Finns Eurothane G med tätningsskikt?

Den här panelen har ett tätningsskikt mellan PIR-kärnan och gipsskivan.