Hur skiljer sig isolering med polyuretan från annan isolering med plastskum som XPS?

Eurothane PU-isoleringsprodukter tillverkas i ett kontinuerligt system som baseras på flytande råvaror. Redan under tillverkningsprocessen krävs en beläggning eller bärare för att den flytande blandningen ska kunna fördelas. Beläggningen bidrar även till produktens stabilitet och funktionalitet. Detta innebär att beläggningens typ kan variera beroende på användningsområde. PU-isolering för byggnader har därför alltid beläggning på båda sidorna. Skummet har en ljusgul färg medan XPS inte har någon beläggning och därmed har en annan färg.