Blogg
06.06.2024

Vad är skillnaden mellan en miljövarudeklaration (EPD) och ett koldioxidavtryck?

Visste du att ett koldioxidavtryck och en miljövarudeklaration är två olika saker? Termerna är dock mycket intressanta om man vill titta på byggmaterialens miljöpåverkan. Vad är skillnaden och hur kan man jämföra dem? Låt oss förklara.

What is the difference between an EPD and carbon footprint?

Förkortningen EPD står för Environmental Product Declaration, på svenska miljövarudeklaration. EPD är ett dokument med information om byggmaterialets miljöpåverkan. Tillverkare av byggmaterial kan frivilligt upprätta en miljövarudeklaration. En tredje, oberoende part kontrollerar att deklarationen är korrekt. På så sätt kan du vara säker på informationens tillförlitlighet.

Miljövarudeklarationen omfattar mer än bara koldioxidavtrycket. Den tar hänsyn till 16 faktorer som har en inverkan på miljön, såsom vattenanvändning, markförsurning på grund av kväveutsläpp, användning av fossila råvaror, gödsling av mark, och mycket mer. En av de 16 faktorerna är GWP (Global Warming Potential), som är produktens koldioxidavtryck. Miljövarudeklarationen utvärderar dessutom inte bara slutprodukten utan hela tillverkningsprocessen från utvinning av råmaterial till produktens avfallshantering (cradle to grave).
 

Hur jämför man EPD:er?

EPD:erna är inte nödvändigtvis utformade på samma sätt i de olika europeiska länderna. Därför kan man inte alltid jämföra dem med varandra.

Även att jämföra olika typer av produkter är inte alltid lätt. Anta till exempel att du vill jämföra PIR med mineralull för att isolera din byggnad. Eftersom de båda materialen har olika isoleringsvärde och densitet (lambdavärde) kommer tjockleken som ska appliceras för samma värmemotstånd (R-värde) att vara olika. Du behöver ett 130 mm tjockt lager av mineralull för att få samma isoleringsvärde som en PIR-skiva med en tjocklek på 80 mm. Värdena i EPD:n måste därför också konverteras. Därför är det viktigt att börja med att jämföra produkter med samma värmemotstånd.
 

Alla EPD:er

Vill du läsa de fullständiga rapporterna? 

Ta då en titt här arrow_forward