Hur stor temperaturbeständighet har Recticels PUR/PIR-isolering för byggnader?

PUR-polyuretan för byggnader klarar temperaturer på högst +100 °C. PIR -skum (polyisocyanurat) klarar temperaturer på +130–150 °C. Under användning kan skummet dock klara ännu högre temperaturer, till exempel vid svetslåga på Eurothane BI-4.