Blogg
11.06.2024

Vad är skillnaden mellan en EPD (Environmental Product Declaration) och en LCA (Life Cycle Assessment)?

En EPD är en kortversion av en LCA-rapport. Den är lättare att läsa och därmed lättare att använda i kommunikation än en LCA-rapport. En EPD är därför ett standardiserat dokument, baserat på en harmoniserad europeisk standard, som innehåller LCA-resultaten och en korrekt beskrivning av produkten. En korrekt LCA-studie med en fullständig LCA-rapport, som visar en produkts miljöpåverkan, måste alltid genomföras innan en EPD kan upprättas. 
 
 

difference between EPD (Environmental Product Declaration) and LCA (Life Cycle Assessment)?

Vid jämförelse av olika isoleringsmaterial väljer Recticel att alltid jämföra LCA-beräkningar (enligt standarden EN15804+A2) baserade på modulerna A1 - A3 (vagga till grind) om det inte finns några återvinningsalternativ för de olika materialen. Detta val dikteras av våra isoleringsprodukters natur, där en byggnads livslängd ofta omfattar femtio till sextio år innan våra isoleringsskivor når slutet av sin livslängd. Vid det laget kommer det sannolikt att finnas återvinningsalternativ för åtminstone en del av PIR-skivorna. När det gäller scenarier för uttjänta isoleringsmaterial finns det dessutom två standardscenarier, nämligen förbränning och/eller deponi. Valet av scenario beror på typen av isoleringsmaterial. 
 
 
I en miljövarudeklaration (EPD) måste vi dock hålla oss till vad som är möjligt i dag. Därför är scenariot för slutet av livscykeln för våra skivor för närvarande förbränning med energiåtervinning, där el och värme återvinns under förbränningsprocessen. Denna förbränningsprocess är dock förknippad med betydande CO2-utsläpp, som utgör cirka 40-45% av de totala CO2-utsläppen under hela livscykeln för våra skivor. 
 
  
Som jämförelse kan nämnas att glasullstillverkare t.ex. väljer deponi som sluthantering, vilket vid första anblicken inte verkar hållbart. Anledningen till att de väljer deponi är att deras produkter inte är brännbara, så förbränning är inte ett alternativ. Men eftersom det i stort sett inte släpps ut någon koldioxid vid deponering har de en stor fördel i dag när det gäller koldioxidavtrycket för deras produkters totala livscykel. 
 
 
Så för att göra en mer rättvis jämförelse tittar vi på miljöpåverkan i modulerna A1-A3. Här är det dock viktigt att notera att en fullständig livscykelanalys skulle vara mer korrekt om en produkt kunde återvinnas.

Upptäck alla epd:er här

 Denna miljöproduktdeklaration (EPD) avser 1 m2 polyuretan (PU) isoleringsskiva med en flerskiktsyta tillverkad av Recticel på deras plats i Finland - Mäntsälä.

Alla epd:er arrow_forward