Hur vet jag vilken tjocklek på isoleringen som krävs för att isolera mina ytterväggar (isolering på insidan)?

Först måste du kontrollera hur mycket utrymme som finns på insidan för isoleringen. I allmänhet gäller följande princip: Ju mer isolering som får plats, desto bättre. Produkter med ett lågt λ-värde ger bättre isolering med samma tjocklek. Vi rekommenderar ett R-värde på lägst 2 m²K/W för att skapa god isolering.