saker
 • Vi vågar satsa och vi vågar avbryta
 • Vi siktar på det bästa, men väntar inte på perfektion

Recticel value: We act with respect and integrity

Vi agerar med respekt och integritet

 • Vi kompromissar aldrig med säkerheten
 • Vi respekterar människor, samarbetspartners, miljön och lagar
 • Vi är öppna och ärliga och är inte rädda för att ge dåliga nyheter
 • Vi är rättvisa i vårt samarbete med andra och ger öppen och ärlig feedback
 • Vi tar inte åt oss äran för andras prestationer

Recticel value: We cooperate to win

Vi samarbetar för att vinna

 • Vi kommunicerar på ett öppet och ärligt sätt
 • Vi välkomnar olika åsikter och värdesätter mångfald
 • Vi ser även till andras behov och stöttar varandra till framgång
 • Vi tar vara på varandras styrkor
 • Vi jobbar i team

Recticel Value: We take ownership and feel accountable

Vi tar ägarskap och ansvar

 • Vi vågar vara ambitiösa, vi utmanar och vi delegerar
 • Vi letar efter lösningar, inte ursäkter
 • Vi tar ansvar för effekter och resultat av våra handlingar
 • Vi har ett starkt engagemang och agerar som om att det vore våra egna pengar som satsats
 • Vi lär oss av våra misstag

Upptäck våra tjänster