Hur kan Eurothane G isoleringsskivor fästas vid renovering?

Det finns två fästmetoder för Eurothane G: fästa skivorna i trästrukturen eller genom limning. Det är främst jordlagrens beskaffenhet som avgör vilken metod som ska användas. Mekanisk infästning i en trästruktur används vid tak och beklädnad av skiljeväggar. När skivorna används på väggar kan även fästsystemet användas om den befintliga väggen inte är allt för ojämn. I sådana fall är trästrukturen den bästa lösningen.