Finns det risk för ”överisolering”?

Begreppet ”isolering” används inte bara för ”värmeisolering” i dagligt språkbruk, utan även för lufttätning av springor och sprickor. Med ”överisolering” avses därför en byggnads fullständiga lufttäthet, utan hänsyn till behovet av ventilation i byggnaden. För att en byggnads inomhusklimat ska ligga på en normal nivå krävs ventilation, även i byggnader med värmeisolering.